+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
8 sonuçtan 1 ile 8 arası

Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

 Peygemberimiz (s.a.v) Katagorisinde ve  Peygamber Efendimiz (S.A.V) Forumunda Bulunan  Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari Resulullah Efendimiz (s.a.v) Hatice Binti Huveylid radiyallu anha ile evlenmişlerdi, kendisi Hüveylid'in kızı olup daha önceki bölümlerde bundan söz edilmişti. Resulullah Efendimiz (s.a.v) daha sonra Zem'a kızı Sevde (Sevde binti Zem'a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Resulullah Efendimiz (s.a.v) Hatice Binti Huveylid radiyallu anha ile evlenmişlerdi, kendisi Hüveylid'in kızı olup daha önceki bölümlerde bundan söz edilmişti.
  Resulullah Efendimiz (s.a.v) daha sonra Zem'a kızı Sevde (Sevde binti Zem'a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lüeyy) validemizle evlendiler, O'nun yanında yaşı oldukça ilerlemişti, boşanması istendiğinde, kendisi gününü Aişe radiyallahu anha validemize vermiş (119) ve Sevde radiyallahu anha validemiz Resulullah Efendimiz'e (s.a.v) şöyle demişti: "benim bir kocaya ihtiyacım yok, ben sadece senin eşlerin arasında haşrolunmak istiyorum".

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) daha sonra da Ebubekir kızı Aişe (Aişe binti Ebibekr bin Osman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Murra) radiyallahu anda validemizle evlendiler. PeygamberEfendimiz (s.a.v) Hazreti Aişe validemizle hicretten iki yıl önce Mekke'de evlenmişlerdi. İlgili tarihin hicretten üç yıl önce olduğu da rivayet edilmiştir. Kendisinin o sıralar altı veya yedi yaşında olduğu Medine'ye geldiğinde dokuz yaşında bir kız olduğu söylenmektedir. Peygamberimiz vefat ettiğinde kendisi de on sekiz yaşında idi. Aişe validemiz de elli sekiz yaşında vefat etmiştir, vefat yaşına ilişkin farklı rivayetler de vardır. Aişe validemiz, Resulullah Efendimiz'in bakire olarak evlendiği tek hanımıdır. Hz.Aişe radiyallahu anha, Ümmü Abdullah ismiyle isimlendirilmiştir.

  Kaynaklar:
  (119) Buhari (5212) ve Müslim (1463) tahriç etmişlerdir.


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) daha sonra Ömer bin Hattab'ın kızı Hafsa validemiz (Hafsa binti Ömer bin Hattab bin Nufeyl bin Abdiluzza bin Riyah bin Abdillah bin Kurt bin Rezah bin Adiyy bin Ka'b) ile evlenmişlerdir. Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) Hafsa validemizi boşadığı ancak Cebrail Aleyhisselam'ın inerek şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Allah Tebarek ve Teala Hazretleri senin Hafsa'ya tekrar dönmeni emrediyor, çünkü O çok oruç tutar ve çok namaz kılar"(120) başka bir haberde de Hz.Ömer radiyallahu anha olan sevgi ve şefkatten dolayı (121) denmiştir.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ebu Süfyan kızı Ümmü Habibe Remle (Ümmü Habibe Remle binti Ebi Süfyan bin Sahr bin Harb bin Ümeyye bin Abdişems bin Abdimenaf) validemiz ile evlenmişlerdir. O Habeşistan'da idi; Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) isteğiyle dört yüz dinar mehir ile Necaşi O'nu Peygamber Efendimiz'e nikahlamıştı. Ümmü Habibe'nin nikah velisi Osman bin Affan radiyallahu anhu idi. Nikah velisinin Halid bin Said radiyallahu anhu olduğu da rivayet edilir. Ümmü Habibe radiyallahu anha hicretin kırk dördüncü yılında vefat etmiştir.

