Sahabeye uymak konusunda Peygamber efendimizin hadisleri var mıdır?
Soru
Sahabeye uymak konusunda Peygamberimizin (s.a.v) hadisleri var mıdır?
Kullanıcı: ibrahimgoksen | Tarih: 19-Mayıs-2011, Saat: 02:30:32
Cevap
Değerli kardeşimiz;
“Kitabullah’tan her hangi bir hükmü alıp onun ile amel etmek cümlenize vaciptir. Eğer aradığınız hükmü Kur’an-ı Kerim’de bulamazsanız benim sünnetime tabi olunuz. Eğer onda da bulamazsanız ashabımın akvaline (sözlerine) te­messük ediniz (onların içtihatlarına uyunuz). Zira: Ashabım semadaki yıldızlar gibidir. Her hangi birinin sözünü tutsanız hidâyeti bulursunuz.” (Keşfü’l-Hafa, 1,64)
Huzeyfe (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz.” (İbn Mâce, Mukaddime: 27)
Huzeyfe (r.a.)’den rivâyet edilmiştir, şöyle dedi: Peygamber (s.a.v)’in yanında oturmakta idik şöyle buyurdu: “Aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonrakilere uyunuz dedi ve Ebû Bekir ve Ömer’e işaret etti.” (İbn Mâce, Mukaddime: 17)
Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet