+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler

 Peygemberimiz (s.a.v) Katagorisinde ve  Peygamber Efendimiz (S.A.V) Forumunda Bulunan  Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler GİZLİ DAVETİN HIZ KAZANMASI Hz. Ebû Bekir'in de Müslüman olmasıyla îman ve İslam'a gizli davet daha da hız kazandı. İslam'a girme bahtiyarlığına erenler, yakınları ve akrabalarıyla da bu bahtiyarlığı paylaşmak ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  2.374
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler

  Hz bilala yapılan işkenceler , ilk müslümanların maruz kaldıkları işkenceler

  GİZLİ DAVETİN HIZ KAZANMASI
  Hz. Ebû Bekir'in de Müslüman olmasıyla îman ve İslam'a gizli davet daha da hız kazandı. İslam'a girme bahtiyarlığına erenler, yakınları ve akrabalarıyla da bu bahtiyarlığı paylaşmak istiyorlardı. Onları şirkin ızdırabından, Cahiliyyetin çirkin ahlakından kurtarmak için çırpınıyorlardı.
  Bu konuda da Hz. Ebû Bekir'in önde olduğunu görüyoruz. Onun vasıtasıyla gizli davet devresinde İslam'la şereflenenlerden birkaçı şunlardır:
  Osman b. Affan,
  Zübeyr b. Avvam,
  Abdurrahman b. Avf,
  Sa'd b. Ebî Vakkas,
  Talha b. Ubeydullah (R. Anhüm)207
  Bu beş sahabî de, sonraları Cennet'le müjdelenen 10 sahabî arasında yer alacaklardır.
  Müslüman erkekler listesine yeni yeni isimler eklenirken, kadınlar arasında da İslam'ın nuru günden güne yayılıyordu. İlk Müslüman kadın Hz. Hatice'den sonra, henüz o sırada İslam dairesine girmemiş bulunan Resûlullah'ın amcası Hz. Abbas'ın hanımı Ümmü Fazl'ın, Hz. Ebû Bekir'in kızı Esma'nın ve yine o sırada hidayete kavuşmamış bulunan Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın, ilk Müslüman kadınlar arasında yer aldıklarını görüyoruz.
  Artık, İslam'a davet, iki kanaldan yürütülmektedir. Erkekler erkekler arasında, kadınlar ise hemcinsleri içinde îman ve İslam nurunu yaymaya aşk ve şevk içinde devam etmektedirler. Ancak şunu da belirtelim ki, kadınların îman cazibesine kendilerini daha çabuk kaptırdıkları, dikkatleri çekiyordu. Bunu, onların çabuk duygulanan ve derhal tesir altında kalan yaratılışları icabı saymak mümkündür!
  Bu arada müşrikler de boş durmuyorlardı. Hidayet güneşiyle gönüllerini aydınlatanlara hor bakmaya, onlara iftira ve sözlü hakaretlerde bulunmaya başlamışlardı. Ama bunların hiçbiri, kainatta en büyük kuvvet olan Allah'a îman hakikatini kalblerine nakşetmiş bulunan bu Saadet Asrının mes'ud insanlarını korkutamıyor, davasından geri çeviremiyor, hatta en ufak bir tereddüde düşüremiyordu. İnsanların tehdit ve korkutmaları, Allah'a olan îman ve O'ndan korkmanın yanında, rüzgarın önünde bir toz, sel önünde bir çöp gibi zaîf ve dayanıksız kalıyordu!
  HZ. BİLaLİ HABEŞÎ'NİN İŞKENCEYE UĞRAMASI
  Gizli davet devresinde İslam'la şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan ilklerden biri de, "Bilali Habeşî" diye bilinen, Bilal b. Rebah Hazretleridir.
  Hz. Bilal, Müslümanların amansız düşmanı Ümeyye b. Halefin kölesi iken, Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslam'la şereflenmiştir.208