  Resulullah Efendimiz (s.a.v) Ümmü Seleme Hind validemiz (Ümmü Seleme Hind binti Ebi Umeyye bin Muğiyre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum) ile de evlenmiştir. Ümmü Seleme radiyallahu anha hicretin altmış ikinci senesinde vefat etmiş olup validelerimiz arasında en geç vefat edendir; en geç vefat edenin Meymune validemiz olduğu da rivayet edilmiştir.

  (120) Hakim (15/4), Bezzar (1401), "Kebir"de Taberani(365/18), "Ahad'ül Mesani"de İbni Ebi Asım (3052), "Hilye"de Ebu Nuaym (50/2) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.

  (121) Kebir"de Taberani(188/23) ve "Ahad'ül Mesani"de İbni Ebi Asım (3051) tahriç etmişlerdir.


 3. #3
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Zeynep binti Cahş validemiz (Zeynep binti Cahş bin Riab bin Ye'mur bin Sebire bin Murre bin Kebir bin Ganem bin Dudan) bin Esed bin Huzeyme) ile de evlenmiş olup kendisi Peygamberimizin Halası Umeyme'nin kızıydı. Hz. Zeynep radiyallahu anha hicri yirmi yılında Medine'de vefat etmiş olup kendisi peygamberimizin vefatından sonra peygamber zevceleri arasında en önce vefat eden ve na'şı ilk taşınan validemizdi.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Haris kızı Cüveyriye validemiz (Cüveyriye binti Haris bin Ebi Zirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Mustalik) ile evlenmiştir. Kendisi Beni Mustalik gazvesinde esir edilmiş ve Sabit bin Kays bin Şemmas'ın hissesine düşmüş, onunla mükatebe - ücret karşılığında özgürlüğünü kazanma anlaşması - yapmıştı. Bu anlaşma konusunda yardımcı olması amacıyla Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) geldi - kendisi çok güzel bir hanımdı -. Resulullah Efendimiz (s.a.v) kendisine şöyle dedi: "Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi, senin ücret karşılığı yazışmanın bedelini ödeyeyim ve seni nikahlayayım, ne dersin?". Cüveyriye validemiz de bu teklifi kabul edince Resulullah Efendimiz (s.a.v) O'nu özgürlüğüne kavuşturdu ve sonra da kendisiyle evlendi. Cüveyriye radiyallahu anha validemiz hicretin elli altıncı senesinde vefat etmiştir.

  Kaynajklar:
  (.) İbni Hibban (4054), Hakim (26/4), Ebu Davud (3927), Beyhaki (74/9), Ahmed (277/6) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.


 4. #4
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye validemizle (Safiye binti Huyey bin Ahtab [bin Sa'ne bin Sa'lebe bin Ubeyd] bin Ka'b bin Hazreci'n Nadiriyye) ile de evlenmiştir. Kendisi Hz. Harun Aleyhisselam'ın soyundandır. Hayber savaşından sonra esir alınmıştı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) O'nu azat etmiş ve mukabilinde kendisiyle evlenmiştir.(122) Safiye radiyallahu anha validemiz hicretin ellinci yılında vefat etmiştir.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Haris kızı Meymune validemiz (Meymune binti Haris bin Hazm bin Buceyr bin Herim bin Ruveybe bin [Abdillah](123) bin Hilal bin Amir) ile de evlenmişlerdir. Kendisi Halid bin Velid radiyallahu anhu ve Abdullah ibni Abbas radiyallahu anhunun teyzesi idi. Meymune validemiz Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile evlenen son validemiz idi, hicretin elli birinci yılında vefat etmiştir. Vefat yılının hicretin elli altıncı yılı olduğuna yönelik rivayetler de mevcuttur. Söz konusu rivayetlerin doğru olması halinde Meymune validemiz, diğer validelerimiz arasında en son vefat eden annemizdir.

  Kaynaklar:
  (122) Buhari (4200) ve Müslim (1365) tahriç etmişlerdir

  (123) El yazmalarında: (Abdimenaf), "İsabe" ve "İstiab" tarafından değiştirilerek onaylanmıştır, en doğrusunu kuşkusuz Allah bilir.


