+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Like Tree1Beğeniler
 • 1 Post By ALI25

İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife

 Peygemberimiz (s.a.v) Katagorisinde ve  Sahabeler Forumunda Bulunan  İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife Konusunu Görüntülemektesiniz.=>İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife Not:Rivayetlerdeki köşeli parantezler ve içlerindeki yorumlar tarafımdan eklenmiştir. 1. Ey Ali! Musa'nın arkadaşları ondan sonra bir buzağı edindiler.Onun halifesine karşı geldiler. Benim ümmetim de benden sonra bir buzağı , sonra bir buzağı sonra bir buzağı [ ...

 1. #1
  Misafir
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Yaş
  48
  Mesajlar
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife

  İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife

  Not:Rivayetlerdeki köşeli parantezler ve içlerindeki yorumlar tarafımdan eklenmiştir.
  1.Ey Ali! Musa'nın arkadaşları ondan sonra bir buzağı edindiler.Onun halifesine karşı geldiler.Benim ümmetim de benden sonra bir buzağı , sonra bir buzağı sonra bir buzağı [Toplam 3 buzağı=3 halife] edinecekler..Sana karşı gelecekler..." el-Meclisi,XVIII,67 ..Bundan dolayı Hz.Alin'in Harun'a, Ebu Bekir'in buzağıya ,Ömer'in ise Samiri'ye[Kuranda geçen,altın buzağıyı yapıp İsrail oğullarını saptırmaya çalışan fitneci] benzetildiğine dair Selman'ı Farisi'nin ağzından sözler nakledilmektedir. Süleym b.Kays,162 el-Meclisi,XVIII,282.

  2.İlk Şii müfessirlerinden Furat el-Kufi'nin naklettiğine göre Resulullah'a insanlara tebliğ etmesi için ,"ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır "sözü vahyedilmiş Fakat Allah'ın Resulü insanlardan korkup
  bu sözü tebliğ etmemiş , bunun üzerine şu ayet-i Kerime nazil olmuştur:"Ey peygamber !Rabbinden sana indirileni tebliğ et..."el-Maide 5/67 .Bazı Şii müelliflere göre bu ayetin tebliğ edilmesini gereken şey , Hz.Ali'nin hilafetidir..Hz.Peygamber takıyye için [evet aynen böyle yazıyor yanlış okumadınız] eşi Aişe'den bazı şeyleri gizlemiş , bu yüzden de Cenab-ı Hak onu ikaz etmiştir. et-Tabersi , Mecmaul -Beyan,III,344

  3.Burada dikkat edilirse Şiiler bir taraftan Hz.Ali'nin halife tayin edildiğini ispat etmeye çalışırken beri taraftan Hz.Peygambere ashabından çekinip takıyye yaptığını ve Allah'ın emrini hemen yerine getirmediğini iddia etmekte bir beis görmemektedirler.Konu ile ilgili olarak Tabersi , Hz Peygamberin şöyle dediğini nakletmektedir:"Cebrail bana 3 defa geldi .Rabbimden selam getirdi.Hz.Ali'nin kardeşim , vasim,benden sonra halifem olduğunu herkese bildirmemi emretti.Fakat ben , Cebrail'den bunu tebliğ etmemden Rabbimin beni affetmesini istedim" et-Tabersi , el-İhticac,I,59
  4.Gadir olayından sonra Ebu Bekir ve Ömer Cuhfe denilen yere kadar ilerlemişler ,fakat Resulullah adam gönderip onları geri çağırmış ve kendilerini azarlayarak "Ey Kuhafe'nin oğlu ey Ömer !"benden sonra Ali'ye beyat ediniz" demiş onlarda "bu Allah'ın ve Resulünün bir emri midir? diye sormuşlar.Resulullah ta "Bu gibi işler Allah'ın emri olmadan olur mu?" buyurmuş .Bunun üzerine her ikisi de biat edip dönmüşler.
  el-Meclisi,XXVIII,99.
  Resulullah(sav) o gün ve gecesini orda geçirdikten sonra ertesi gün Akabe tepesine yaklaştığında orda gizlenen bazı kişiler Resulullah ile birlikte olanların develerini ürkütecek davranışlarda bulunmuşlar[Resulullah'a suikast girişinde bulunmuşlar bulunanların isimleri ise Ebubekir, Ömer, Osman, Talha ve Sa'd bin Ebu Vakkas].Huzeyfe bunların isimlerini sorduğunda ,Resulullah ta "onlar dünya ve ahirette münafık olanlardır"[Kimlerdi bu münafık/suikastçılar -haşa-hatırlayalım: Ebubekir, Ömer, Osman, Talha ve Sa'd bin Ebu Vakkas] demiştir.
  Tebuk Suikastı denilen bu olay için bkz:

