2 sonuçtan 1 ile 2 arası

KADER RİSALESİ 4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  KADER RİSALESİ 4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen Konusunu Görüntülemektesiniz.=>KADER RİSALESİ 4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen KADER RİSALESİ 4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen: Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki, şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler o hükmü cerh ediyor. Elcevap: Ey şiddet-i şefkatten şedit bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! ...

 1. #1
  HARP

  Standart KADER RİSALESİ 4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen

  KADER RİSALESİ
  4.1.DÖRDÜNCÜ MEBHAS
  Eğer desen: Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki, şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler o hükmü cerh ediyor.
  Elcevap: Ey şiddet-i şefkatten şedit bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücut hayr-ı mahz, adem şerr-i mahz olduğuna, bütün mehâsin ve kemâlâtın vücuda rücuu ve bütün maâsî ve mesâib ve nekaisin esası adem olduğu delildir.
  Madem adem şerr-i mahzdır. Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için, vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvâl-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebâyin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlup semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip Vâhib-i Hayatın nukuş-u esmâsını güzelce gösterir.
  İşte, şu hakikattendir ki, zîhayatlara âlâm ve mesâib ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı hâlât ârız olur ki, o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücut teceddüt edip zulümât-ı adem tebâud ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira, tevakkuf, sükûnet, sükût, atâlet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hattâ en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner.

  Lügatler :

  dâr-ı dünya : dünya yurdu
  elem : acı, sıkıntı
  elhasıl : özetle, sonuç olarak
  envâr-ı vücut : varlık nurları
  Esmâ-i Hüsnâ : Allah’ın güzel isimleri
  hakikat : gerçek ve doğru
  hâlât : haller, durumlar
  hayır : iyilik
  hayr-ı mahz : iyiliğin ta kendisi
  hüküm : yargı
  istinaden : dayanarak
  şer : kötülük
  şerr-i mahz : kötülüğün ta kendisi
  şiddet-i şefkat : şefkatin şiddeti
  tasaffi etme : temizlenme, safileşme
  tazammun etmek : içine almak
  tebâud etmek : uzaklaşmak
  teceddüt etmek : yenilenmek
  tevakkuf : durma
  Vâhib-i Hayat : hayatı veren Allah
  vaziyet : durum, hal
  vücut : varlık
  yeknesaklık : tekdüzelik, monotonluk
  zîhayat : canlı
  zulümât-ı adem : yokluk karanlıkları


 2. #2
  HARP

  Standart

  Dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hall ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve Mi'rac ve haşr-i cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi isbat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette Küre-i Arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.  (Bediüzzaman Said Nursi - Emirdağ Lahikası 1'den)  Lügatler

  Alâkadar :ilgilendirme, alakalı, ilgili

  Asır: yüzyıl

  Din :islam, şeriat, âdet, tanrı ile diğer varlıklar arasındaki münasebetleri tanzim eden disiplin

  Ecza :cüzler, parçalar, kısımlar, bütünü oluşturan parçalar

  Ehl-i iman :Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler

  Elbette :kat’i, kesin, muhakkak

  Elmas :cevher, kıymetli taş, beyaz şeffaf maden

  Feylesof: felsefeci

  Hakikat: gerçek, doğru, bir şeyin gerçek mahiyeti

  Hakikat-i Kur’aniye :Kur’anî gerçekler

  Hall etmek:çözmek

  Haşr-i cismani :bedenen dirilmek

  İlzam :delil göstererek muhalifi susturmak, söz ve fikirde galip gelmek

  İman :inanmak, kabul etmek

  İsbat :doğruyu delil göstererek ortaya koymak, delil ve şahitle doğrulamak
  İstikbal: gelecek

  Keşfetmek :gizli kalmış bir şeye vakıf olmak ve ortaya çıkarmak

  Kısım arça, bölüm

  Küre-i arz :yeryüzü, dünya

  Küre-i havaiye :gökyüzü, atmosfer

  Lâhika :mektup, ilave

  Meşgul :işgal edilmiş, boş olmayan, faal

  Mi’rac :merdiven, yükselecek yer, yükseliş, Peygamberimizin(a.s.) Allah’ın huzuruna çıkması

  Muamma : sır, anlamı gizli ve zor anlaşılır söz

  Muannid : inatçı, direnen

  Mütemerrid :inatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden

  Sırf :sadece, yalnızca, karışık olmayan

  Şeriat : Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, dosdoğru yol, kanun, İslam dini

  Tılsım :gizli sır, herkesin bilip çözemediği gizli şey

  Zannedilmek :sanılmak, tahmin edilmek

  Zındık :kâfir, dinsiz

  Ziyade : fazla, daha çok, fazlasıyla


Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331