Gönül çalamazsan aşkın sazını,
ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını,

ne dikene dokun ne gülü incit
Bekle dost kapısın sadık dost isen,

gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda sahrasında mecnun değilsen,

ne leyla'yı çağır ne çölü incit
Rızaya razı ol hakka kailsen,

ara bul mürşidi müşkülde isen
Hakikat şehrine yolcu değilsen,

ne yolcuyu eğle ne yolu incit