  velayet.com sitesinin amininin bu konu üzerine sitedeki mesajı:
  "el-İcli, İbn-i Zekeriyya el-Kattan'dan, İbn-i Habib'den, İbn-i Bohlul'dan, babasından, Abdullah b. Fazl el Haşimi''den, babasından, Ziyad b. Munzir'den şöyle nakleder:
  Şeyhlerden bir grup cemaat, Huzeyfe b. Yeman'dan bana şöyle dediğini anlattılar:
  Resulullah'ın (s.a.a) devesini Tebuk'tan dönüşünde ürküten 14 kişi şunlardı:
  Ebu'ş-Şürur, Ebu'd-Devahi, Ebu'l-Meazif ve babası, Talha Sa'd b. Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Ebul'Aver, Muğayre, Ebi Huzeyfe'nin kölesi Salim, Halid b. Velid, Amr b. As, Ebu Musa Eş'ari ve Abdurrahman b. Avf.
  Allah Teala bunların hakkında şu ayeti indirmiştir: "Başaramadıkları bir işe (Peygamber'e suikasta) yeltendiler." (Tevbe/74)

  Açıklama: "Ebu'ş-Şürur, Ebu'd-Devahi ve Ebu'l-Meazif'ten kasıt; Ebubekr, Ömer ve Osman'dır. Veya Ebu'l-Meazif'ten kasıt, Muaviye ve onun babası Ebu Süfyan'dır."

  (Bihar'ul-Envar, c.21,s.22; el-Hısal, c.2,s.91)