  Bir anda gönlünü çepeçevre saran îman nuru, Hz. Bilal için hadsiz bir cesaret kaynağı oluvermişti. Öyle ki, bir köle iken, efendisini ve müşriklerin her türlü baskı, işkence ve eziyetlerini hiçe sayarak Müslümanlığını açıkça ilan etmekten çekinmedi.
  îmanın girmediği kalb taştan daha katı, Allah korkusunun bulunmadığı vicdan kayalardan daha hissizdir. Böyle bir kalbe ve vicdana sahip bir insanda acıma, şefkat ve merhamet aramak abestir. O insan, artık bu haliyle manen canavarlaşmıştır; hatta, tahribatı cihetiyle canavarları bile geride bırakmıştır.
  İşte, İslam'ın diğer bütün amansız düşmanları gibi Ümeyye b. Halef de böyle bir kalbin ve vicdanın sahibiydi. Ve Hz. Bilal, merhamet ve şefkat yoksunu bu kalb sahibinin kölesi idi.
  Bu merhamet yoksunu adamın nazarında, Hz. Bilal'in kendisini yaratan tek Allah'a îman etmesi ve O'nun Peygamberi Hz. Muhammed'e sadakat elini uzatması büyük suçtu!
  İşkence
  Bunun için de o, en amansız işkencelere tabi tutuluyordu. Bazan 24 saat aç susuz bırakılıyor, bazan boynuna ip takılarak Mekke'nin ücretle tutulan çocukları tarafından sokak sokak dolaştırılıyordu.
  Ümeyye b. Halefin bütün bu gayretleri boşunaydı. Hz. Bilal bir kere îman etmişti ve Allah'a teslim olmuştu. Gönlü Resûlullah'ın muhabbetiyle gülsen olmuştu. Onun için, bu eziyet ve işkenceler altında inim inim inlerken bile davasını müşriklerin yüzlerine yüzlerine haykırmaktan geri durmuyordu: "Ehad! Ehad! [Allah birdir! Allah birdir!]"
  İnandığı İslam davasından her türlü eziyete rağmen zerre kadar taviz vermeyen Hz. Bilal'i, bu sefer efendisi Ümeyye b. Halef, kavurucu sıcaklar altında, sırtını, güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş kızgın taş ve kumlara sürttürüp yaktırır, ağzına güneşte kurumuş bir lokma et verdikten sonra, göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurur ve şöyle derdi:
  "Andolsun ki, sen ölmedikçe yahut Muhammed'i ve onun dinini inkar ve reddederek Lafa, Uzza'ya tapmadıkça, bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim!"
  Fakat, vücudunun bütün zerreleriyle adeta bir îman abidesi kesilmiş olan Hz. Bilal, ölümü göze alarak şöyle haykırırdı:
  "Ben, Lat ve Uzza'yı kabul etmem. Allah birdir! Allah birdir."209
  Bu sözleri duyan Ümeyye b. Halef, bütün bütün çileden çıkar, Hz. Bilal'ın işkencesini, bayılıp kendinden geçinceye kadar artırırdı; sonra da çekip giderdi. Hz. Bilal, nice zaman sonra kendine gelirdi.
  Hz. BilaPin bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası, o haşmetli ve azametli îmaniydi. îman, evet, kainatı kabzai tasarrufunda tutan Cenabı Hakk'a îman, O'nun sonsuz kudretine itimat, insan için sarsılmaz, yıkılmaz bir istinad noktasıdır. O, bu kahramanca tavrıyla adeta, "îman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakikî îmanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir." hakikatini bütün dünyaya ilan ediyordu.
