Selmân-ı Fârisî r.a Anlatıyor..


“Bir defasında Re­sû­lul­lah ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum.

Pey­gamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana,.

‘Ey Selmân, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun?’ buyurdu.

Ben, ‘Niçin öyle yapıyorsunuz?’ dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

‘Bir Müslüman, güzelce ab­dest alıp beş vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.”


kaynak:Hayâtü’s-Sahâbe, 3: 108, 60-61