[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]
Uploaded with [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]


Zifiri karanlığa bir mehtâb arar idim,
Sevilmeyi bir hayal sayan bîkarar idim…
Ümidin saçlarını hüzünle tarar idim,
Yaram yârim olurdu, yaramı sarar idim;
Zifiri karanlığa bir mehtâb arar idim…


Ellerimde soluyor, dermediğim çiçekler,
Goncalar gam içinde bilmem ki neyi bekler?
Ricat ederken gölgem ardım sıra emekler,
Dilek olay kavuşmak, dile kolay gerçekler!
Ellerimde soluyor dermediğim çiçekler…


Hârâbâtın remzidir aynada solan yüzüm,
Hem-dem olacak derken yanar gecem gündüzüm…
Bir ateşin koynunda şefkat uman öksüzüm!
Sanmayın ki kederden, gamdan yana yüksüzüm,
Hârâbâtın remzidir aynada solan yüzüm…


Rindâna imrenerek, düştüm yârin peşine,
Çözülmez düğümlerin bilmem benle işi ne?
Düşmüşüm kuyuların hem de en kalleşine!
Mendiller de acımaz gözyaşımın leşine,
Rindâna imrenerek düştüm yârin peşine…


Allahım yardım eyle! Yardım eyle kuluna…
Kulun ki herdem fedâ Senin nurlu yoluna!
İsterim ki her husus girsin artık yoluna,
Alnıma yaz vuslatı, bir çaresi buluna;
Allahım yardım eyle… Yardım eyle kuluna!


Bâd-ı sâbâ incitir uykusuz gözlerimi,
Kumrular dinler iken sevdâlı sözlerimi…
Yâr hayali körükler kül olmuş közlerimi!
Menzillerde taşımaz titreyen dizlerimi,
Bâd-ı sâbâ incitir uykusuz gözlerimi…


Emel derken eleme çıkmak üzre tüneller,
Gökkubbeyi başıma yıkmak üzre tüneller…
Kan rengi libâsını giyer iken hayaller,
Elbette anlayacak hâlimi bir gün eller!
Emel derken eleme çıkmak üzre tüneller…


Terk-ü terk eylemişim, O cânlar cânı için,
Tecelli harmanımı, aşk mevsiminde biçin…
Mızrapsız teller gibi ağlarım için için,
Dalıp gider gözlerim, sormayın bana niçin!
Terk-ü terk eylemişim, O cânlar cânı için…


Ülfet gerek vuslata, bülbüle gülü gerek!
Yaradan’ın kuluna hüsn-ü kabulü gerek…
Çıkmak gerek divana, aşka boyun eğerek;
O peri değil midir çeliği saran ipek?
Ülfet gerek vuslata, bülbüle gülü gerek…


Lâlezâra dönmeli, mısra mısra yanışım,
Tehir etmesin artık murâda uyanışım!
Âsude baharlara meyleden gönül kışım,
Cemresini bulmuşken, ayaz ayaz bakışım,
Lâlezâra dönmeli mısra mısra yanışım…


Ağır ağır çıkarım hasretin yokuşunu,
Seyrederken başımda dönen sevdâ kuşunu…
Aynalar da seyreder zamanın duruşunu,
Bir periye harcarken ömrün her kuruşunu,
Ağır ağır çıkarım hasretin yokuşunu…


Talan olmuş bağımı, görenler hayret eyler,
Felek herdem âhuzâr etmeye gayret eyler…
Bir de izâh ararlar, olurken olmaz şeyler!
Hayra döndüm yüzümü, Mevlâ hep güzel eyler,
Talan olmuş bağımı görenler hayret eyler…


Âsude bir bekleyiş gönlü sınar her daim,
Gonca güldür o peri, şiir gözlü hercaim…
Hasret okur yazarım kalmasa da mecâlim,
Ennihayet Bayâtî, sevdânın hükmü zâlim,
Âsude bir bekleyiş gönlü sınar her daim…

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]
Uploaded with [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]