Allah cc neye Göre peygamberlik vermiştir?

Allah dilediğine Peygamberlik verir. Ancak bu vazifeyi yüklenecek özelliği taşıyanlara vermiştir.

Eğer başka birisi o özellikleri taşımaya müsait olsaydı ona verirdi.

Demek ki, kendilerine peygamberlik verilenlerin dışındakiler o özelliklere sahip değillermiş.


Herkesin kaldıracağı yük bellidir. 50 kilo kaldıran bir adama niye 500 kilo verilsin.

Ya da çınar ağacının yükü niye bir filize yüklensin.

Allah kendi iradesiyle bu görevi dilediğine verir.

Fakat bu görevi yürütecek olanlara vermesi de hikmetinin gereğidir.


Peygamberlik görevi Allah’ın ihsanı ise de, bu vazifeyi Peygamberler kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir.

Zorla ve cebren almış değillerdir.