+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Like Tree2Beğeniler
 • 1 Post By books
 • 1 Post By books

Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

 İSLAMİ KONULAR Katagorisinde ve  Peygemberimiz (s.a.v) Forumunda Bulunan  Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi O’(sav)nun dilinden bir Müslüman tarifi… Bunu bulmak, bunu bilmek ve kişiliğimizi o tarif içinde tanımlamak zorundayız. O’(sav)nun devr-i saadetinde yaşasaydık, hiç şüphesiz, O, bizi inşa ederdi. İndirilen vahye ve onun ulvi şahsiyetinde-ısmetten süzülmüş sözlerinde temessül eden akislerine göre, ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  54
  Mesajlar
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  O’(sav)nun dilinden bir Müslüman tarifi… Bunu bulmak, bunu bilmek ve kişiliğimizi o tarif içinde tanımlamak zorundayız. O’(sav)nun devr-i saadetinde yaşasaydık, hiç şüphesiz, O, bizi inşa ederdi. İndirilen vahye ve onun ulvi şahsiyetinde-ısmetten süzülmüş sözlerinde temessül eden akislerine göre, ellerimizi, ayaklarımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, dimağımızı, gönlümüzü yoğurur, İslam potasında yeniden biçimlendirirdi. Her birimizden Hatice’ler, Ebubekir’ler, Ali’ler, Ömer’ler, Osman’lar, Bilal’ler, Sümeyye’ler, Ammar’lar, Mus’ab’lar doğardı.

  O, emanetleriyle devam ediyor. Kur’an’la ve Sünnet’le… İnsan, bugün de İslam tarifine göre kişiliğini inşa etme kaygısına düştüğünde, O’nun emanetlerine başvuracak. O’na benzemeye, kişiliğini O’nun taşıdığı mesaj içinde tanımlamaya gayret edecek.Etrafında sanki O’nun çevresinde yaşıyormuş gibi bir iklim oluşturmaya çalışacak. O’nu arayacak devamlı. O’na soracak… O’nsuz bir hayattan korkacak.

  Nasıl olacak bu? O’nun, en ince ayrıntılarına kadar tesbit edilen hayatını ve sözlerini öğrenip, hayat rehberi edinip, yaşanır kılarak… Diğer bir ifadeyle, her eylemimizde, Kur’an’dan veya Rasulullah’ın hayatından doğrulayıcı bir hüküm bulmak gibi…

  Bu yazı için dolaştığımız Hadis mecmualarında bir “Müslüman kişiliği”nin değişik boyutlarını tesbit ettik. Bu, bir bütün değil. Diyelim, elimizin, gözümüzün, kulağımızın ölçüleri… Oysa “tarif, -tarifin tanımı gereği- efradını cami, ağyarını mani olmalı…” Yani daha ihata edici bir Müslüman tarifi için, bütün Kur’an’ı, bütün Hadis külliyatını alıcı ve yaşayıcı gözle taramak gerekiyor. Bunu yapmamak, elimizin ya da gözümüzün müslümanlaşmasıyla yetinip, kulağımızı ya da dilimizi ihmal etmeye razı olmak gibi bir şeydir. Yarım arınma, yarım İslam ya da…

  Ey iman edenler! İslam’a tam anlamıyla, her şeyinizle girin… [Bakara, 208]

  Oysa Allah Teala, ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً buyurarak, “Bütün olarak İslam iklimine girmemizi” istiyor.

  Şu aşağıya çıkardığımız ölçüler, sadece “Sahihi Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercümesi”nin birinci cildinden seçerek bir kural disiplini şeklinde ifadelendirdiklerimdir. Oysa sadece bu kitap 12 cilttir. Buhari gibi daha bir çok sahih hadis kitabı vardır ve bunlar, belki birbirini tamamlayan belki daha farklı haberler taşıyan muhtevalarıyla, Allah Rasulü’(sa.)nün hayat ölçülerini bize taşımaktadırlar. “Ebubekir’i yıldız edinmek” demek, tüm bu hayat ölçüleriyle buluşmak ve onları hayat ölçüleri halinde temessül etmek demektir.