  Yine bir gün, Ümeyye b. Halefin onu işkenceden işkenceye uğrattığı bir sırada, oradan geçen Hz. Ebû Bekir, bu durumu gördü. Ümeyye'ye, "Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Bu zavallıya daha ne zamana kadar işkence edeceksin?" dedi.
  "Onun itikadını sen bozdun!" diye cevap verdi Ümeyye, "Kurtulmasını istiyorsan, onu satın al da kurtar!"
  Hz. Ebû Bekir, "Ey Ümeyye!.." dedi, "Benim, senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü, daha kuvvetlidir. Onu BilaFe karşılık sana vereyim, kabul eder misin?" dedi.
  Ümeyye, "Kabul ettim!" dedi; sonra da gülerek, "Vallahi, kölenin karısını da vermedikçe olmaz!" diye konuştu.
  Hz. Ebû Bekir, "Olur." dedi.
  Ümeyye yine sinsî sinsî güldü ve, "Vallahi, bana kölenin karısıyla birlikte kızını da vermedikçe olmaz!" dedi.
  Hz. Ebû Bekir, bu teklife de, "Olur." diye cevap verdi.
  Fakat, azılı müşrik Ümeyye, adeta işi yokuşa sürmek istiyormuşçasına davranıyordu. Bu sefer haince gülüşler arasında şu istekte bulundu:
  "Vallahi, bana onlarla birlikte 200 dinar da üste vermedikçe olmaz!"
  Onun bu durumuna sinirlenen Hz. Ebû Bekir, hiddetle, "Sen," dedi, "ne utanmaz adamsın! Boyuna yalan söyleyip duruyorsun!"
  Ümeyye bu sefer, "Hayır!.." dedi. "Lat'a, Uzza'ya andolsun ki, artık bunları bana verirsen, dediğimi yapacağım!"
  Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, "Onların hepsi senin olsun!" dedi ve Hz. Bilal'i bu zalim adamın elinden kurtardı.
  Hz. Bilal'i alan Ebû Bekir'e (r.a.), Peygamber Efendimiz, "Ya Eba Bekir!.." dedi, "Onun üzerinde bir hakkın olacak mı?"
  Hz. Ebû Bekir, "Hayır, ya ResûlallahL" dedi, "Onu azad ettim!"210
  Hz. Bilal'i, Ümeyye b. Halef gibi azılı bir müşrikin elinden kurtarıp hürriyetine kavuşturan Hz. Ebû Bekir, bir müddet sonra onun gibi köle olan annesi Hamame'yi de satın alıp azad etti.211
  Hz. Bilali Habeşî, Resûlullah Efendimizin has müezzini idi. Bir an olsun onun yanından ayrılmak istemezdi. Fahri Kainat'in darı bekaya irtihalleri üzerine, zatına ve yüksek ahlakına olan muhabbetinden dolayı Medinei Münevvere'de kalmaya tahammül edemedi ve oradan ayrılmaya mecbur kaldı. Bu esnada halife olan Hz. Ebû Bekir, yanında kalması için ısrar edince, "Ya Eba Bekir!.." dedi, "Beni, kendin için satın aldınsa yanında tut; yok eğer Allah rızası için satın aldınsa, serbest bırak da Allah yolunda cihada katılayım!"
  Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, kendisine müsaade etti. O da Şam'a gitti. Hz. Ebû Bekir'in hilafeti sırasında orada vuku bulan gazalara iştirak etti.212

  --------------------------------------------------------------------------------
  207 Ibn-i Hişam, Sîre, c. 1, s. 268-269.
  208 Ibni Sa'd, Tabakat, c. 3, s. 232.
  209 Ibni Hişam, Sîre, c. 1, s. 340; İbni Sa'd, Tabakat, c. 3, s. 232.
  210 ibni Hişam, Sîre, c. 1, s. 340; ibni Sa'd, Tabakat, c. 3. s. 238; Halebî,İnsanû'lUyun, c. 1, s. 299.
  211 ibni Hişam, Sîre, c. 1, s. 340; İbni Sa'd, Tabakat, c. 3. s. 238; Halebî,İnsanû'lUyun, c. 1, s. 299.
  212 ibni Sa'd, Tabakat, c. 3, s. 238; İbni Hacer, ellsabe, c. 1, s. 169.


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349