Peygamber efendimizin mübarek yüzü güzelliği Ve özelliği

Bu konuda, îbn-i Asâkir Câbir'den şöyle rivayet eder: "Peygamberimiz buyurdular ki: Cebrail bana gelip Rabbim'in selamını ve şöyle buyurduğunu tebliğ eyledi: "Habîbim Ben, Yusuf un güzelliğini kürsî'nin nurundan verdim. Senin güzelliğini ise, arşımın nurundan verdim!"

(Bunu böyle rivayet eden İbn-ı Asakîr, aynı zamanda bu rivayetin durumu hakkında bilgi vermiş ve aynen şöyle demiştir: "Bu rivayetin senedinde mechûi bir râvi vardır ve bu hadîs, münkerdır.")
îbn-i Asâkir Aişe'den, onun şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Ben, seher vaktinde dikiş yapıyordum. İğnemi düşürdüm, aradım ise de bulamadım. Bu sırada Resûlüllah içeri girdiler. O'nun yüzünün nuru ile, iğnemi buldum. Ben, bunu kendisine de söyledim. Bunun üzerine buyurdular ki: 'Yâ Aîşe, yazıklar olsun, yine yazıklar olsun, yine yazıklar olsun o kişiye ki, benim yüzüme bakmaktan mahrum olmuştur!."

Not: İbn-i Asâkîr, bundan önceki rivayetinin münker olduğunu bildirdiği halde, bu rivayeti hakkında sükût etmiştir. Halbuki bu rivayet, bundan öncekinden daha münkerdir. Bir İbn-i Ubeyy ki, Peygamberimizin yüzüne defalarca bakmış, arkacında günlerce namaz kılmış, fakat O'na ve O'nun getirdiği dine inanmakta samimî olmadığı için, kendisine yazıklar olmuştur. Hiç peygamberinin yüzünü görmediği halde, O'na ve O'nun dînine olan inancında samimi oldukları İçin, nice milyon insan ise, mes'ud ve bahtiyar olmuşlardır.