****Eğer terbiye-i İslamiye ile gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak...
sözler
Namazda ruhun ve kalbin büyük bir rahatı vardır.Hem cismende o kadar ağır bir iş değildir.Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmü alır.
sözler
Gıybet odur ki,gıybet edilen adam hazır olsa idi,kerahet edip darılacaktı.Eğer doğru dee,zaten gıybettir.Eğer yalan dese,hem gıybet,hem iftiradır.
uhuvvet risalesi
Şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar makul ve lazım ise haşrin sabahı da,berzahın baharıda o katiyettedir.Hayatın az ise hayat-ı bakiyeyi düşün
sözler
İnsan bir yolcudur.Sabavetten(çocukluktan),gençliğe,gençlikt en ihtiyarlığa,ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre,haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.
mesnevi-i nuriye

Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze,baki bir gençlik seni bekliyorlar.Onları kazanmaya çalış.
asay-ı musa
Hem, dua bir ubudiyettir;ubudiyet ise,semaratı uhreviyedir.Dünyevi maksatlar ise,o nevi dua ve ibadetin vakitleridir;o maksatlar , gayeleri değil.
sözler