  İsterseniz şöyle azıcık dolaşalım, İmam Buhari’nin resmettiği ve onların hayat halinde yaşadıkları iklim içinde:

  Haya sahibi olmak.
  Dili ve eliyle başka Müslümanlara zarar vermemek
  Allah’ın nehy ettiğini terk etmek
  Başkalarını doyurmak
  Tanıdığına, tanımadığına selam vermek
  Kendisi için arzu ettiğini diğer mü’minler için de istemek
  Nefsine karşı dahi olsa insaftan ayrılmamak
  Fakirken bile infakta bulunmak
  Hz. Peygamber’i(sav) kendi öz canından, babasından, evladından ve dünyadaki her şeyden daha çok sevmek
  Sevdiğini Allah için sevmek
  Küfürden imana geçtikten sonra yeniden küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına nefret etmek
  Ensarı ve muhacirleri, yani Hz. Peygamber’in ashabını sevmek
  Hırsızlık yapmamak
  Zina etmemek
  Evladı öldürmemek (Kürtaj ?!)
  Uydurma ve yalanla başkasına bühtanda bulunmamak
  Namazı devamlı kılmak
  Zekat vermek
  Allah yolunda cihad etmek
  Haccetmek
  Yapılan ikrama teşekkürle karşılık vermek, küfran-ı nimette bulunmamak
  Hiç kimseyi anasından babasından veya bir akrabasından dolayı ayıplamamak
  Emrinde çalışan varsa, onlara kendi yediğinden yedirmek, kendi giydiğinden giydirmek, güçleri yetmeyecek zahmetli iş yüklememek. Ağır işlerde yardımcı olmak
  Bir başka mü’minle savaşmamak
  Bir başka Müslümanla savaşmak isteyene mani olmak
  Yalan söylememek
  Vaadinde durmak
  Emanete hıyanet etmemek
  Bir tartışma söz konusu olduğunda haktan ayrılmamak
  Allah yolunda şehitlik duygusunu aşk gibi taşımak
  Dinde orta yolu tutmak- ifrat ve tefritten kaçınmak. Yapabildiğin ibadet azda olsa ona nail ettiği için Allah’a şükretmek
  Dinde müsamahakar ve kolay bir yol tutmak
  İslam’ı bütün güzelliği ile yaşamak, ona sımsıkı, sağlamca yapışmak
  İbadetleri devamlı yapmak. Azsa bile devamlı yapmak
  Bir Müslümanın cenaze namazını kılmak ve defnine kadar refakat etmek
  Bir Müslümana veya Müslüman gruba sövmekten fasıklığa düşmekten çekinircesine kaçınmak
  Helal ve haram sınırlarına riayet etmek ve günah şüphesi taşıyan işlerin sınırlarında dolaşmamak…
  Allah’ın sevdiği iki huyu, hilm ve teenniyi şahsiyetinin parçası haline getirmek.
  Bir ibadet yapıyorsa , niyetini yalnız Allah’a yöneltmek. Niyetleri temizlemek, şirkten, riyadan arındırmak
  Bir sadaka verdiğinde, bunu yalnız Allah rızası için vermek. Sevabını Allah’tan umarak, aile efradına infak edilen, yedirilen, içirilen şey bile sadaka sayılır.
  Her Müslümana karşı hayırhah olmak. İçini dışını yanlış duygulardan temizlemek
