+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı

 Peygemberimiz (s.a.v) Katagorisinde ve  Peygamber Efendimiz (S.A.V) Forumunda Bulunan  Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı Sevgili Peygamber Efendimiz, Medîne’de, Hicretin on birinci yılının Rebîülevvel ayının on ikisinde (8 Haziran 632) Pazartesi günü öğleye doğru vefat etti Sahâbe-i kirâm efendilerimiz, önce bu vefat olayını kabul edemediler Hz Ebû Bekir (ra) gelip bu ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  1.242
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı

  Hz Peygamberimizin (sav) Yıkanması Ve Cenaze Namazı

  Sevgili Peygamber Efendimiz, Medîne’de, Hicretin on birinci yılının Rebîülevvel ayının on ikisinde (8 Haziran 632) Pazartesi günü öğleye doğru vefat etti Sahâbe-i kirâm efendilerimiz, önce bu vefat olayını kabul edemediler Hz Ebû Bekir (ra) gelip bu gerçeği ilan ettikten sonra herkes O’nun vefat ettiğini kabul etti Bilindiği gibi Hz Ebû Bekir, Sevgili Peygamberimizin kayın pederiydi Peygamberimiz, onun kızı Âişe’nin odasında vefat etmişti Bu odaya herkes giremiyordu; buradan çevreye yayılan vefat haberine kimi sahâbîler inanıyor, kimileri de bu acı haberi kabul edemiyorlardı Bu acı haberi kabul edemeyenlerden biri de Hz Ömer’di O, Hz Peygamber’in vefat etmediğini, Hz Mûsâ (as)’ın bayıldığı gibi bayıldığını iddia ediyordu

  Perşembe günü yatsı namazından beri Hz Peygamber tarafından imamlığa tâyin edilen Hz Ebû Bekir, Pazartesi sabah namazını kıldırdıktan sonra, mescide biraz uzakta olan Sunh mahallesindeki evine gitmek için Hz Peygamber’den izin istedi Hz Peygamber de istenilen izini verdi Perşembe günü yatsı namazı vaktinden beri rahatsızlığı gittikçe ağırlaşan Hz Peygamber, Pazartesi sabah namazından sonra kendini çok iyi hissediyordu Öylesine iyi hissediyordu ki, rahatsızlığından evvel, Suriye’ye doğru gönderilmek üzere hazırladığı ve fakat rahatsızlığından dolayı gitmesini tehir ettiği Üsâme ordusuna bu sabah hareket etme emri verdi Hz Üsâme, ordusunun başına gidip hareket hazırlıklarını yaparken; Hz Ebû Bekir, Hz Peygamber’in iyileştiğini zannederek kendisinden izin alıp ev işleri ile meşgul olurken gelen vefat haberi ile sarsıldılar ve hemen mescide koştular Mescid ve çevresi çok kalabalıktı; çünkü, bu acı haberi duyan herkes oraya koşmuştu Herkes koşmuştu ama, odaya kimse giremiyordu Hz Peygamber’i ve ev halkını rahatsız etmek istemiyorlardı İşte tam bu sırada Hz Ebû Bekir geldi ve kızının odasına girdi, Hz Peygamber’in yüzüne örtülen yüz örtüsünü açtı ve ağlayarak alnından öptü, sonra da örtüyü örttü ve şunları söyledi:

  “Vallâhi, Rasûlullah (sav) vefat etmiş! İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Babam, anam sana fedâ olsun! Allah’a yemin ederim ki, Allah sana hiçbir zaman iki kere ölüm acısı tattırmayacak Sen, bir kere ölmüş ve mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun Bundan sonra senin için bir daha ölmek yoktur Vâh benim peygamberim!”

  Hz Ebû Bekir, bu sözlerinden sonra tekrar eğilip Hz Peygamber’in yüzünü açtı ve öptü, başını kaldırdıktan sonra sözlerini şöyle devam ettirdi:

  “Vâh benim dostum! Sen sağ iken de güzeldin, vefatından sonra da güzelsin Senin sağlığında vefatında ne güzel!” Hz Ebû Bekir, bu sözleri söyledikten ve yüz örtüsünü örttükten sonra dışarı çıktı Hz Ömer, Hz Peygamberin vefat etmediği yönündeki konuşmasını sürdürüyordu Hz Ebû Bekir’in dışarı çıktığını gören kalabalık onun etrafına toplandılar O da “Otur artık ey Ömer!” dedi ama, HzÖmer oturmaya yanaşmadı Hz Ebû Bekir sözünü üç kez tekrarladı ve sükuneti temin ettikten sonra konuşmaya başladı ve şunları söyledi:

  “Yüce Allah, peygamberine daha aranızda iken vefat haberini vermişti Sizlerin de eceliniz gelince öleceğinizi haber vermiştir Rasûlullah (sav) vefat etmiştir Sizlerden de hiç kimse sağ kalmayacaktır Kim, Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki, Muhammed ölmüştür Kim de Allah’a tapıyorsa şüphesiz ki, Allah diridir ve ölümsüzdür”

  Hz Ebû Bekir, bu sözlerinden sonra Uhud savaşında nâzil olan şu âyet-i kerîmeyi okudu: “Muhammed, ancak bir elçidir Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir Şimdi O, ölür ve öldürülürse ökçenizin üzerine gerisin geriye dönecek misiniz? Kim, böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse, elbette ki Allah’a hiç bir şeyle zarar vermiş olamaz Allah, şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir” (Âl-i İmrân, 144)

  İnsanlar bu âyeti işitince, HzPeygamber’in vefat ettiğine artık iyice kanaat getirdiler Acı haber onları öyle sarsmıştı ki, HzEbû Bekir, okuyuncaya kadar bu âyetin nâzil olduğunu bilmiyor gibiydiler O anı, Hz Ömer şöyle anlatır:

  “Vallahi, o güne kadar bu âyeti sanki hiç işitmemiş gibiydim Onu, Ebû Bekir’den dinleyince dehşet içinde kaldım Ayaklarım beni taşıyamaz oldu, dizlerimin bağı çözüldü ve bulunduğum yere yığılıverdim”

  HzÖmer’in bu tavrı, HzPeygambere karşı olan aşırı sevgisinden kaynaklanıyordu HzEbû Bekir, durumu tahkik edip mezkûr âyeti okuduktan sonra HzÖmer de dahil herkes, HzPeygamber’in vefat ettiğini kabullenmek zorunda kaldı Peki, şimdi ne yapacaklardı? Vefat eden bir insan için ne yapılırsa onu yapacaklardı Techîz, tekfîn ve tedfîn işi ile meşgul olacaklardı Yani, Hz Peygamber’in mübârek cesedini yıkamak için lazım gelen şeyleri hazırlayacaklar, cenazeyi yıkayacaklar, kefenleyecekler ve defnedeceklerdi Acaba öyle mi yaptılar? Hayır, öyle yapmadılar Siyer ve İslâm Tarihi kaynaklarımızın bize verdiği bilgilere göre, önce Hz Peygamber’den sonraki devlet başkanını seçtiler, sonra da techîz, tekfîn ve tedfîn işi ile meşgul oldular Sahâbe-i kiram efendilerimiz, bu hareketleri ile bize, İslam’da devlet başkanlığının ne kadar önemli olduğu mesajını vermektedirler Onlar diyorlar ki: “Önce halifemizi seçelim, ondan sonra da Hz Peygamber efendimizin cenazesini kaldıralım”

  Hz Peygamber, Hz Âişe’nin odasında vefat etti Bu oda küçüktü Birinci derecedeki yakınlar ancak sığabiliyordu Sahâbe-i kiram efendilerimiz mescidde ve mescid çevresinde toplanmışlardı Hz Peygamber’in kesin olarak vefat ettiğini öğrendikten sonra Sâide oğullarının gölgeliğine gitti ve orada Hz Peygamber’den sonra kimin devlet başkanı olacağı konusunu görüşmeye ve istişâreye açtılar Yapılan istişâreler sonucunda Hz Ebû Bekir, devlet başkanı olarak seçildi O tarihte, dünyanın her tarafında krallıklar hüküm sürerken Medine’de güzel bir seçim yapıldı Mevcut adaylar içerisinde Hz Ebû Bekir’in devlet başkanlığı kabul edildi Bu kabul, salı günü mescide yapılan bey’at (halkın genel kabûlü) ile resmiyet kazandı

