O Ne Güzel vekildir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Hayır, Rabbine and olsun ki onlar, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Sen’i hakem tâyin ederek verdiğin hükmü, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabûl edip teslim olmadıkları müddetçe tam mü’min olamazlar.” (Nisâ, 65)

Rasûlullah (sav) buyurdular:


“Eğer siz Allâh’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî, Zühd, 33/2344; İbn-i Mâce, Zühd, 14)

Hz. İbrâhim (as), mancınıkla ateşe atılacağı zaman, melekler heyecanlandı. Bir kısmı, Hz. İbrâhim’e yardım etmek için Allâh Teâlâ’dan izin istedi. Melekler, Hz. İbrâhim’e bir isteği olup olmadığını sordular. O ise:


“–Dostla dostun arasına girmeyin!” buyurdu.


Daha sonra Cebrâîl (as) geldi:


“–Bana ihtiyâcın var mı?” diye sordu.


İbrâhim (as):


“–Sana ihtiyâcım yok. O bana yetişir; O ne güzel Vekîl’dir!” buyurdu.


Nitekim Halîlullâh’ın bu yüce teslîmiyeti ve yalnız Hakk’a tevekkülü üzerine, O daha ateşin içine düşmeden Allâh Teâlâ ateşe emretti:


“…Ey ateş! İbrâhim’e serin ve selâmet ol!” (Enbiyâ, 69)


Bu emirle birlikte İbrâhim (as)’ın düştüğü yer bir anda gülistâna döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. (Osman Nûri Topbaş, Faziletler Medeniyeti I, Erkam Yay.)Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Mâcid: Şanı yüce olan, keremi bol olan, yardımı çok olan, in’âm ve ihsânı bol olan demektir.


'' İki günü bir olan ziyandadır. . ''