  Emanete riayetsizliği, bir kıyamet habercisi gibi değerlendirip, işleri ehline vermek. Bu iş çok basit bir görevden devlet sorumluluğuna kadar böyledir.
  Abdest alırken, abdest uzuvlarını çok iyi yıkamak. Yıkanmayan yerlerin cehennem ateşine maruz kalacağından endişe eder gibi, uzuvları yıkamada titiz davranmak. Bunun için de abdest alırken aceleden sakınmak. Abdesti eksiksiz almak. Peygamberimiz abdest sırasında, iyi yıkanmamış bir ayağı görünce ” Cehennemde yanacak ökçelere yazık” buyurmuştur.
  Bir Müslümanın kanını, malını , ırzını tıpkı Mekke’nin haram aylarındaki hürmeti gibi haram bilmek. Onlara saldırmaktan kesinlikle kaçınmak. Onları korumak.
  İslamdan öğrendiği bir şeyi bir başka Müslümana ulaştırmak için gayret göstermek. Bir başka Müslümanın , o emre kendisinden daha ihlasla ittiba edeceği ümidini taşımak. Ayrıca , bunu bir tebliğ görevi olarak telakki etmek
  Vaaz ve nasihatle, tebliğde hitab edilen insanın durumunu, kapasitesini , yorgunluğu, hastalığını, yaşını gözetmek
  Dini kendimize ve başkalarına zorlaştırmamak. Dinde de itidal sahibi olmak.
  Ümit verici olmak. Korkutucu olmamak. Tebliğde kolaylığı göstermek, müjdelemek, nefret ettirmemek…
  Bir ümmetin parçası olduğu duygusunu hiçbir zaman yitirmemek.
  Allah’ın emrini yaşarken ayağını sağlam yere basmak, sabit-kadem olmak. Bu yapıldığı takdirde, İslam’a ve ümmete muhalif olanların onlara zarar veremeyeceğine inanmak.
  Allah’ın mal verip de onu hak yolunda tüketmek için çaba sarf eden insana ve kendisine hikmet ihsan edilip de onunla hükmedene ve onu öğreten insana gıbta etmek, özenmek , Allah’tan bu hasleti kendisine vermesini dilemek.
  Bilgisi olmayan bir mevzuda İslâm hakkında hüküm vermemek
  Dine isnad ederek herhangi bir şey uydurmamak. Özellikle Hazret-i Peygamber (sav)’e ait olmayan bir şeyi O’ndanmış gibi rivayet etmemek. Böyle yapmanın Cehennem’deki yerini hazırlanmak demek olduğunu unutmamak.
  Çocuklarına Hz. Peygamber’in isimlerinden birini vererek O’na sevgisini ortaya koymak.
  Mekke’de kesinlikle kan dökmemek, niza kavga etmemek, ağacına, çiçeğine, otuna, hatta dikenine bile dokunmamak.
  Giyimde İslam’ın temel ölçülerine uymak. Kadınların tesettürde haya, iffet gibi ulvi özellikler yanında ahlaki değerleri de bünyelerinde toplamaları ayrıca giyinik olmakla birlikte dikkat çekici davranış ve hareketlerden kaçınmaları…
  İşte böyle… İsterseniz bunu, Riyazüssalihin’in bize taşıdığı güzel dünya ile tamamlayabilirsiniz, isterseniz başka hadis bahçelerinde soluklanabilirsiniz. Bakın şu ölçülere:


