7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Like Tree10Beğeniler
 • 2 Post By HARP
 • 2 Post By HARP
 • 2 Post By HARP
 • 1 Post By HARP
 • 1 Post By Hacer
 • 2 Post By Berzah_Alemi

Dualar...DUA UFKUNDA.........

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Dualar...DUA UFKUNDA......... Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Dualar...DUA UFKUNDA......... Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabuleden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz. Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama, Senin rahmetinde her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize ...

 1. #1
  HARP

  Standart Dualar...DUA UFKUNDA.........

  Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabuleden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz.

  Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama, Senin rahmetinde her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle.

  Ey Rabbimiz! Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde; bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili resülünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat. O'nun yanında cennete girmeyi, mübarek Cemalini görmeyi, Senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasib eyle .

  Ey Rabbimiz! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar, iyilikler senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin, Sen Lütfedensin bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.
  Ey Rabbimiz! Bizim ve çocuklarımızın kalplerimize İslam nurunu, Kuran hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam’a ve Kur’ana bağlı insanlar eyle. Hepimizi müslüman olarak yaşat. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle .

  Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa(sav) yüzü suyu hürmetine; müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle .

  Ey Rabbimiz! Sen Selamsın, selamette ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki; o rahmetinle; bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider, günahlarımızı temizle, bizi katındaki en yüce derecelere çıkar.O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır.

  Ey Rabbimiz! Bizi, Üstadımızı, Büyüğümüzü, ana-babamızı, Kuran ve iman hizmetinde çalışan kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı, mümin dostlarımızı iyi kullarınla birlikte cennetine koy.
  Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onların imdadına koşmayı bize nasip eyle. Kalbi, gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle. Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaşamayı nasip eyle. Kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma.
  Ey Rabbimiz! Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz. Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle.

  Ey Rabbimiz! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalblerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.

  Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Alem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru.

  Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle.

  Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği ve cehennemden kurtuluşu dileriz.
  Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.

  Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

  Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.

  Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur. Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et. Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl. Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.

  Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.

  Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.

  Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.


  Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.

  Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle.

  Ey Rabbimiz! Bize korkudan öyle bir pay ayır ki; bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki; o bizi cennetine ulaştırsın. Yakininden öyle bir hisse lutfet ki; dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın.

  Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuz müddetçe; kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden, istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimizede nasip et.

  Ey Rabbimiz! Bizi; azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer kıl. İntikamımızı bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme. Bize dini musibet verme. Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi.

  Ey Rabbimiz! Düşmanlarımızın ve bizi düşman görenlerin birliğini boz, onların cemaatılarını paramparça eyle, içlerine ayrılık tohumları saç. Birbirlerine karşı kin ve nefret hislerini kamçıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geçir. İslam düşmanlarını, bizi düşman ilan edenleri, Senin düşmanlarını ve Kur’an düşmanlarını, kör, sağır ve dilsiz eyle.

  Ey Rabbimiz! Bize hile yapanları ve yapmayı düşünenleri, bize komplo kuranları ve kuracak olanları, düşmanlık yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatarak hile yapacak olanları Sana havale ediyoruz.

  Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kur’an hizmetindeki kardeşlerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gider ve bütün belaları bizden sav. Dünyanın her yerindeki Senin rızan için hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak eyle.

  Ey Rabbimiz! Bütün günahlarımızı küçüğünü-büyüğünü, evvelini-ahirini, açığını-gizlisini bağışla. Bize merhamet et, kırığımızı- döküğümüzü sar ve bizi yücelt.

  Ey Rabbimiz! Kusularımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz-etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl. Bizleri cennet ve Cemalinle şerefyad ve serfiraz et.

  Ey Rabbimiz! Biz Muhammed ümmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver. Kalplerimizi birbirine ısındır bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün şerleri ve zararları uzaklaştır.

  Ey Rabbimiz! Bizi idare edenleri hidayet eyle, vatanımız ve insanlarımız için yapmak istedikleri iyi şeylerde yardımcı ol.

  Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayırlı anını son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün kıl.
  Ey Rabbimiz! Bizi Senin rızana ulaştıracak amellere muvaffak kıl. AMİN bi-hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin .
  Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan, ihtiyarlayıp elden-ayaktan düşmekten, günahtan, zenginliğin şerrinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabından, ateşin fitnesinden, sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından sana sığınırız.


  Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, her türlü kaza ve belalardan, yılan, akrep vb. şeylerle sokulmuş olarak ölmekten, ve ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! Huyların, amellerin, arzuların kötülerinden, düşmanın galebesinden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevinmesinden sana sığınırız.

  Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlıktan, hıyanetten sana sığınırız. Bize kendimizi bulmayı ilham et, bizi nefslerimizin şerlerinden koru.

  Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.

  Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et. Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karşı bize yardım et.

  Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i Deccal’ın ve Süfyan’ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.

  Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid’atlardan, belalardan, kötülüğe sevk eden nefsin şerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma.

  Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, cehennem azabından ve kahrının azabından koru.
  Ey Rabbimiz! Bizi gösterişten, başkaları duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru.

  Ey Rabbimiz! Bizi ana-babamızı iman ve Kur’an hizmetinde çalışan bütün kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, mümin dostlarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanları cehennem azabından koru. Affına sığınıyoruz. Bizi her türlü şer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlınla ikram eyle .Bütün günahlarımızı bağışla. Ayıplarımız setreyle.

  Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme. Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme.

  Ey Rabbimiz! Bizi İslam’dan ve Kur’andan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. AMİN ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin .AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞ...SELAMETLE KALIN.........


 2. #2
  HARP

  Standart

  Allah`ım, Senden dünya ve Ahirette af dileriz. Allah`ım, Senden dünya ve Ahirette afiyet, benden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Ey Celâl ve İkram sahibi.

  Allah bize kâfîdir. O ne güzel vekildir!` `(O) ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardım edicidir!` Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azîm olan Allah`ındır. Allah`ım, Efendimiz Hz. Muhammed(sav) ve Onun nebi ve resul kardeşleri üzerine, mahlûkatın adedince, Zâtının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin harflerince salât u selam eyle.

  Nefsimize takva bahşeyle.

  Allah`ım, gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi Sana şikâyet ediyoruruz.

  Allah`ım, nefsimize takva bahşeyle ve onu temizle; Sen(onu) temizleyenlerin en hayırlısısın; Sen, onun Velîsi ve Mevla`sısın.

  Allah`ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınırız.

  Allah`ım, işlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırız, Ey Rahman, Ey Rahîm, Ey Celâl ve İkram Sahibi; Yâ Hayy, Yâ Kayyûm.

  Sana yönelen kalp diliyoruz.

  Allah`ım, Sana halimizi arz edip Sana duayla yalvaran, Sana karşı huşu,saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalbler diliyoruz.

  Allah`ım, Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, Cennet`le serfiraz olmayı ve Cehennem`den kurtuluş dileriz.

  Allah`ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı afv u mağfiret buyur.

  Allah`ım, Senden, işimizde bizi rüşte hidayet etmeni ister, nefsimizin kötülüklerinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, bizi yücelt, eksiğimizi-gediğimizi gider, bize rızk ihsan et, bizi salih amellere ve güzel ahlâka techiz et; zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülerinden de ancak Sen alıkoyarsın.

  Ahiretimizi ıslah et.

  Allah`ım, ciddiyetimizi, şakamızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur; itiraf ederiz ki bu kusurların hepsi bizde vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.

  Allah`ım, günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı, şakalarımızı, ciddiyetlerimizi, kasıt ve hatalarımızı mağfiret eyle; itiraf ederiz ki, bütün bunların hepsi bizde vardır.

  Allah`ım, her işimizin esası olması itibarıyle dilimizi ıslah et, içinde geçimim olan dünyamızı ıslah buyur, döneceğimiz yer olan Ahiretimizi de ıslah et, hayatı, her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl, ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermemize vesile yap.

  Allah`ım, Yaşamamız hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat, vefatımız hayırlı olduğunda da bizi canımızı salih kullarının canını aldığın gibi al.Amin.

  Yâ Rabbî, lehimizde olan şeylerde bize inayet et, aleyhimize olacak şeylerde değil. Bize yardım et, düşmanlarımıza değil. Düşmanlarımızın bize yaptıkları tuzakları boz, düşmanlarımıza da aleyhimize komplo yapma imkânı verme. Bize hidayet eyle, hidayeti bize âsân eyle, bize tecavüz edene karşı yardım eyle.

  Aşk ve Sevgine ihtiyacımız var.
  Allah`ım, bizi, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaatkâr, Sana karşı huşu ve saygıyla dopdolu olan, âhu figân edip dualarla yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden bir insan ve kullarından eyle.

  Yâ Rabbi, tevbemizi kabul buyur, günahımızı yıka, duamıza icabet et, delilimzii güçlendir, kalbimize hidayet ver, dilimize istikamet ver ve sinemizin kinini söküp al.

  Allah`ım, Senden, işimizde sebat diliyoruz, doğru yolda azim istiyoruz. Senden, nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyoruz. Ve sâdık bir dil, selim bir kalp istiyoruz. Bildiğin ve bildirdiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyoruz. Bildiğin ve bildirdiğin şeylerin hayrını Senden ister ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ederiz. Şüphesiz Sen, Allâmü`l-Guyûb`sun.

  Allah`ım, bize, kendimizi bulmayı ilham et. Bizi nefsimizin şerrinden koru.

  Allah`ım, Senden, hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda, fitnelere dûçâr olmadan bizi İMANLA vefat ettirmeni dileriz.

  Senden, Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi, Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dileriz.

  Sana doğru dönüş istiyoruz.
  Allah`ım gözümüzden ve kulağımızdan bizi yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat-ü afiyette kıl. Bize zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bize zulmedenleri ıslah eyle,ıslahları kabil değilse intikamımızı al.

  Ey gözlerin göremediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştıramadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belâlardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semânın semâyı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği (Yüce Mevlam,Yüce Allah'ım),

  Ömrümüzün en hayırlı ânını sonu, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise Sana kavuştuğumuz gün kıl.

  Sana sığınırız
  Allah`ım, Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun âl ve ashabı üzerine, Allah`ın kemali adedince ve Onun (s.a.v.) kemaline yaraşır biçimde salât u selam eyle. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur.

  Allah`ım, tembellikten, kocamaktan, borçtan ve günahtan Sana sığınırız.

  Allah`ım, ateşin azabından, ateşin fitnesinden, kabir azabından, zenginliğin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve Mesih-i Deccal`ın fitnesinin şerrinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, hatalarımızı kar,yağmur suyu ile yıka ve kalbimizi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle, bizimle günahlarımızın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.

  Allah`ım, acizlikten tembellikten korkaklıktan, kocamaktan Sana sığınırız; kabir azabından Sana sığınırız; hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten Sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan,kısaca RİYA'dan Sana sığınırız. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırız.

  Şerlerden bizi koru Allah`ım.

  Allah`ım, enkaz altında kalmaktan Sana sığınırız. Düşmekten (yukarıdan aşağı yuvarlanmak) Sana sığınırız ve boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan da Sana sığınırız. Ölüm anında şeytanın vesvese vermesinden,imanımıza musallat olmasından,çarpmasından da Sana sığınırız. Yılan, akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırız.

  Allah`ım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve , başımıza gelenlerden dolayı kullarının buna sevinmesinden Sana sığınırız.

  Allah`ım, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırız.

  AMİN ...
  Allah`ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya aşkından, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız.

  Uzuca Bir Duadan "Allah`ım,Yaşamamız hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat,vefatımız hayırlı olduğunda da bizi canımızı salih kullarının canını aldığın gibi al.

  AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞAALLAHUTEALA.........

  Yasin ve redman Bunu Beğendiniz.

 3. #3
  HARP

  Standart

  ‘Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-Arşi’l-Mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün Lima Yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, Eğisni! Ya Muğis, Eğisni! Ya Muğis, Eğisni!

  Yasin ve redman Bunu Beğendiniz.

 4. #4
  HARP

  Standart

  Esma-ül Hüsna El-Vâris: Mülkün ezelî ve ebedî sahibi olan; Ondan başka herşey ölüm ve yokluğa mahkûm olan, yaratıklar öldükten sonra da varlığı devam eden ve herşey Kendisine dönecek olan.

  Er-Raşîd: Hiçkimseye danışma ihtiyact duymadan, bizzat, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan en güzel şekilde ayırıp kullarına da bunu gösteren; kâinatı bütün varlıklarıyla istikâmet üzere hikmetle, en kısa ve en kolay yola sevkeden.

  Es-Sabûr: Bütün âsilere lâyık oldukları cezayı vermeye her an gücü yettiği halde onları cezalandırmada acele etmeyen; sabırsızlıkla henüz zamanı gelmeyen bir işi yapmaya tevessü! etmeyen ve bütün sabırlıların sabrı onun yardım ve rahmetiyle var olan.
  Cevşen-ül Kebir'den... Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
  Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,
  Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,
  Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,
  Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,
  Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
  Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
  Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,
  Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
  Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar amin amin amin ecmain inş..........


 5. #5
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar
  1.008
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart

  Amin Allah razı olsun.


 6. #6
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1.254
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Cevap: Dualar...DUA UFKUNDA.........

  Amin Allah razı olsun

  Furkan ve Yasin Bunu Beğendiniz.

 7. #7
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Yaş
  35
  Mesajlar
  111
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Dualar...DUA UFKUNDA.........


Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349