onunla pakladımkalbi kirden
onunla arındım gizli kibirden
onunla açıldı ufuklar birden
cehalet yaramı onunla sardım
Kur-an olmasaydıne yapardım ben

türbelere bez bağladım mum yaktım
falcılara gaybı sordum fal baktım
nazar dedimkapılara nal çaktım
hiç haberim yoktu şirkten küfürden
Kur-an olmasaydı ne yapardım ben

onsuz çare yoktu hiç bir yare
onsuz her yer çıktı bir harabeye
o döndürmeseydi beni Kabe;ye
kim bilir ben hangi yöne sapardım
Kur-an olmasaydı ne yapardım ben

imana baş eydi artık coşkular
Allah rızasına döndü coşkular
durdu fırtınalar duruldu sular
cemal istiyorum şimdi rabbimden
kuran olmasaydı ne yapardım ben