Gençliğinİ sevmek...


Hem gençliğin letafetini, güzelliğini; Cenab-ı Hakk’ın latif,

şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarından istihsan etmek,

sevmek, hüsn-ü istimal etmek (onu güzel kullanmak),

şâkirane (şükür içinde) bir nevi muhabbet-i meşruadır.

(helal muhabbettir)