  Sevdiğini yalnız Allah için sevmek.
  İmandan sonra küfre düşmeyi ateşe atılmak kadar tehlikeli bulmak.
  Kendisi için sevdiğini başkası için de sevmek…
  Elinden ve dilinden diğer insanların zarar görmemesine itina etmek.
  Komşuya kötülük etmeyi, cennetten uzaklaşmak kadar tehlikeli görmek.
  Söylediğinde hayır yoksa susmak.
  Kötülüklere mani olmak için eliyle, diliyle müdahalede bulunmak, hiç olmazsa kalbiyle direnç göstermek…
  Hiç kimseye zulmetmemek, zulme karşı durmak.
  İnsanlara iyiliği tavsiye edip, kötülükten sakındırmayı sürekli bir misyon olarak kabullenmek.
  Dış görünüşten önce kalbleri temizlemek.
  İnsanlara güzel muamelede bulunmak.
  Bir günah işlediğinde hemen peşinden bir iyilik yapmaya gayret etmek.
  Sürekli nefis muhabesebi yapmak, günahların farkında olmak ve tevbe etmek.
  Allah’a karşı gelmek anlamına gelen davranışlardan kaçınmak.
  İnsanı, mü’min olarak akşama çıkıp kafir olarak sabahlamak gibi korkunç kafa karışıklıkları içine itecek olan fitne zamanları içinden geçilirken küçük bir dünyalık uğruna dinini satmamak.
  Sağlık ve boş vaktin kıymetini bilmek.
  Tebessümü, güzel sözü sadaka olarak addetmek.
  Cömert olmak, cimrilikten de, saçıp savurmaktan da kaçınmak.
  Mü’minleri, aynı binayı inşa eden tuğlalar ya da bir vücudun uzuvları gibi değerlendirmek ve hiçbir mü’mine buğz etmemek. Arkasından konuşmamak,. İftira etmemek, gıybetini yapmamak, sui zanda bulunmamak. Kardeşlik hukukuna aykırı hiçbir davranış sergilememek. Acıları hissetmek, paylaşmak ve gidermeye çalışmak.
  Tüm insanlara karşı merhametli olmak.
  Hayvanlara dahi eziyet etmemek… taşıyamayacağı yük yüklememek, dövmemek…
  İnsanların kusurlarını görmemeye, göstermemeye çalışmak.
  Toplumun zayıf kesimleriyle ilgilenmek, hatta onlarla ilgilenmeyi Allah’ın bize verdiği rızıkların vesilesi gibi mütalaa etmek.
  En güzel yiyeceğin el emeği ile kazanılan yiyecek olduğunu bilmek.
  Eşine karşı hayırla, muhabbetle davranmak.
  Çocukları emanet olarak telakki etmek.
  Mü’minleri sevmeyi, cennet yolunun göstergesi gibi bilmek.
  İçinde Kur’an’dan hiçbir ayet bulunmayan kalbi, harap bir ev gibi hissetmek.
  Yoksulları sevmek ve onlara yakın durmak…
  Acı da olsa hakkı söylemek.
  Gönlünde hiçbir kimseye karşı kötülük beslemeden yaşamak.
  Ahde vefalı olmak.
  Haksız yere insanların mallarını yememek. Faizden kaçınmak ve faizi ayaklar altına alınacak kadar hakir görmek…
  İşte böyle inşa ediliyor mü’minin kişiliği… Katil Ömer’den Hazreti Ömer çıkaran Peygamber terbiyesi disiplin budur. Köle Bilal’i Hazreti Bilal yapan…

  “Efradını cami, ağyarını mani bir müslüman kişiliği” bu Peygamber (sav) tarifinin içinden çıkar…
  Dua edelim, kişiliklerimiz bu tarif içinde yerini bulsun… Dua edelim her cümlede bir uzvumuz dışarda kalmasın…


 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  54
  Mesajlar
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi


 3. #3
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.917
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  Bu linkler indirme linkimi anlayamadım.


 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  54
  Mesajlar
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  evet kardeşim. indirmek çok kolay. hepsi 13 cilddir


 5. #5
  Gönüllü Paylaşımcı
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  49
  Mesajlar
  117
  Tecrübe Puanı
  7

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi


 6. #6
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.233
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi


 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  nasıl indircez arkadaşlar bu eseri


 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  54
  Mesajlar
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Sahih-i buhari muhtasari tecrid-i sarih tercemesi

  kardeşim linke gir
  solda kiçik resimin altinda PDF yazısı var . bax ordan indir


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  06-22-2015, 09:44 PM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  11-26-2014, 03:30 PM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  10-13-2014, 01:29 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254