  5.[Tebuk seferi dönüşünde]bu kişiler Medine'ye geldiklerinde bir araya gelip toplanmışlar , Hz.Ali'nin velayeti konusunda Hz.Muhammed'e itaat etmeyeceklerine dair aralarında hilf denilen antlaşmayı yapmışlar ve bunu bir sahifeye yazmışlardır.Bu görev ,Ebu Bekir , Ömer , Ebu Ubeyde ve Salim'e havale edilmiştir..Bu sahife Ömer'in dönemine kadar Kabe'de saklı tutulmuştur.el-Meclisi ,XXVIII,99-104
  [O nedenle bu 4 kişinin ismi Hz.Ebu Bekir'in halife seçilmesinde beraber geçer..Komploya göre önceki varılan antlaşma gereği Hz.Ali Peygamberin defn işlemiyle uğraşırken bu 4 kişi Hz.Ebu Bekir'i halife seçtirmek için önceden tasarladıkları senaryoyu uygulamaya almışlardır..Ebu Bekir'in ölümüyle sıra Ömer'e geçmiş o ölümüyle eğer Ebu Ubeyde yaşasaydı muhtemelen ona geçecekti,bir bakıma zamanın gizli terör-mafya örgütünü oluşturmuşlardı . Şia'nın halife seçimleri ile ilgili senaryolardan ilk 3 halife için uygun gördüğü rol böyle.]
  Şia kaynaklarında bu yüzden yukarda ismi sayılı kişilere sahife ehli denilir..Böylece Allah onlara işledikleri bütün fiilleri hasretler gösterecektir.Ve onlar ateşten çıkacak değillerdir"( Bakara 167) mealindeki ayette kastedilenler Şii İmam Muhammed el Bakır'a dayandırılan bir rivayet göre "Hz Aliye karşı bu sahifeyi hazırlayanlardır" [Tekrar hatırlayalım ,bu Şii yorumuna göre ayetin ifadesiyle ateşten hiç çıkamayacak kişiler Ebu Bekir , Ömer , Ebu Ubeyde ve Salim'dir] el-Meclisi,XXVIII,116
  6.Şia kaynaklarında buna benzer rivayetlere rastlanılmakta ve ilk üç halife "Gadir münafıkları " sıfatı ile nitelendirilmektedirler.Resulullah Gadir Günü Hz. Ali'nin elini tutup kaldırdığında onun hizasında yedi münafık bulunduğu belirtilerek onların adları şu şekilde sıralanmaktadır: Ebu Bekir Ömer ,Abdurrahman b. Avf , Sad bin Ebu vakkas Ebu Ubeyde , Salim ve Mugire b. Şube. Bu sırada Ömer'in Resulullah'ı kastederek "Bakmıyor musunuz ? Gözleri sanki bir delinin gözlerine benziyor " dediği bunun üzerine Cebrail'in inip bu konuşmayı Resulullah'a bildirdiği , Resulullah(sav) onları çağırdığında ise yemin edip inkar ettikleri ve bunun üzerine " Allah'a söylemediklerine dair yemin ediyorlar halbuki kesin o küfür sözünü söylediler" Tevbe 74 Mealindeki ayeti kerimenin indiği Şia tefsir kaynaklarında rivayet olunmaktadır.
  el-Kummi , Tefsirul-Kummi,I,301,el-Meclisi,XXXVII,119
  7.Şia Hz.Peygamberin vefatından sonra Hz.Ebu Bekir'e biat etmeleri sebebiyle belli bir süre 3 sahabi hariç diğer hepsinin irtidat ettiklerini[dinden çıktıklarını] söylemektedir.Kuleyni'nin İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ettiğine göre "Resulullah'tan sonra 3 kişi hariç insanların tamamı irtidat etmiştir.Bu 3 kişi ise Mikdad b.Esved,Ebu Zerr el-Gıfari ve Selman el Farisi'dir.el-Kuleyni,VIII,245