  Pazartesi günü, Hz Peygamber’in vefatının şoku ve Sâide oğulları gölgeliğindeki devlet başkanlığı seçimi ile geçti Hz Peygamber’in birinci derecedeki yakınları da onun başucundan ayrılmadılar Bunların başında Hz Ali ve bir de Hz Peygamber’in amcası Hz Abbas geliyordu Hz Abbas’ın oğulları ve Suriye üzerine gönderilmek üzere hazırlanan ordunun komutanı Üsâme b Zeyd de Hz Peygamber’in başucunda bulunanlardan idi Yakınları, Hz Peygamber’in cenazesi ile ancak salı günü ilgilenebildiler Salı günü, herkes Hz Peygamber’in cenazesi ile ilgilenmek istediyse de yukarıda ismi geçen şahıslar kapıyı kilitleyerek kalabalığın içeriye girmesine izin vermediler, Ensâr ve Muhâcirler, içeri girme konusunda Hz Ebû Bekir’den izin istediler, o da kalabalığın içeri girmesini uygun görmedi

  Hz Peygamber efendimizin mübârek bedenini yıkayanlar onun iç elbiselerini çıkarmadılar, yıkama işini iç elbiselerinin üzerinden gerçekleştirdiler Ölülerde görülebilen olumsuzluklardan hiç biri Hz Peygamberimizde görülmedi Vefat ettiği odaya güzel bir koku yayıldı Yıkama işi bittikten sonra cenazeye kefen sarıldı Salı günü öğleye doğru yıkama ve kefenleme işi bitmişti Evdekiler bu işleri bitirdikten sonra cenazeyi odanın içinde bir divanın üzerine koydular Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu oda küçüktü, fazla büyük değildi Cemaat, işte bu odada Hz Peygamber’in cenaze namazını kıldılar Namaz, cemaat halinde değil, münferid kılındı Önce Hâşim oğullarının erkekleri, sonra kadınları, sonra da çocukları kıldı Takım takım bir kapıdan giriyor, imamsız olarak kendi başlarına peygamberimizin üzerine namaz kıldıktan sonra diğer kapıdan çıkıyorlardı Sonra Hz Ebû Bekir, Hz Ömer, Muhâcir ve Ensâr içeri girdiler, namazlarını kılanlar çıkıyor, başka bir grup giriyordu Erkeklerden sonra kadınlar, kadınlardan sonra da çocuklar girip namazlarını kıldılar Cenaze namazının kılınması geç vakte kadar devam etti Akşam da Hz Peygamber kabrine indirildi

  Hz Peygamber vefat ettikten sonra nereye defnedileceği konusunda ihtilaf çıkmıştı Bu ihtilafa Hz Ebû Bekir, Hz Peygamber’den rivâyet ettiği bir hadis-i şerif ile son verdi Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: “Peygamberler vefat ettikleri yerde defnedilirler” Bu hadis-i şerif gereğince Hz Peygamber efendimizin döşeği kaldırılarak yerine Medineli Ebû Talha tarafından kabir kazıldı Kabre Hz Ali ile Hz Abbas’ın oğulları Fadl ve Kusem indiler Hz Âişe annemizin odasında iki kişilik daha kabir yeri kalmıştı Oraya da sonradan Hz Ebû Bekir ve Hz Ömer defnedildiler Medine mescidinin yeşil kubbesinin altındaki Ravza’da üç dost birlikte yatmaktadırlar Rabbim bizleri onların şefaatlerine nâil eylesin (Âmin!)


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  10-18-2017, 04:06 AM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  11-13-2016, 11:39 PM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  06-29-2015, 04:46 AM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349