Tasavvufi Hayat kitabı
Tarihin oluşturduğu kurumları yok saymakla nereye varılabilir? İnsanını kendi üzerine yoğunlaştığı demler artınca karşılaşacağı hakikatler artar ve onun dili oluşur. Tasavvufi hayat ülkemizin doğal gerçeği. Mistik yapılar şeklinde ifadesini bulan gelenek kendi mecrasında akıp gidiyor. Anadolu da şekillenen tasavvuf geleneğinin köklerinde insanlığın kültür mirasını bulmak hiçte zor değil. Yüzyılın başında yeni kurumlara ihtiyaç duyan yönetim, geleneğin zamanımıza taşıdığı bu kurumların üstünü çizdi muhalefetten onlara pay verdi. Tasavvuf kurumları muhalefetin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte olmadığından mecra değişti. Bilinmez sırlara dolu yenidünyaların eşiğine gelindi. Ne olmuştu, neden oluyordu bu olanları anlamak her geçen gün daha da zorlaşmış sırrın ağırlığı inananları ve karşı çıkanları büyülemeye başlamıştı.
Tasavvuf konusunda geçen yıllarda kaleme alınan eserler hep oldu. Bilinmek istenen aslında insanın kendisi ve kendinde oluşan ilahiyat fikriydi.
Modern bilimler kendi sofi geleneğini oluşturdu. Mistik bilgi birikimi batı dünyasından onlarca yazara bu sırlı alanda kalem oynatma fırsatı verdi. O kitaplar ülkemizde okundu ve okunmaya da devam ediyor.
Fark neredeydi?
İnsan kalitesinde, insanın keyfiyet birikiminin oluşturduğu katmanlardaydı bu nüans fark edilmedi. Onlarca kitapta okunan hakikatler toplum genelinde can suyu olmadı.
Nasıl bir aşı lazımdı?
"Tasavvufi hayatın hedefi ilahi bir güzellik arayışıdır. Cemal-i Mutlak'a ermek tasavvufun insanları ulaştırmak istediği nihai gayedir." Özeti böyle verilen bu bilgi Sayın Kamil Yılmaz tarafından kaleme alınan 300 soruda Tasavvufi Hayat adlı kitabının can alıcı cümlesi. Erkam Yayınları tarafından okura ulaştırılan bu eser önemli. Sorular hakikat kıyısını dövmeye başladığında akıl gönül dünyasının eşiğinden içeri geçer ve hayat o zaman sırlarını fısıldar. Kitabın kapağında Osmanlı Türkçesiyle Tasavvuf nedir diye bir soru yer alıyor. Üç bölüm halinde yayınlanan eserin sonunda genel tasavvuf kitaplarının adları bir ilave edilmiş. Kitapta aynı zamanda "Varlık" olgusuna yaklaşımda önemli bakış açıları sayılabilecek Vahdeti Vücud, Vahdeti Şühüd'la ilgili sorular itina ile cevaplandırılmış. Kitabın sırları aralaması dileğiyle.