  8.İmam Muhammed Bakır'ın şöyle dediği rivayet edilir. [yani ona şu kelimler şii hadis uydurucuları marifetiyle söylettirilmiştir] Resulullah'ın Alin'in fazileti hakkında kesin nas ile açıklamada bulunması, biat alıp "bu benim halifemdir, vasimdir.." demesi üzerine münafıkların ve müminlerin emirini kıskananların onun hakkında ileri geri konuşmaları artmaya başlayınca münafıklar dediler ki:"Muhammed amcası oğlu Ali konusunda sapıttı....Ali konusunda bize getirdiği her şey hevasındandır"Bütün bunlar Resulullah'a ulaştırıldı.Bu dokuz bozguncu El Akra b.Habıs'in evinde toplandılar..Bu evde Suheyb er Rumi oturuyordu..Müminlerin emiri de bu kişilerle beraber sayıldığında sayıları 10 oluyordu(aşere-i mübeşşereye işaret ediyor)Bunlar Ebu Bekir , Ömer , Osman , Talha, Sad, Said, Abdurrahman b Avf, Ebu Ubeyde dir.Bunlar dediler ki "Muhammed(sav) Ali hakkında çok şey söylüyor.Şayet ona kulluk edin diyebilme imkanı olsaydı onu da derdi" el-Meclisi,XXXV,276
  9.Şiaya göre ilk 3 halife Hz.Ali'nin hakkını elinden aldıkları için gasıp[gasp etici]olmuşlardır..Müfid,el-İfsah,11
  Şia'nın Ebu Bekir hakkındaki kötü sözlerinin bir kısmı cerh, sövme,Resulullah'ın vefatından sonra açık küfür , ondan önce ise nifaka kadar varmaktadır .Ahmed Mahmud Suphi Nazariyyetül İmame ledeş Şiatül İsnaaşeriyye ,271-272[Münafık kafire göre daha kötü olduğuna göre Resulullah'ın ölümünden sonra Münafıklıktan ,kafirliğe terfi etme şeklinde de olsa bir derece düzelme var]
  Şia kaynaklarında Cibt(Put) ve Tağut(Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey) kelimelerinin Ebu Bekir ve Ömer olarak yorumlanması ( el Kummi Tefsir ,I,140,el Kuleyni,I,205,429 ) bu yüzdendir.
  10.Şia'nın sadece avam tabakasının ilk üç halifeye özellikle Şeyheyne sövdükleri,alimlerinin ise onlara sövmediklerini söylemek oldukça zordur. Zira 'Ayyaşi,Kummi,Bahrani,el-Kaşani vb. müfessirler ile Küleyni, İbn Babeveyh el Kummi, Tusi , Mufid , el-Keşşi,Nebati,Erdebili,İbn Tavus,El-Haseni, Meclisi gibi muhaddis ve fakihlerin kitaplarında ilk üç halife ilgili yakışıksız ifadelere sıkça rastlanılmaktadır. Gerçek şu ki , eski Şii müellifler ilk üç halife ve uygulamaları hakkında daha sert ve katı rivayetlere yer vermişlerdir.
  11.Aynı şekilde el-Küleyni , Ebu Abdillah (Cafer es-Sadık)'ın ''Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları :Allah bağışlamaz..'' Nisa 137 ayetinin şu şekilde tefsir ettiğini nakleder: ''Bu ayet başlangıçta Hz.Peygamber'e iman etmekle birlikte, Resulullah'ın 'Ben kimin mevlasıysam, Ali de onun mevlasıdır' sözü ile, Ali'nin velayeti kendilerine arz etmesi üzerine , bunu kabul etmeyerek , küfre giren sonra Mü'minlerin Emiri'ne biat etmek suretiyle iman eden;ancak, Resulullah'ın vefat etmesinden sonra, Ali'ye yaptıkları bu biatı ikrar etmeyerek küfre düşen; daha sonra , ona biat etmiş olanları da kendilerine çekmek suretiyle günahları artan falan (Ebu Bekir), falan (Ömer) ve falan (Osman) kimseler hakkında nazil olmuştur; bu kimselerde,iman diye hiç bir şey kalmamıştır.'' el-Kuleyni ,I,420
  12.Başka bir yerde Küleyni ilk iki halifeye lanet okuyan bir rivayet nakletmektedir. Bu rivayete göre Ebu Cafer şöyle der : ''Ya'kub'un çocukları Peygamber değillerdi . Ne var ki onlar , Peygamber çocukları ve torunları idiler. Dünyadan ancak mutlu olarak ayrıldılar. Yaptıklarını tezekkür edip tevbe ettiler. Halbuki Ebu Bekir ve Ömer(şeheyn) tevbe etmeden dünyadan ayrıldılar . Mü'münlerin Emiri'ne yaptıklarını hatırlamadılar. Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti bu ikisinin üzerine olsun!''
  el-Kuleyni,VIII,246 ;Zahir ,er -Red,208
