Mehmet Akif Ersoy Kaynakçası

0. Süleyman Afazi/(l871-1927), Mehmet Akif Şairin Zatı ve Asarı Hakkında Bazı Malumat ve Tetkikat
1. Orhan Seyfi(Orhon) (1890-1972). Mehmet Akif, Hayatı ve Eserleri
2. Esat Adil Müstecaplıoğlu, Mehmet Akif, Ferdi ve içtimai Karakteri, Vatanperverliği,Milliyetçiliği, Şairliği
3. M. Sencer, M. Salih (toplayanlar), Mehmet Akif
4. Ahmet Cevat, Mehmet Akif, Hayatı ve Seçme Şiirleri
5. Mehmet Akif'in Kabri İçin, hazırlayan: İkinci Ölüm Yılı Münasebetiyle Mehmet Akif, Veteriner Fakültesi Talebe Cemiyeti
6. Eşref Edip (Fergan) (1882-1971), Mehmet Akif, Hayatı, Eserleri ve 70 Muharriri Yazıları, I.cilt
7. Ali Nihat Tarlan (1848-1978), Mehmet Akif, Ölümünün 2. Yılı nedeniyle yazarın verdiği konferans
8. Mehmet Akif'in Kabri İçin, Broşür
9. (Abdurrahman Konuk, M. Adsızyoldaş, A.R., Nejat E, O. Alpyörük, S.Doğu, Ş.Edgüer, Ergenekon)
10. Eşref Edip (Fergan), Mehmet Akif, Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları 2.Cilt
11. Mithat Cemal (Kuntay) (1885-1956), Mehmet Akif
12. Mehmet Akif, Neşreden: Yüksek Ziraat Enstitüsü Talebe Cemiyeti
13. Sabiha-Zekeriya Sertel, Tevfik Fikret- Mehmet Akif Kavgası
14. Eşref Edip, (Fergan) İnkılap Karşısında Akif-Fikret-Gençlik- Tancılar
15. Sabiha-Zekeriya Serte l, Tevfik Fikret- Mehmet Akif Meselesi Hakkında
16. Mithat Cemal Kuntay, İstiklal Şairi Mehmet Akif
17. Türk Gençliği ve Mehmet Akif , neşreden İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği
18. Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif ve Şiirleri
19. Fevziye Abdullah Tansel(1912-...} Mehmed Akif, Hayatı ve Eserleri, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı
20. Mehmet Akil Ölümünün 10. Yılı, 1946, Neşreden MTTB
21. Cemil Sena Ongun (1894-1981), Mehmet Akif. Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti, İdealleri
22. Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Hayatı. Seciyesi, Seçme Şiirleri
23. Mehmet Akif Ersoy, Emek Basım ve Yayınevi Güvercin Kitaplar Şiir Serisi
24. Zahir Güvendi (1913-...) Mehmet Akif, Hayatı, Sanatı, Şiirleri
25. Ferit Ragıp Tuncor, Selahattin Arıkan (hazırlayanlar), Mehmet Akif, Jan Jak Ruso, İbrahim Müteferrika, Şarl Darvin
26. Fehmi Cumalıoğlu, Mehmet Akif'in Hayatı ve Tefekkür Cephesi
27. Mehmet Akif. Akif'in 20. Ölüm yıldönümü (1956) nedeniyle Milliyetçiler Derneği'nde yapılan konuşmaları içermekte.
28. M. Emin Erişirgil (1891-1965) Mehmet Akif, İslamcı Bir Şairin Romanı
29. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan-Doç. Dr. Nurettin Topçu(1909-1975), Mehmet Akif, 20. Ölüm Yıldönümü, Milliyetçiler Derneği Neşriyatı
30. Hilmi Yücebaş(1919-...} Bütün Cepheleriyle Mehmet Akif,
31. Neriman Malkoç Öztürkmen, Mehmet Akif, Safahat, ve Mekan
32. Yaşar Koksal, Mehmet Akif Ersoy
33. Hakkı Gürey, Mehmet Akif' te Deyimler
34. Fehmi Cumalıoğlu, Mehmet Akif' in Hayatı ve İstiklal Marşı
35. Faruk Kadri Timartaş, Mehmet Akif ve Cemiyetimiz
36. Cemal Kutay, Necid Çöllerinde Mehmet Akif
37. A. Cerrah oğlu (Kerim Sadi), Bir İslam Reformatörü Mehmet Akif
38. Muhittin Nalbantoğlu, İstiklal Marşımızın Tarihi,
39. Ali Uğur Gündem vb., Mehmet Akif, Ölümünün Otuzuncu
40. Yıldönümünde
41. Hasan Basri Çan tay, Akifname
42. Yakup Hamzaçebi Büyük Vatansever, Milli Şair Mehmet
Akif Ersoy
43. Prof. Dr. Ali Nihat
44. Tarlan, Mehmet Akif (His.Life and Works) .Publications of the RCD Cultural Institute
45. Sezai Karakoç (1933-...) Mehmet Akif (Hayatı Aksiyonu, Düşünceleri ve Şiiri)
46. Gençliğin Kaleminden Üç Cephesiyle Mehmet Akif,
Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu Yayını
47. Adil Yılmazoglu. Milli Şair Mehmet Akif
48. Neriman Malkoç Öztürkmen. Mehmet Akif ve Dünyası
49. Doç. Dr. Nurettin Topçu. Mehmet Akif
50. 4o. Mehmet Akif(Hayatı, Şahsiyeti, ve Seçme Şiirleri)
51. Mehmet Selim Karaca. Akif ve Fikret'e Dair
52. Şükran Tunaçar (derleyen). Mehmet Akif ten Bir Demet
53. Ahmet Kabaklı (1924-2001) Mehmet Akif
54. Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil. Mehmet Akif, Resmi Hal
Tercümesi Basılmamış Bazı Mektup ve Manzumeleri
55. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Mehmet Akif ve Safahat
56. Semih Topçu, Akif i Yaşamak İstiyoruz, Ölümünün
57. İstiklal Marşı'mızın Kabulünün 50. Yıldönümü Münasebetiyle
58. Mehmet Akif Armağanı ( Büyük Düşünce Adamına, Doğumunun 101 .Yıldönümünde Türk Gençliğinin Armağanıdır) , MTTB
59. Vehbi Vakkasoğlu.İslam Şairi Mehmet Akif
60. Mehmet Akif Sempozyumu(27-28 Aralık 1976),
Hacettepe Üniversitesi ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, Kitap, Prof. Doğan Karan, Prof. İhsan
Doğramacı, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Zeynep
Korkmaz, Abdülkadir Karahan, Erol Güngör, Fevziye
Abdullah Tansel, Nihat Nirun, Mehmet Kaplan'ın
konuşmaları
61. M. Ertuğrul Düzdag, Safahat Tetkikleri, 1979
62. Mehmet Muhittin Nalbantoğlu, Mehmet Akif ve İstiklal
Marşı
63. Ahmet Öksüz, Açıklamalı İstiklal Marşı
64. Mustafa Eski, Milli Mücadele'de Mehmet Akif
Kastamonu'da
65. Abidin Sönmez (hazırlayan ve sadeleştiren), Mehmet
Akif, İstiklal Savaşı Hitabeleri, Manastırlı İsmail Hakkı,
Vaizler
66. Zeki Sarıhan. Vatan Türküsü- istiklal Marşı, Tarihi
ve Anlamı
67. Ayral Alparslan. Açıklamalı İstiklal Mars'ımız, Balıkesir
68. İsmet Aksal, İstiklal Marşı' mızın Esasları(İstiklal
Marşı'nın Açıklaması)
69. Osman Nuri Ekiz, Mehmet Akif Ersoy
70. Selahattin Yaşar, Mehmet Akif, Hayatı Sanatı, Fikirleri
71. A. Metin Çalı, Hüseyin Ceylan, Duran Durulmuş, Milli
Şairimiz Mehmet Akif, Çorum
72. Beşir Ayvazoğlu, İstiklal Marşı Tarihi ve Manası
73. Niğde Valiliği, Ölümünün 50. Yılında Milli Şair Mehmet
Akif, Niğde, 1986
74. Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif. Adıyaman Valiliği
Gerger Kaymakamlığı
75. Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Ölümünün
50. Yılında Mehmet Akif
76. Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, İstanbul,
1986, Marmara Üniversitesi
77. Yavuz Bülent Bakiler( hazırlayan), Ölümünün 50. Yılında
Mehmet Akif Ersoy
78. Mehmet Akif Ersoy- Ölümünün 50. Yılı, Antakya İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
79. Hasan Duman, Mehmet Akif ve Bir Mecmua' nın
Anatomisi
80. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel
Müdürlüğü, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Ölümünün 50.
Yıldönümünde Anma Faaliyetleri
81. Mehmet Akif ve Safahat, Tercüman Gazetesi, Beşir
Ayvazoğlu
82. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Sair Mehmet Akif

