Her dört kişiden biri panik atak yaşıyor


Uzman Psikolog Hamın Demirbaş, her dört kişiden birinin panik atak yaşadığını söyledi.


Globalleşen dünyada gittikçe zorlaşan, stres verici hayat koşullarına ayak uydurmakta yaşanan zorlukların panik bozuklukla ilişkilendirilebileceğini belirten Pskilolog Hamın Demirbaş, "Panik Bozukluğun yaş sınırı yoktur. Her yaşta başlayabilir. Sağlık konusunda endişe, beklenti gerginliği, erken dönemde yaşanan kayıplar, ayrılma kaygısı, çevre ve ya ebeveyn özellikleri, okul fobisi, kişilik özellikleri (örneğin özgüven eksikliği) 50 yaş altında olanlarda, kadınlarda, evliliklerde, boşanmış ya da dullarda, ailesel yatkınlık kırsal bölgelere göre şehirde yaşam vs. gibi etkenler panik atak yönünden risk teşkil etmektedir." diye konuştu.


Demirbaş, panik atakın halk arasında böyle bilinmesine rağman asıl adının 'panik bozukluk' olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu hastalığın temel özelliği beklenmeyen yoğun kaygı nöbetleridir. Panik atak ani gelişir ve başlangıçta hızla artan yoğun kaygı, korku ve huzursuzluk duygusu oluşur. Bunlar zaman zaman tekrarlar. İnsanı dehşet içinde bırakır. İnsan hayatını dramatik olarak değiştirir. Panik atakla birlikte bazı ruhsal ve bedensel şikayetler ortaya çıkar. Genellikle 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaşır. Teşhis için kişinin en az iki kere bedensel belirtiler gösteren beklenmedik panik atak geçirmiş olması gerekir. Panik atak grup halinde gerçekleşebilir ve geleceğe dair endişenin gelişmesi ile bağlantılıdır."


Kişiler uyanıklık halini veya başka şikayetlerin panik atağın öncüsü gibi algıladıklarını hatırlatan Demirbaş şu bilgileri verdi: "Panik atağın olasılığın yüksek olduğu durumlardan kaçınırlar ve bu durum fobiye yol açar. Kaygı düzeyin yüksek olduğu durumlarda hasta zevk duygusu üzerinde odaklanmakta zorlanır. Uykusuzluk sorunu yorgunluğa yol açar. Kaçınma artı yorgunluk ise yalnız kalma isteği ile sonuçlanır. Panik bozukluğu ve depresyonu olanlarda intihar teşebbüssü sık görülür. Panik bozukluğunda kaygıyı yenmek için hastalarda alkol ve madde bağımlılığı problemleri oluşabilir."