+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

İslamı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  İslamı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar Konusunu Görüntülemektesiniz.=>İslamı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar İslam'ı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar Bu yazım Allah'a ve Resulullah'a iman eden Müslümanlar içindir. Ateistler, okusalar da ne dediğimi iyice anlayamazlar. Allah'a inanıp da Resulullah'a inanmayanlar ise, kalplerindeki perdeler dolayısıyla kavrayamazlar. Yazım açıktır. Canı isteyen herkes okuyabilir ama yukarıda belirttiğim gibi okumak başka ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart İslamı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar

  İslam'ı ve Ümmeti İçinden Yıkmak İstiyorlar

  Bu yazım Allah'a ve Resulullah'a iman eden Müslümanlar içindir. Ateistler, okusalar da ne dediğimi iyice anlayamazlar. Allah'a inanıp da Resulullah'a inanmayanlar ise, kalplerindeki perdeler dolayısıyla kavrayamazlar. Yazım açıktır. Canı isteyen herkes okuyabilir ama yukarıda belirttiğim gibi okumak başka şeydir, anlamak algılamak başka şey.

  İnsanın ve insanlığın en büyük düşmanı şeytandır.

  Şeytanın en büyük yardımcısı ise insanların nefs-i emmareleridir.

  İnsanlığın kurtuluşu ve dünyevî-uhrevî saadeti İslam'la mümkündür.

  İçinde yaşadığımız âhir zamanda Şeytan İslam'ı çökertmek üzere topyekun bir savaş ilan etmiştir.

  Bugün yeryüzünde Şeytan ile işbirliği yapan "Global" seçkinler ve derin güçler vardır.

  Bunlar İslam'ı bozmak, tahrif etmek, güçsüz bırakmak üzere (söylemeye hâcet yok) şeytanî hileler, desiseler, hud'alar, mekirler, planlar, propagandalar yapmaktadır.

  Maalesef birtakım münafık ve müraileri satın almışlar veya kiralamışlardır.

  Ana gayeleri üç maddeden ibarettir.

  Birincisi: Kur'an, Sünnet, icmâ ve Şeriat Müslümanlığını bozmak ve tahrif etmek.

  İkincisi: Müslümanları mümkün olduğu kadar bölmek, parçalamak, birbirinden kopuk fırka ve hiziplere ayırmak ve bazılarını birbiriyle çarpıştırmak.

  Üçüncüsü: Böylece İslam'ı ve Ümmeti bozuk, ahlaksız Müslümanlara yıktırtmak.

  İslam dünyasının ve Türkiye'nin bugünkü perişanlığına ve karışıklığına bakarsak, bu üç maddenin hayata geçirilmiş ve hayli yol alınmış olduğunu görürüz.

  Gizli ve derin şeytanî güçler ve mihraklar Kur'ana, Nebevî mirasa, icmâ-i ümmete, Şeriata bağlı Ehl-i Sünnet Müslümanlığını yıkmak, onun yerine İslam'ın aslına ve ruhuna uygun olmayan beşerî doktrinler ve uydurmalar getirmek istiyor. Bunlar nelerdir? Liste uzundur, belli başlılarını sayayım:

  (1) Sulandırılmış ılımlı/light İslam.

  (2) Fıkıhsız ve Şeriatsiz mezhepsiz bir İslam.

  (3) Cihadsız bir İslam.

  (4) Ümmetsiz bir İslam.

  (5) Yüzlerce bağımsız kiliseden oluşan bir İslam Protestanlığı.

  (6) Batı medeniyetinin, AB'nin Şeriata aykırı değer, hüküm, ölçü ve normlarını kabul etmiş seküler bir İslam.

  (7) BOP İslam'ı.

  (8) Global güçlere, ABD'ye, AB'ye, İsrail'e itaat eden uysal ve evcil bir İslam.

  (9) Kur'andaki, Sünnetteki, Şeriattaki temel, muhkem, zarurî emir ve yasakları bugün için geçerli saymayan, onlar tarihseldir diyen liberal bir İslam.

  (10) Farmason Afganî'yi büyük din önderi ve İslam lideri sayan bir İslam.

  (11) Sapık Feminizm ideolojisine uygun olmayan hadîsleri ayıklayan Feminist bir İslam.

  (12) İslam'ın Allah katında tek geçerli, makbul ve hak din olduğu inancını rafa kaldırıp, onun yerine günümüzde üç ibrahimî din vardır, üçü de haktır, üçünün de bağlıları Cennete girecektir sapık inancını çıkartan mezhep.

  Şeytanî şer güçleri, Kur'ana ve Sünnete dayalı münzel (indirilmiş) ilahî İslam'ı kaldırıp, yerine uydurulmuş evcil, uysal, ılımlı İslam'lar getirmek üzere birtakım münafıkları vazifelendirmiştir.

  Bu münafıklar, bırakın ictihad yapmak, fetva verecek ilme bile sahip olmadıkları halde mevrid-i nassa (kesin ayetlere ve mütevâtir hadîslere) aykırı saçma sapan ictihadlar yapmaktadır.

  Kimisi imanın temel şartlarından olan kaderi inkâr ediyor.

  Kimileri Kitab, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile farziyeti sâbit olan tesettürü...

  Bu şeytanlar, güçlü ve sağlam din kültürüne sahip olmayan halkın ve gençliğin bir kısmını yanıltıyor.

  İçlerinde fıkıh mezhepleri puttur diyenler bile var.

  Şeytanî güçler, Müslümanları yanıltmak, şaşırtmak, birbirine düşürmek, doğru yoldan çıkarıp çıkmaz sokaklara sokmak için Kur'anı âlet ediyor, içlerinde kasıtlı yanlışlar ve bozukluklar olan tercümeler, mealler, tefsirler ile halkı Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinden çıkartmaya çalışıyor.

  Şer kuvvetleri on dört asırlık İslam tarihinde görülmemiş bir bid'at çıkartmışlardır: Resulullah'ı, Kur'anı, Tevhid'i, İslam'ı red, inkar ve tekfir edenler de cennetlikmiş!

  Şer güçleri, İslam'ı ve Ümmeti silmek ve kazımak için üçüncü dünya savaşını hazırlamaktadır.

  Böyle bir savaşın ateşlerinden ve öldürücü radyasyonlarından korunmak için bazı dolar mülti milyarderleri Avustralya çöllerinde, Patagonya'da araziler satın almışlar ve nemrudî saraylar ve sığınaklar inşa ettirmişlerdir.

  Şeytanlar ve Şeytanîler, onlara uyan münafık ve mürailerin bu planları, mekir ve hileleri acaba tutacak mıdır?

  Allah'ın da elbette ilahî takdiri vardır.

  Hiçbir güç Allah'a, O'nun kaderine karşı çıkamaz.

  Allah İslam dinini, Kur'anı korumayı vaad etmiştir.

  Kafirlerle, Şeytanla, Deccaliyun ve Kezzabiyun ile, Tâğut güçleri ile işbirliği yapanlar hain ve merduttur.

  Onlar ezelde Allah ile yapmış oldukları ahd ü misaka hıyanet etmişlerdir.

  Onlar âhir zaman fitne ve fesatlarının yangınları içinde helâk olacaklardır.

  2012... 2013... Haber verilen âhir zaman ateşlerinin, savaşlarının, mârekelerinin, melhamelerinin zuhuru yaklaşmıştır.

  Herkes safını seçsin.

  Allah'a hakkıyla iman edenler, İslam'ı din, Kur'anı imam ve düstur, Resulullah'ı (Salat ve selam olsun ona) Seyyid ve qâid, Şeriat-i Garra-i Ahmediyyeyi nizam olarak kabul edenler ölseler de kalsalar da kurtulanlardan, ebedî saadete nail olanlardan olacaktır.

  Ömürleri ölümlerine sahih bir iman ile bitişenleri Allah fazlı, keremi ile Cennete koyacaktır.

  Ruhunu, kalemini, vicdanını, dilini Şeytana ve Deccala satanlar çok kötü, çok korkunç, çok berbat bir ticaret yapmışlardır.

  Allah'ın ayetlerini ucuza satan münafıklar ne kötü bir ticaret yapmış olduklarını bir bilseler...

  Ahir zaman tufanlarından kurtulmak isteyenler Keşti-i Nuh'a (aleyhisselam) binsinler.

  Kur'ana, Sünnete, Şeriata, hikmete sarılsınlar.

  İhlassızlar, münafıklar, mürâiler, din bezirganları, mukaddesat tâcirleri Nuh'un gemisine alınmaz.

  İslam dinini bozmak ve tahrif etmek isteyenler, şeytanî güçlerle işbirliği yapanlar, Allah'ın ayetlerini ucuza satanlar Allah'ın gazabından korksunlar.


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cemaat Beyefendiye Açık Mektup

  Cemaat Beyefendiye Açık Mektup

  Pek muhterem Cemaat beyefendi kardeşimize:

  Selam ve ihtiramdan sonra...

  Bendenize haklı veya haksız kızabilirsiniz, buna bir şey demem ama düşmanlık edemezsiniz. Çünkü ben sizin sahihü'l-itikad Müslüman bir kardeşinizim. Mü'mine, Müslümana düşmanlık etmek haramdır.

  Aramızda görüş farklılıkları varmış... Olabilir.

  Ben karamsarmışım, gidişatı kötü görüyormuşum; halbuki gidişat çok iyiymiş, nurlu ve pembe ufuklara dört nala koşuyormuşuz.

  Bunlar sizin hüsn-i kuruntularınızdır.

  Sizin durumu iyi görmenizin ana sebebi hâdisata, olup bitenlere, gidişata cemaat gözlüğüyle bakmanızdır. Bendeniz Ümmet gözlüğüyle bakıyorum. Aramızdaki büyük fark budur.

  Önemli olan halimize, durumumuza, olup bitenlere, gidişata Kur'an, Sünnet, fıkıh ve Şeriat, ahlak ve hikmet gözlüğüyle bakmaktır. Cemaatin işleri tıkırındaymış. Olabilir. Acaba Ümmet'in işleri de tıkırında mı? Benim için önemli olan Ümmet'tir, onun işleridir.

  Bana kızınız, bana söğüp sayınız, bana verip veriştiriniz ama sakın bana düşmanlık etmeyiniz.

  Mü'mine düşmanlık edilmez.

  Mü'min dışlanmaz.

  Mü'min "ötekilenmez".

  Yazdıklarımın, tenkitlerimin, uyarılarımın yalan ve yanlış mı olduğunu iddia ediyorsunuz. Emin misiniz? O halde Kur'ana el basarak şöyle yemin edebilir misiniz? "Bu adamın uyarılarının, tenkitlerinin, iddialarının, dikkat çekmelerinin yalan olduğuna kesinlikle inanıyorum ve bu konuda yemin ederim..."

  Böyle bir yemini edemezsiniz... O halde adaletli, insaflı, vicdanlı olun ve düşmanlık etmeyin.

  Sahih itikat, beş vakit namaz, cemaat, ihlas, zekat, Sünnete bağlılık, İslam'ın tek hak, geçerli, muteber din olduğu; lüks, israf ve sefahatin çökertici ve ölümcül günahlar olduğu, Müslümanların başlarında ehil ve layık bir İmam-ı Kebir bulunması gerektiği, Kur'anın re'y ve heva ile yorumlanamayacağı, din-i mübin-i İslam'da reform, yenilik, değişim, ayıklama yapılamayacağı gibi konulardaki bütün teklif, iddia, uyarı ve tenkitlerimin doğru olduğunu kesinlikle biliyorum.

  Gözünüzdeki cemaat asabiyeti gözlüğünü çıkartır, hadisata ve gidişata Ümmet gözlüğüyle bakarsanız anlayacaksınız. Muhterem Cemaat beyefendi, durum hiç de parlak değildir. Hüsn-i kuruntuları bırakınız ve gerçekçi olunuz.

  Hürmetlerimle...
  M.Şevket Eygi


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331