Hz. Peygamber, (s.a.v) ashabıyla bir yolculuğunda susuz ve otsuz bir bölgede konakladılar. Hazret ashabına; " Odun getirin yakalım buyurdular

Ashap: "Ya Resulullah! Burası otsuz ağaçsız bir bölgedir, burada odun bulunmaz!" dediler.

Hz. Peygamber (s.a.v) "Gidin herkes bulabildiği kadar odun toplasın getirsin." buyurdular.

Ashaptan her biri odun toplamak için bir tarafa gitti.

Onlardan her biri toplayabildikleri kadar çalı çöp toplayıp getirdiler. Topladıkları şeyleri Resulullah'ın karşısında üst üste döktüler.Böylece yığınla odun toplanmış oldu.

Bu sırada Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

"Küçük günahlar da bu küçük odunlar gibidir; ilk önce göze ğörünmez, ama birbiri üzerine toplanınca büyük bir yığın olarak karşımıza çıkar."

Sonra şöyle buyurdular: " Ey dostlar ! Küçük günahlardan da kaçının. Gerçi küçük günahlar çok önemsenmiyor ama bilin ki her şeyin bir talip ve gözeteni vardır. Bu gözetenler ( ve melekleri),

Önemsenmeyen bu küçük günahların bir gün, ne kadar büyük bir yığını teşkil ettiğini göreceksiniz..