Rüya Gören Kişinin Yapacağı Şey

49- Ebu Seleme b. Abdirrahman (r.a.) şöyle demiştir: "Ebu Katade b. Rabi'yi, şöyle söylerken işittim: Allah Ra­sulü'nü işittim, şöyle buyuruyordu:
"Rüya, Allah'tan; kabus (hulm) ise, şeytandandır. Biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görüp de uyandığı za­man, sol tarafına üç kere tükürsün ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Çünkü şeytan, Allah dilemedikçe, ona asla zarar veremez."
Ebu Seleme, şöyle dedi:
"Ben, rüya görürdüm de, bana, dağdan daha ağır gelirdi. Ne zaman ki, bu hadisi işittim, artık aldırış etmez oldum."
Bir rivayette: Ebu Seleme, şöyle dedi:
"Ebu Katade'nin söylediklerini işitinceye değin, bir rü­ya gördüğümde, beni (adeta) hasta ederdi."
Ebu Katade, şöyle diyordu:
"Ben bir rüya görürdüm de, beni rahatsız ederdi. Niha­yet, Allah Rasulü'nü işittim; şöyle buyuruyordu:
"Salih rüya, Allah'tandır. Biriniz, hoşlandığı bir rü­ya görürse, onu, yalnız sevdiği kimseye anlatsın. Kötü rü­ya görürse, onu, kimseye anlatmasın. Sol tarafına tükü-rüp, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınsın. Böylece, şey­tan ona, asla zarar veremez.[56]

50- Cabir'den (r.a.) Allah Rasulü, şöyle buyurmuştur: "Biriniz, hoşlanmadığı bir rüya gördüğü zaman, sol
tarafına tükürsün ve üzerinde bulunduğu yanından öbür tarafına dönsün. [57]

51- Nebi'den rivayet olunduğuna göre, bir kişi O'na rü­yasını anlatmış, ö da (s.a.v.):
"Hayır gördün, hayır olsun" buyurmuş.
Bir rivayette:
"Onun hayriyla karşılaş, onun şerrinden korun. Ha­yır bize, şer de düşmanlarımızın üzerine olsun. Alemle­rin rabbi olan Allah'a hamdolsun. [58]