83. Ersoy'un Ölümünün 50. Yıldönümünde Yapılan Anma Faaliyetleri

84. Kadınhanı İlçe Milli Eğitimden Mehmet Akif Ersoy'a Vefatının 52. Yılı Armağanı

85. 80. Fethi Bolayır, Mehmet Akif Ersoy, Gazi Üniversitesi 93. izzet Kaçar, Eğitimci Yönüyle Mehmet Akif,Konya

86. Nusret Karanlıktagazar, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif
Ersoy
87. Mehmet Kaplan, Mehmet Akif ve Çanakkale Savaşı
88. Abdullah Çınar(hazırlayan) Mehmet Akif ve Gençlik,
Kültür ve Edebiyat Dergisi Yayınları
89. Aydın Milli Eğitim Gençlik ye Spor Müdürlüğü, Milli
Şair Mehmet Akif Ersoy, Ölümünün 50. Yılında
90. Abdülkerim Abdülkadiroğlu(hazırlayan), Mehmet Akif
Ersoy'un Makaleleri
91. N.Mehmet Solmaz (hazırlayan), Mehmet Akif'ten
Seçmeler
92. Hüseyin Çakar, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy'un Aziz Hatırası'na, Ölümünün 50. Yılında, Erzincan
93. Fahir İz, Mehmet Akif-Bir Biyografi
94. Mehmed Doğan, Camideki Şair Mehmet Akif
95. M.Ertuğrul Düzdağ, Mehmet Akif Hakkında
Araştırmalar-z, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi, İstanbul
96. Hüseyin Uğur, İstiklal Marşımız, Malatya
97. Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü,


98. Veli Ertan, Mehmet Akif (Hayatı, Sanatı, Tesirleri),
İstanbul
99. İsmail Hakkı Şengüler (hazırlayan), Açıklamalı ve
Lügatçeli Mehmet Akif Külliyatı, İstanbul
100. Muzaffer Uyguner(derleyen), Mehmet Akif Ersoy
101. Kasım Göçmenoğlu (hazırlayan), İstiklal Marşı Yazılıyor
Mehmet Akif'in Romanı
102. Adalet Ergenekon Çil, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal
Marşı
103. Gülendam Yılmaz, Enver Yavuz, Şenol Bağcı, Mehmet
Akif, Konya

104. Prof. Abdülkerim-Nuray Abdülkadiroğlu - Mehmet Akif
Hakkında, Yazılanlar-Mehmet Akif Ersoy Fikir ve
Sanat Vakfı
105. Mehmet Akif Araştırmaları Dergisi- Mehmet Akif Ersoy
Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı

106. TBMM'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Mehmet
Cemal Çiftçigüzeli - Mehmet Çetin. -Mehmet Akif Ersoy
Fikir ve Sanat Vakfı
107. Prof. Dr. Orhan Okay, Mehmet Akif- Bir Karakter Heykelinin Anatomisi,
108. Yaşar Selahattin, Mehmet Akif'İn Hayatı Sanat'ı Mücadelesi 1985 İstanbul
109. Cemal Kutay, Necit Çöllerinde Mehmet Akif 1978 İstanbul
110. Mehmet Akif (Anonim- Hacettepe Üniverstesi Yayınları-1976)
111. Süleyman Nazif, Mehmet Akif 1971 İstanbul
112. Vehbi Vakkasoğlu, İslam Şairi Mehmet Akif 1983 İstanbul
113. Ord. Prof. Ali Nihat Tarlan, Mehmet Akif ve Safahat 1971 İstanbul
114. Ali Kaytancı, İstiklal Marşımız ve Milli Ruh 1972 Malatya
115. Ahmet Kabaklı, Mehmet Akif Bibliyografyası
116. Nihat Sami Banarlı, Kültür Köprüsü Süleyman Çelebi'den Mehmet Akif'e 1985 İstanbul
117. Hasan Boşnakoğlu, Mehmet Akif'in İstiklal Savaşı'ndaki Yeri 1981 İstanbul
118. Müfide Öner, Bayrağımız Sancağımız ve İstiklal Marşı 1985 Ankara
119. Neriman Malkoç Öztürk, Mehmet Akif ve Dünyası 1969 Ankara
120. Cemal Kutay, Mehmet Akif 1939 İstanbul
121. Ahmet Cerrahoğlu, Bir İslam Reformatörü Mehmet Akif 1964 İstanbul
122. Beşir Ayvazoğlu, İstiklal Marşı ve Tarihi Manası 1986 İstanbul
123. Mustafa Eski, Milli Mücedelede Mehmet Akif Kastamonu'da 1983 İstanbul
124. Cemil Sena Ongun, Mehmet Akif Hayatı ve Eserleri Şahsiyeti 1947 İstanbul
125. Hasan Basri Çantay, Akifname 1966 İstanbul
126. Mehmet Akif Ersoy, Vaazlar 1975 İstanbul
127. Mahir İz, Yılların İzi 1975 İstanbul
128. Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Mehmet Akif 1938 İstanbul
129. Emin Erişirgil, İslamcı Bir Şairin Romanı Türkiye İş Bankası Yayınları 1986 Ankara
130. Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif'İn Hayatı Seciyesi Sanatı Türkiye İş Bankası Yayınları 1986 Ankara
131. Türk Edebiyatı, Mehmet Akif Ersoy Özel Altın Sayısı 1986 İstanbul
132. Mehmet Akif'i 50. Ölüm Yıldönümünde Anma Programı, Kültür Bakanlığı 1986 Ankara
133. Abdullah Çınar, Mehmet Akif ve Gençlik, Kültür Edebiyatı Dergisi Yayınları Ankara
134. Divan, Mehmet Akif Özel Sayısı 1979 Ankara
135. Milli Şair Mehmet Akif Ölümünün 50. Yılında, Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü Yayınları 1986 Aydın
136. Osman Nuri Ekiz, Mehmet Akif, Toker Yayınları 1985 İstanbul