Üç ayların ilk kandili Regaib kandilidir


İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayın (Recep ayının) evveli ve sonu iki kandil gecesi ile aydınlanmıştır. Bu mübarek ayın gün ve gecelerine serpiştirilmiş rahmet ve bereketlerden faydalanmak isteyen mü'minler göz ve gönül uyanıklığı ile zamanı değerlendirmelidirler.
İki kandil gecesinden birini Rabbim ikram ve ihsanda bulunursa bu akşam birincisini Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz.
Regaib çok ihsan mânâsına gelen bir kelimedir. Rabbımızın bu geceyi ihya edenlere ihsan edeceği ilâhî ikramın ve sevabın çokluğundan dolayı Recep ayının ilk cum'a gecesine Regaib Gecesi adı verilmiştir.
Sabah namazının sünnetini eda etmeye teşvik edici bir hadis-i şerifte:
"Sabah namazı (farzı)'ndan önceki iki rek'at namazı terk etmeyiniz. Çünkü onda Regaib (çok fazilet ve sevab) vardır." (Feyz'ül-Kadir C/6, Sf: 292. Diyanet Dergisi, C/2, Sf: 6-7, Sayı: 11)
Bu akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandili gecesini nasıl ihya edeceğiz veya şöyle de diyebiliriz: Bu gecede nasıl ihya olabiliriz?
Bu gecede:
* Öncelikle günahlarımızdan dolayı bütün âzâlarımızın katılımıyla tevbe-i istiğfar edeceğiz.
* Kılabildiğimiz kadar kaza namazı kılacağız.
* Kur'ân-ı Kerîm'den okuyabildiğimiz kadar okuyacağız.
* Hayatımızın muhasebesini yapacağız.
Şu anda ölsek bu halimizle dünyamızın hesabını vermeye çekildiğimizde Rabbımızın huzurunda ne durumda olabileceğimizin hesabını yapacağız. Çünkü bize verilen imkânların zerresinin bile hesabı sorulacak. Bu hesabı verebilecek miyiz? İşte bu hesabın hesabını yapacağız. Dilimizin konuştuğu, gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, elimizin tuttuğu, adımımızın bizi götürdüğü, götürmesi gerekirken götürmediği, dilimizin söylemesi gerekirken söylemediği, midemize indirdiğimiz yediklerimiz ve içtiklerimizin hepsinin hesabının sorulacağı orada (ilahi huzurda) bunların hesabını verip veremeyeceğimizin muhasebesini yapacağız.
* Müslüman kimliğimizi layıkıyla taşıyıp taşımadığımızın hesabını yapacağız.
* İmkânlarımızı İslâm için mi nefsimiz için mi kullandığımızın muhasebesini yapacağız.
Ahirete göçenlerimiz için hayır dualarda bulunup işlediğimiz sevaplardan ve okuduğumuz Kur'ân-ı Kerim'den onların ruhlarına hediyeler gönderip onları da memnun ve mesrur edeceğiz.
* Akşamın öncesinde ve sonrasında etrafımızdaki fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerini sevindireceğiz.
Siyer ve İslâm Tarihçilerinin açıklamalarına dayanan bazı ilim adamlarımız Regaib Gecesini Hz. Âmine'nin Hz.Abdullah ile gerdeğe girdiği ve Hz. Muhammed'e hamile kaldığı gece olarak izah etmişlerdir.
Geceniz mübarek olsun, efendim...


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar