1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Doç.Dr Nihat Hatipoğlu Sonsuz Salat ve Selam Sevgililer Sevgilisine Olsun Ve O'nun

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Doç.Dr Nihat Hatipoğlu Sonsuz Salat ve Selam Sevgililer Sevgilisine Olsun Ve O'nun Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Doç.Dr Nihat Hatipoğlu Sonsuz Salat ve Selam Sevgililer Sevgilisine Olsun Ve O'nun ’Lemem’ ve ’kebair’ arasında çırpınıyoruz GÜNAHLARI sınıflarken "küçük" ve "büyük" günahlar diye ayrım yaparız. Buna göre bazı günahlar küçük ölçekli, bazıları ise daha büyük ölçekli,hacimlidir. Bu hüküm ve çıkarım bazı İslam álimlerince kabul görmemiştir. Onlara göre her günah ...

 1. #1
  HARP

  Standart Doç.Dr Nihat Hatipoğlu Sonsuz Salat ve Selam Sevgililer Sevgilisine Olsun Ve O'nun

  ’Lemem’ ve ’kebair’ arasında çırpınıyoruz
  GÜNAHLARI sınıflarken "küçük" ve "büyük" günahlar diye ayrım yaparız. Buna göre bazı günahlar küçük ölçekli, bazıları ise daha büyük ölçekli,hacimlidir. Bu hüküm ve çıkarım bazı İslam álimlerince kabul görmemiştir.

  Onlara göre her günah büyüktür. (İsferüyini, Bekıllani, Lisveyni ve Kuşeyri gibi). Bu görüş sahiplerine hak vermek pek de kolay değildir. Çünkü Kuran-ı Kerim bu ayrıma işaret eder.

  "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere sokarız" ( Nisa, 31). Kuran-ı Kerim bu bağlamda üç kavrama yer verir bir ayette. "Kebair’, ’fevahiş’ ve ’lemem’.

  Kebair; büyük günah,


  Lemem; ufak tefek kusurlar,


  Fevahiş ise çirkin işlerdir.


  Kuran-ı Kerim ’lemem’e daha toleranslı bakıyor. Yani hayatta işlenebilir kusurlar olarak bakar. Ama ’kebair’ ve ’fevahiş’ hususunda dikkat çekiyor. "Ama Kuran’ın zirvelediği sıfat her zamanki gibi ’takva’dır" (Necm, 32).


  * * * * * * * * * * * *  Peki büyük günah nedir?

  Bu konuda da farklı görüşler vardır. Ama en yaygın ve kabul göreni, Kuran ve sünnette yer alan, kişinin şahsiyetini gideren ve müeyyide ile karşılaşmaya yol açan eylemler büyük günahlardandır. Peygamberimizin bir hadisi bu kapıyı aralıyor. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? 1)Allah’a şirk koşmak, 2)anne babaya karşı gelmek, 3)yalan yere şahitlik etmek ve 4)yalan söylemek (Buhari, Şehadet 5/261).

  Tabii ki bunu da kategorileştirmeliyiz. Mesela, zina büyük günahtır. Ama mahrem olan akrabayla daha büyük günahtır veya komşunun helaliyle olanı daha büyük günahtır. Kul hakkını yemek günahtır ama yetimin hakkını yemek daha büyük günahtır. İçki haramdır ama bunu mescit gibi kutsal bir mekánda içmek daha şiddetli günahtır.

  Peki, büyük günahların sayısı ne kadardır?

  İbn Abben’in bir sözüne göre büyük günahlar 70’e yakındır. Ama Said b. Cübeyr’e göre de 700’e yakındır.

  Büyük günahlar hangileridir?

  Büyük günahları sınıflandıran İslam álimleri; 1. İmanın şartları konusunda, 2. İslam’ın şartları konusunda, 3. Helal ve haram konusunda, 4. Ahlak konusunda işlenen büyük günahlar olmak üzere 4(dört) kategori saymışlardır. Bu kategorileri göz ardı ederek büyük günahların bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

  1. Allah’a ortak koşmak. Allah’ın sıfatlarının, özelliklerinin başkasında belirdiğini iddia etmek.

  2. Gelecekten haber veren sahtekárlara, falcılara, sihirbazlara, káhinlere, yıldıznamecilere inanmak.

  3. Allah’tan başkasına yemin etmek. Kişinin evladı, babası, annesi, hocası, üstadı üzerine yemin etmesi buna örnek olarak verilebilir.

  4. İslam’ın mukaddes bildiği şeylerle alay etmek.

  5. İslam’ın şartlarını yerine getirmemek.

  6. Helal ve haramları kendince keyfi olarak yorumlamak.

  7. Domuz eti ve murdar sayılan şeyleri tüketmek.

  8. Dinin haram saydığı şeyleri yemek ve içmek.

  9. Hırsızlık yapmak. Kanunun, halkın, devletin malını dolaylı veya açık yolla yemek.

  10. Tefecilik yapmak. İnsanların çaresizliğini sömürmek.

  11. Başkasının güçsüzlüğünü gözetleyip malına, mülküne, imkánlarına el koymak.

  12. Anne ve babaya isyankár olmak. Onları çekiştirip üzmek.

  13. Akrabalarla bağı-ilişkiyi kesmek (sıla-yı rahmi terk etmek).

  14. Haset etmek. Emanete ihanet etmek.

  15. Söz taşımak. Koğuculukta bulunmak.

  16. Gıybet etmek.

  17. İnsanların gönlünü kırmak.

  18. Namuslu-iffetli kadına iftira atmak, dil uzatmak.

  19. Kendisiyle evlenilmesi yasak olanlarla evlenmek.

  20. İnsanlara küfretmek. Eşinin baba ve annesine küfretmek.

  21. Ölçü ve tartıda, yani ticarette hile yapmak.

  22. Halka ulaşacak hizmeti ucuz dururken pahalıya mal etmek ve bu yolla dostlarına, akrabalarına çıkar sağlamak.

  23. Zina yapmak.

  24. Eşcinsel ilişkiye girmek. Cinsel açıdan dengeyi bozmak anlamındaki hayatı meşrulaştırmak.

  25. Ádet halindeki eşiyle yakınlaşmak.

  26. Yalan söylemek. Yalan yere yemin etmek.

  27. Hayvanlara işkence yapmak.

  28. Küçük günahları işlemeye devam etmek.

  29. Bir insanın canına kıymak.

  30. İntihar etmek.

  31. Rüşvet almak, vermek ve aracı olmak.

  Büyük günahlar bunlardan ibaret değildir. Liste haylice uzundur. İnsaflı bir gözle bu listeye baktığımızda toplumumuzda bütün bu günahların işlendiğini görebiliyoruz. Bizler Kuran tabiriyle "lemem" ve "kebair" arasında gelgitler yaşıyoruz toplumca.
  SORALIM ÖĞRENELİM
  Soru:
  Regl günlerinde hanımıma yaklaşamaz mıyım? Böyle bir şey olsa ne yapmam lazım.

  Cevap
  Muayyen günlerde cinsel ilişki günah sayılmıştır (Bakara, 222). Böyle bir hata yapan kişi tövbe ve istiğfar etmelidir. Ayrıca en az 5 gram (altın?) değerinde sadaka dağıtılmalıdır.

  Soru:

  Teyze ve hala çocukları evlenebilir mi?


  Cevap
  Kuran-ı Kerim’de kimlerle evlenilmeyeceği açıklanır (Nisa 4/24). Ayetin devamında bunların dışında kalanlar helaldir denir. Kuzenler (hala, teyze, amca, dayı çocukları) de helal olanlarıdır. Ama evlenmeden önce gerekli tıbbi testlerin yapılması uygun olur. Bilindiği gibi Peygamberimiz, kızını amca çocuğu olan Hz. Ali’yle evlendirmiştir.

  Soru:

  Hz. Peygamberimiz ve Hz. Ali’nin resimleri yapılmış mıdır?


  Cevap
  Peygamberimizin veya herhangi bir sahabesinin resmi yapılmamıştır. Elimizde böyle bir resim yoktur. Hz. Ali’nin gerçek resmi yoktur. Hz. Ali’nin elde bulunan resmi, gönülden geçen çizgilerin káğıda yansıtılmış halidir.

  Soru:

  Kocamdan habersiz sadaka verebilir miyim?


  Cevap
  Hz. Peygamber’e gelen Hayr ismindeki bir kadın, sadaka için mücevher getirir. Peygamberimiz, eşinin haberi var mı anlamında kocası Kab’a sorar. O da haberim var deyince kabul eder. Ve fakirlere dağıtır (İbn Mac’e, Hibad 7). İslam álimleri, ufak tefek bağışlar hariç ciddi bir bağış-hayır konusunda eşin haberinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. En güzeli bu konuyu eşinizle paylaşmanızdır.


  Soru:


  Bir kadın ölen eşini yıkayabilir mi?


  Cevap
  Bilindiği gibi kocası ölen kadın dört ay on gün boyunca iddet gün sayar. Bu süre içinde başka bir erkekle evlenemez. İşte bu olay ölen erkekle hanımı arasında bir bağın henüz devam ettiğini gösterir. Bu nedenle de kadın ölen kocasını yıkayabilir.


  Soru:

  Annem kendisine kefen satın aldı. Bu doğru mu?

  Cevap:
  Annenizin kefen satın almasında bir sakınca yoktur. Çünkü neticede bu kefene ihtiyaç olacaktır.


  Soru:

  Mezar yeri satın almak dinen sakıncalımıdır.

  Cevap:
  Mezar yeriyle ilgili bir problem varsa mezar için toprak satın alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak sırası gelen yeri satın almak yerine başkasının elinden güzel yeri satın almak suretiyle bir ayrımcılık yapmak haram olur. Bir de Hz. Ebubekir’in bir sözünü iletelim. Elinde kazma kendisine mezar hazırlamaya giden birine Hz. Ebubekir şöyle demişti: "Kendine mezar hazırlayacağına, kendini mezara hazırla."  Soru:

  Cinlerden peygamber gelmiş midir?

  Cevap:
  Álimlerimizin çoğunluğuna göre cinlerden peygamber gelmemiştir. İnsanlardan gelen peygamberlere uymak cinler için de farzdı. Álimlerden sadece Kelbi ve Vahidi’nin ilettikleri bir rivayette şöyle denir: Hz. Ádem’den önce cinlere onlardan Yusuf isimli bir peygamber geldi ve cinler bu peygamberi öldürdüler. (Bedrüddin Şibli, Ahkamül Cán,54). Bu konuyla ilgili Enam Suresi’nin 130. Ayeti’ne bakılabilir.


  Soru:

  Cennette uyku var mıdır?

  Cevap:
  Kesin bir bilgi olmamakla beraber "Cennette ölüm ve uyku yoktur" (Keşfül hafa, 2/2868) şeklindeki rivayetten esinlenerek Cennette uyku olmadığı söylenmiştir. Çünkü uyku, yorgunluk ve bir ihtiyaçtan dolayıdır. Cennette ise böyle bir ihtiyaç olmayacaktır.


  Soru:

  Kocam, annem ve babama uğramamı yasaklıyor. Buna hakkı var mı?

  Cevap:
  Eşinizin, baba ve annenize uğramanıza engel olma hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kuran, baba ve anneyi iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.


  Soru:

  Ölüler mezar başındaki sözlerimizi duyarlar mı?


  Cevap:

  Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda ölen müşriklerin başında durup, "Siz Rabb’inizin dediğinin doğruluğunu işte şimdi gördünüz" buyurdu. Sahabe, sizi duyuyorlar mı diye sorunca da şöyle cevap verdi: "Onlar, sizden daha az duyuyor değiller.

  " Bundan dolayı álimler, ölülerin mezar başında konuşulanları duyduklarını söylerler. Sadece Hz. Ayşe bu rivayeti tartışır ve "Peygamberimiz kabirdekiler duyuyorlar demedi; biliyorlar dedi. Hadisi rivayet eden İbn Ömer yanlış duydu" der ve delil olarak Neml Suresi’nin 80. Ayeti’ni okur.


  Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. (Neml:27-80)


Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331