Risale i Nur'lardan Nasıl İstifade Edebiliriz?

Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerimin harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır. Okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz:

•Başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak.
•Az da olsa her gün okumak.
•Küçük Sözler, 23. Söz, gibi daha kolay anlaşılabilen risalelere öncelik vermek.
•Başlangıçta anlamasak da çok okumak, sonraki okuyuşlarda ise anlama ağırlıklı okumak daha faydalı olacaktır. Bütün külliyatı en az bir, mümkünse birkaç kez okuduktan sonra kelimelerin manalarına ağırlık vermek gerekir. Bununla birlikte, ilk okuyuşlarda da anahtar kelime diyebileceğimiz önemli birkaç kelimeye bakılabilir. Bir sayfada defalarca lügata bakmak derse kendini vermeyi engeller.
•Bir safahadan sonra, bilinmeyen kelimelerle ilgili lügat çalışması yapmak. Bir insan her ay bir risalenin kelimelerini çıkararak okusa, bir yıl gibi bir sürede çok mesafe alabilir.
•Çevremizde Nur dersleri yapılıyorsa düzenli olarak takip etmek, yapılmıyorsa da başlatmak.
•Bir hafta önceden belirlenen bir derse hazırlanıp gelmek, başkalarıyla bu konuyu enine boyuna müzakere etmek son derece faydalı olacaktır.
•"Ya Rabbi, bu eserleri anlamayı ve yaşamayı nasip eyle" şeklinde dualar edilmelidir.
•Her gün hiç olmazsa 15 dakika sesli okumak, okuyuşu ve telaffuzu güzelleştirir.
•Ayrıca sessiz olarak da yoğun bir şekilde okumak gerekir; hakikatlere külliyetle dalmak mühimdir.
•Okuduğumuzu başkalarıyla paylaşmak önemlidir. İlim, paylaşıldıkça artar ve bereketlenir.
•Cevşen ve sair evradları okumanın risale-i nurdan istifadeye ve feyz almaya büyük faydası vardır. Bunlar insanın ulvi latifelerini geliştirir, ona kıvam ve kalite kazandırır.


(Arkadaşlar Risale i Nurları elimize alıp bir roman gibi okuyamayacagımızı okunmayacagını bilmemiz gerekir. Risale i nur iman hakikatlerine ışık tutan eserlerdir. Risale i nurları elinize aldığınızda düşünceniz Üstad acaba bana burada ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor olmalıdır. Risaleleri kendinize yazılmış olarak kabul etmelisiniz. Risale i Nurlar dostunuz olarak kabul etmelisiniz. Kendisine karşı samimi olmalısınız.Dostluk samimiyet gerektirir. Yoksa sırrına mazhar olamazsınız. Azda olsa hergün okumaya dikkat etmelisiniz. Şöyle de düşünebiliriz 10 gün boyunca yemek yemeyen bir kişi 10 gün sonunda mideye aşırı derece yuklenmesi durumunda yasayacagı zaafıyet, uzun zaman eline Risale i Nur almayan bir kişininin durumundan bir farkının olmadığıdır. Kolay Risalelerden başlanmalıdır. Mesela bu güne kadar hiç Risale i Nur okumamışsanız 21 söz'ün birinci makamından başlayabilirsiniz.
'' Madem nefsim emmaredir (daima kötü şeyleri arzulayan nefis). Nefsini ıslah etmayen , başkasını ıslah edemez. Öyle ise kendi nefsimden başlarım.''
diyen bu mubarek sesin sahibine kulak verelim inşaalah.)