Dilden kalbe yol vardır


Konuşmasından anlaşılır insan ‘Güzel konuşmasından’
Kalpten kalbe yol vardır derler. Bunu biraz daha değiştirerek söylersek:~Dilden kalbe yol vardır~

Gönlü yumuşak insanların konuşmaları da yumuşak ve ılımlıdır. Onlar asla kalp kırmaz. Çünkü bir mihenk vardır gönülde; sözünü önce ölçer biçer sonra muhatabına sunar.

En ö...fkeli olduğumuz anlarda bile yüreğimizdeki karanlığı gündüz aydınlığına çevirir güzel bir söz.
“Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Söz ola ahulu aşı, Yağ ile bal ede bir söz.”
Katı kalpli insanlar ise, bu mihengi yitirmiştir.


Olur olmaz yerde kelâm eder, ya baş kırar, ya da göz çıkarır.Bak bu hususta Hz. Ömer ne diyor:

“Ey Kâbe! Seni bin sefer yıksam yine yapabilirim. Ama kırık bir kalbi asla!”İşte dost!

Tatlı dil ve acı dil arasındaki fark, cennet ile cehennem arasındaki fark gibidir.

Sen diline ister gül koy, istersen bal ve gönüllere cennet asa bir iklim ör.


İstersen kor koy, başkalarını alev alev yak.Tercih senin…
Sen söylesen ben dinlesem, hep söylesen hep dinlesem, ben kanmasam sana, ben kalmasam.
Hep sen söylesen, ben olmasam, ben sen olsam, ağzımdan dökülen sen olsan.
Ağzıma kelimelerini koysan, sadrıma düşen ateşi tutuştursan,
ben ateş olsam, bir rüzgarla savrulsam, bırakıp kendimi teslim olsam, sana k...avuşsam”

T ü m h a s r e t l e r O ’n a v u s l a t i ç i n d i r .
T ü m y a l n ı z l ı k l a r O ’n u n l a b a ş b a ş a
k a l m ak i ç i n
y a r a t ı l m ı ş b a h a n e l e r d i r ...Bir yanımız hep hüzün!
Bir yanımızda hep sevda!
Bir yanımız hep umut!
Bir yanımızda hep duâ!
Bir tutam hüzünle başlar aslında her şey...