 5. #5
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Hz.Hatice validemiz hariç olmak üzere yukarıda adı geçen validelerimizin tümü Peygamber Efendimiz'den (s.a.v) sonra vefat etmişlerdir.
  Resulullah Efendimiz (s.a.v) Huzeyme kızı Zeynep (Zeyneb binti Huzeyme ümmü mesakin - yoksulların annesi - radiyallahu anha) validemiz ile hicretin üçüncü yılında evlendiler. Peygamber efendimiz'in yanında iki veya üç ay gibi kısa bir süre kaldıktan sonra Zeyneb radiyallahu anha validemiz vefat etti.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Fatıma binti Dahhak ile evlendi ve Tahyir (muhayyerlik-tercih hakkı) ayeti nazil olduğu zaman Peygamberimiz O'nu boşanma veya yanında kalma konusunda serbest bıraktı. O da dünyayı seçti, Peygamberimiz de O'nu ayırdı, bundan sonra Fatıma binti Dahhak yaptığı tercihe çok üzülmüş ve şöyle demiştir: "Dünyayı seçtiğim için ne kadar da bedbahtım ben!" (124)

  Kaynaklar:

  (124) Tahyir (boşanma veya yanında kalmaya yönelik muhayyerlik-tercih hakkı) ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Ey Peygamber, eşlerine söyle ‘eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma tarzı ile sizi salıvereyim; ancak eğer siz Allah'ı, Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız...' ".(Ayet-i Kerime-Ahzab 28-29)

  Bu konuda Allame Eleşher "Şerh'ül Behçet"de(386/1) şöyle demiştir:Bu münkirdir aslı yoktur, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin eşlerinden herhangi biri dünyayı seçmemiştir, Bağavi ve diğer bazı müfessirlerin bu konudaki beyanları da bunun butlanına delil teşkil etmektedir: "Peygamber efendimizin kendilerinden önce vefat ettikleri eşleri haricinde bu durum tahyir ayetinin nazil olduğu günde Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ismetine (masumiyet ve ilahi korunma) aykırılık arz etmektedir". Ayrıca bkz. "Elisabe" (371/4), Hafız bunu isnad ile zikretmiştir, bkz. "Elmüstedrek" (35/4), "Tabakatu İbni Sa'd" (142/8) ve "Tefsiru'l Bagavi." (252/3)


 6. #6
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Dihyet'ül Kelbi'nin kızkardeşi Esaf radiyallahu anha ile evlendi. (125)
  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Huzeyl kızı Havle (Havle binti Huzeyl -veya binti Hakim-) ile de evlenmiş, O kendisini Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'e hibe etmişti. (126) Söz edilen hanımın Ümmü Şerik olduğu da rivayet edilmiştir. (127)

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Esma binti Ka'b Elcevniyye radiyallahu anha ile de evlenmiştir.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Amra binti Yezid [bin el Cevn el Kilabiyye] radiyallahu anha ile de evlenmiş ancak zifafa girmeden önce kendisini boşamıştır. (128)

  Resulullah Efendimiz (s.a.v) Gifar'dan bir kadında beyazlık-ak görünce O'nu ailesine geri göndermiştir. (129)

  Kaynaklar:
  (125) Bu konudaki meşhur görüş, O'nun isminin Eşraf olduğudur ki bu ifadeyi "Uyun'ül Eser"de (388/2) bu kitabın musannifi ve diğerleri zikretmişlerdir.

  (126) Bkz. "Tabakatu ibni Sa'd" (158/8)

  (127) Bkz. "Tabakatu ibni Sa'd" (154/8) ve Hakim'e (35/4) göre: "O Beni Neccar'dan Ümmü Şerik el Ensari ile evlenmiş ve şöyle demiştir: "Ben Ensardan evlenmeyi seviyorum" sonra da şunu eklemiştir "başkalarından evlenmeyi sevmiyorum", Peygamber aleyhisselam O'nunla zifafa girmemiştir.