  13.Ünlü Şii müfessir ve muhaddis el-Ayyaşi ilk üç halifenin Allah düşmanı birer put olduklarını ifade eden çok hakaretamiz şu rivayeti nakletmektedir: Ebu Hamza es-Sumali der ki : Ben,Ebu Cafer (Muhammed Bakır)'e ''Allah seni ıslah etsin. Allah'ın düşmanları kimlerdir?'' dedim . Ebu Cafer '' Dört puttur.'' dedi . Bunun üzerine ben ''Dört put kimlerdir '' Diye sordum. O '' Ebul-Fasil,Rama (r-m-'a) Nasel ve Muaviye'dir Bir de onların dinlerine uyanlardır.[Yani tüm Ehl-i sünnet uleması ,rüesası , avamı-havassı]. Kim bunlara düşmanlık ederse, Allah'ın düşmanlarıuna düşmanlık etmiş olur.''[Eğer bu rivayete inanıyor ve ayrıca "tevhid-ittifak" gereklidir diyorlarsa onların bu propagandaları ne kadar suni ve sahte duruyor ].. diye cevapladı. Daha sonra Ebu'l Fasil ile Ebu Bekir kastedildiği Rama' kelimesinin, Ömer kelimesinin tersinden okunuşu olduğu, Na'sel ile de Osman kastedildiği belirtilmektedir. el Ayaşi,II,122;Meclisi ,XXVII,58
  14.el-'Ayyaşi '' Siz içinizdekini açıklasanız da saklasanız da , Allah sizi onunla hesaba çeker;sonra dilediğini bağışlar.'' mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir ederken şöyle demektedir '' Allah'ın bu ikisinin (Ebu Bekir ve Ömer'in) hardal tanesi kadar sevgisini gönlünde taşıyanı cennete sokmaması gerekir.''
  el-Ayaşi ,I,176 ;el-Meclisi,XXVII,57
  15.Meclisi'ye göre diğer ümmetlerde olan her şeyin bir benzeri bu ümmette de gerçekleşmiştir . Mesela Harun'un buzağı ve Samiri ile olan kıssası, Hz.Ali'nin Ebu Bekir ve Ömer ile olan olaylarına benzemektedir. Meclisi'ye göre Ebu Bekir, bu ümmetin buzağısı; Ömer, Samirisi; Osman ise bu ümmetin Karun'udur. el-Meclisi ,XXIV,236
  16.Şiilerce hadiste ''sika ve sahihu'l -mezheb'' olarak kabul edilen Ali b.İbrahim el-Kummi de tefsirinde Ömer'e şeytan sıfatını yakıştırmaktadır. Kummi, ''O gün , zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: keşke falancayı dost edinmeseydim! O beni, bana gelen zikirden saptırdı. Zaten şeytan, insanı (uçuruma sürükleyip), yapayalnız ve yardımcısız bırakır.'' (Furkan 27-29)ayetleri ile ilgili olarak şu yorumu yapar : '' Birincisi (yani Ebu Bekir) o gün '' Ne olurdu, Resulullah'la birlikte Ali'yi dost edinseydim de, İkinciyi (Ömer'i) kendime dost yapmasaydım'' der... Şeytan (yani Ömer) insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.'' El-Kummi ,Tefsirul Kummi ,II,113


 2. #2
  Gönüllü Paylaşımcı ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2015
  Yer
  Almanya
  Yaş
  47
  Mesajlar
  50
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart Cevap: İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife

  Alıntı ahmed nazif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre İlk 3 Halife
  Konu basligi bunu aldim ilkönce ve madem öyle neden ehli sünnet kaynaklari olup ve onlarda gecen hadislerin ve tefsirlerden de olsun alinmiyor.

  Cünkü bunlar ehli sia degil ilkhetab da ve sonra bu olsun ve daha buna benzer cok seylerin de olsun aleyhinde olmasi birer mümkündür.

  Eskiden beri bu ve buna benzer kaynaklar zikir edilip veriliyor bunlar kimler ve o sevileri nedir sonra ne zaman yasamislar ve bu zikir ettikleri seylerin hepsinin de kaynak olarak o silsileside saglam mi dir.

  Konu ALI25 tarafından (02-05-2017 Saat 01:52 PM ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349