Dünya geçici bir faydadan ibarettir.


Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in saliha hanımlar hakkında birçok müjdeleri vardır.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: Sahip olunan şeylerin en efdali, zikreden bir dil, şükreden bir kalb, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir zevcedir… Tirmizi, Tefsir, Berae (3093)

Başka bir hadis-i şerifte dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı şeyi, dindar bir kadındır. İyi kadın, kocasına karşı itaatli, çocuklarına karşı şefkatli olandır. buyrulmuştur. (Müslim, Rada, 64; Ayrıca bkz: Nesai, Nikah, 15; İbn-i Mace, Nikah, 5)

Gerçekten evi çekip çeviren, yuvayı kurup şenlendiren dişi kuştur. Kadın huysuz, aksi ve müsrif olursa o ailede huzur ve bereket olmayacağı gibi iyi huylu, dindar ve tasarruf ehli bir kadının da mutlu edemeyeceği bir yuva yoktur. Yuvanın asıl mimarı kadındır.

Bu sebeple kadınların manevi dünyaları çok önemlidir. Onlar ibadetlerine, hayır, sadaka ve yardımlarına, hizmet ve vazifelerine bağlı olduğu kadar eşlerine, çocuklarına da ihtimam göstermelidirler.

Aile bütçesini denkleştirmek, erkeğin olduğu gibi hanımın da vazifesidir. Lüzumundan fazla yiyecek, içecek, kılık kıyafet almamak; bir şekilde evde fazla hale gelmiş bulunan yiyecek ve eşyaları israf etmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak en mühim içtimai ve dini vazifelerimizdendir. Zira fakir ve yoksulların gönlünü yapmak, haneleri şenlendirir, rızıkları bereketlendirir.

Fakir ve garipleri sevindirmek için elden çıkardığımız eşyalar, eskimiş, yıpranmış, kimsenin dönüp yüzüne bakmayacağı şeyler olmamalıdır. Aksine gözümüzde kıymetli, gönlümüzde yer etmiş bulunanlardan fedakarlık yapmalıyız ki, verdiğimiz o eşyalarla birlikte gönlümüzdeki hırs, tamah ve bencillikten de kurtulalım.

Hanımların en önemli vazifelerinden birisi de imanlı evlatlar yetiştirmek, güzel örnekler sergileyerek onların ruhunda kalıcı bir izler bırakmaktır. Bu davranışlar, bir ömürlük teşekküre layıktır.

Bunun için de bir hanımın her şeyden önce Allah’a kulluğa ve takvaya son derece riayet etmesi gerekir. Kendisi ibadete, namaza ve niyaza dikkat etmezse, çocuğuna ne öğretebilir ki?! Aynı şekilde yediğinde içtiğinde de helal ve harama da itina göstermelidirler.

Saliha hanım, kocasını güler yüzle ve kapıda karşılamalı, evden çıkarken de güzel söz ve dualarla yolcu etmelidir. Hülasa saliha bir hanım, ilahi kudretle genişletilmiş bir rahmet ocağıdır.

Cenab-ı Hak, yuvaları hayırlarla kurmayı, güzel nesiller yetiştirerek, Ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa hizmetler ulaştırmayı cümlemize nasip etsin…Amin.