  (128) Bkz. "Sünenü Beyhaki Elkübra" (73/7).

  (129) Hakim (34/4) ve Beyhaki (256/7) tahriç etmişlerdir. Bkz. "Telhisü'l Habir" (139/3).


 7. #7
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamberimiz, temimli bir kadınla da evlenmiş, yanına girdiğinde kadın Peygamber Efendimiz'e Senden Allah'a sığınırım diyince Peygamberimiz "Allah-u Teala kendisine sığınana dokunmayı yasaklamıştır" buyurarak O'nu ailesine geri göndermiştir. (130)
  Peygamber Efendimiz (s.a.v), Aliye binti Zebyan'ı da yanına getirilirken boşamıştır. (131)

  Binti's Salt da Peygamber Efendimiz (s.a.v) henüz kendisiyle zifafa girmeden önce vefat etmiştir. (132)

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Müleyketü'l Leysiyye'nin yanına girince kendisine "kendini bana hibe et" buyurdular. Müleyke de "hiçbir kraliçe kendisini aşağı tabakadan birine hibe eder mi?!" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz de O'nu tercihinde serbest bıraktı. (133)

  Resulullah Efendimiz (s.a.v) Mürre'den bir bayanla sözlendi ancak onun babası onda abraşlık hastalığı var diyince, peygamber efendimiz onu geri çevirdi. (134)

  (130) Allah'a sığınan kadın hadisini Buhari (5254), İbni Hibban (4266), Nesai (150/6), İbni Mace (2050) ve diğerleri tahriç etmişlerdir. Burada geçen isim konusunda büyük ihtilaflar vardır, "Fetih"de Hafız (357/9) O'nun isminin (Umeyme binti Numan bin Şurahil) olduğu görüşünü tercih etmiş; "Sahih"de O'nun adının Cüveyniye olduğunu belirtmiştir. - Kuşkusuz en doğrusunu Allah bilir. -

  Kaynaklar:


  (131) Bkz. Hakim (34/4) ve İbni Sa'd (143/8).

  (132) O'nun ismi hakkında ihtilaf vardır, "İsabe"de Hafız (328/4) O'nun isminin (Sena binti Esma bin es-salt) olduğu görüşünü tercih etmiştir. Ayrıca bkz. "Tabakatu İbni Sa'd" (149/8).

  (133) Vakidi'den nakletmek suretiyle İbni Sa'd (148/8) zikretmiş olup O'nun müteavvize - Allah'a sığınan kadın - olduğunu beyan etmiştir - kuşkusuz en doğrusunu Allah bilir - .

  (134) O'nun adı Cümre binti Haris bin Avf el Meri el Gatafani olup ayrıca bkz. "Tarihu Taberi" (169/3), "Siretü İbni Hişam" (646/4), "Üsdü'l Gabeti" (342/1), "İsabe" (252/4), "Tefsiru Kurtubi" (169/14) ve "Subulü'l Hüda ve'r Reşad" (156/12)


 8. #8
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamber efendimizin mübarek zevceleri hanimlari

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir kadını babasından istedi, kadının babası da kızını överken "o kesinlikle hiç hasta olmadı" dedi, buna karşılık Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) de "Allah katında bunda hayır yoktur" buyurarak onunla evlenmekten vazgeçtiler. (135)
  Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) zevcelerinin her biri için vermiş olduğu mehir miktarı Safiye ve Ümmü Habibe validelerimiz hariç olmak üzere beş yüz dirhem (136) idi, bu rivayet edilenlerin en sahih olanıdır.

  Allah-u Teala cümlesinden razı olsun.

  Kaynaklar:

  (135) "Müsned"de Rabi' bin Habib (sayfa 533) tahriç etmiştir.

  (136) Bkz. "Musannafu Abdirrezzak" (10407)


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. 12-23-2015, 12:11 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349