+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak Bismillahirrahmanirrahim Âlemleri yaratan, yaşatan, yöneten, terbiye eden Rabbimize hamd, her şeyi tanzim edici, âlemlere rahmet Peygamberimize salât ve selam olsun. Müslüman olmak demek Allah ve Resulünün bütün emirlerine teslim olup bu emirlerin gerektirdiği görevleri ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak

  Allah yolunda infak veya Allah'a karşı cimrilikte bulunmak

  Bismillahirrahmanirrahim Âlemleri yaratan, yaşatan, yöneten, terbiye eden Rabbimize hamd, her şeyi tanzim edici, âlemlere rahmet Peygamberimize salât ve selam olsun.

  Müslüman olmak demek Allah ve Resulünün bütün emirlerine teslim olup bu emirlerin gerektirdiği görevleri belirlenen kaideler doğrultusunda yerine getirmektir.

  Allah İslam dinini bir hayat nizamı olarak göndermiştir. İslam bütün zamanların dinidir. O asrısaadette ne ise günümüzde de odur. Biz İslam'ın hem şekline hem de ruhuna uymakla mükellefiz. İslam'ı kabul etmeyen ve ona karşı düşmanca tavırlar takınan zahiren iktidar ve güç sahiplerinin arzuları istikametinde İslam'a ayar çekmeye çalışmak yapanları felakete ve helake götürmekten başka bir sonuç doğurmaz. İslam'a ayar çekmek, Protestanlaştırmak, vicdanlara hapsedip sosyal hayattan soyutlamak kimsenin güç yetiremeyeceği bir meseledir. Çünkü bu dinin sahibi Allah (c.c), onu kıyamete kadar koruyacağını bizzat kendisi vaat etmiştir.

  Karşılaşılan olaylar dünya imtihanının bir yansımasıdır.

  Allah kullarını İslam ile imtihan ediyor. Kullar arasında bu imtihanı kazanmak için çalışanlar olduğu gibi kaybetmek için yorulanlar var. İslam sağlam bir şekilde ortada duruyor. Kazananlar İslam nimetinin kıymetini bilip bu nimete şükredenler, kaybedenler ise bu nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerdir. "İnsanı biz, karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bunun için onu işiten ve gören biri yaptık. Biz ona yolu (İslam'ı) gösterdik. İster şükretsin, ister küfretsin. Şüphesiz biz kâfirler için zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan ateşi hazırladık. Şüphesiz ki iyiler, karışımı 'kafur' olan bir kadehten içerler."(İnsan: 2-5)

  Müminin CİHAD ve İNFAK imtihanı.

  CİHAD farzı can ve mal fedakârlığında bulunmadan eda edilemez "(Ey müminler!) Hafif ve ağır olarak harbe katılın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Tevbe: 41)

  Allah Müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında Allah yolunda savaşmaları koşuluyla satın almıştır. "Allah, cennet karşılığında müminlerden, mallarını ve canlarını satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda harp ederler, öldürürler, ölürler. Tevrat, İncil ve Kur'an'da hak olarak yaptığı bir (cennet) vaadidir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yaptığınız bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte (gerçekten) büyük başarı budur." (Tevbe: 111) Mümin bir toplumun hakkın hâkim olması için yapılan ıslah çalışmalarına insan ve imkân desteği vermesi İslam'ın bir emridir. Allah'a verdiği sözünü yerine getirmeyen bir toplum hangi haliyle Allah'ın huzuruna çıkmaya yüz bulacaktır. Mümin sözüne sadık kimsedir.

  İNFAK ise Allah'ın insanlara bir rızık olarak verdiği maddi ve manevi nimetlerin Allah yolunda harcanmasıdır. İnfakın yapıldığı cihet, zaman ve şartları itibari ile kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. İnfakın farz ve mendup olanları vardır. Farz olan İnfak üçtür. 1- Zekât, 2- İnsanın kendisi, ailesi, çoluk çocuğu için yaptığı infak, 3- Cihat harcamaları için yapılan infak.

  Bütün çeşitleriyle sadakalar ise infakın mendup kısmını oluşturur.

  İnfakın mekruh ve haram olanı ise olmaz. Çünkü bu terim bütün anlamı itibariyle olumludur. Mekruh ya da haram olan harcamalara infak değil, israf veya savurganlık denir.

  Malı ve zamanı gayesi dışında kullanmak israftır.

  Tüm çeşitleri itibariyle İnfak Kur'an'da iki yüze yakın ayet ile emredilmiştir.

  Müminlerin en bariz özelliklerinden birisi hiç şüphesiz Allah yolunda infak etmeleri özelliğidir. "Onlar, gayba (Rabbin bildirdiği şekilde) iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." (Bakara: 3)

  Müminler sadece varlık anında değil darlık anında da infak edenlerdir. "Onlar (Allah'tan hakkıyla korkanlar), bollukta ve darlıkta Allah için infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanları affedenlerdir. Allah iyilik yapanları sever." (Ali İmran: 134)

  Mümin yalnız Allah için infak edendir. "... Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz." (Bakara: 272)

  Mümin malının ihtiyaç fazlasını infak edendir. "... Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz." (Bakara: 219)

  İnfakta bulunmak inancın gereğidir. "Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, onlar zalimlerdir." (Bakara: 254)

  Mümin malının en iyisini infak etmekle emrolunmuştur. "Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden (Allah için) infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız pis şeyleri vermeye kalkışmayın. İyi biliniz ki, Allah ganidir, sadakalarınıza muhtaç değildir ve övülmeye layık olandır." (Bakara: 267)

  Mümin arzuladığı saadet dünyasına ancak Allah yolunda yapacağı infakla ulaşabilir. Bir toplum Allah yolunda infak etmeden, imkânlarını davasının emrine vermeden iki cihan saadetine ulaşamaz. "Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz. (Allah için) her neyi infak ederseniz Allah onu bilir." (Ali İmran: 92)


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Mümin infak konusunda Allah'a iftirada bulunan Siyonistlere inat infak görevini aksatmaz. "Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır, cimridir" dediler. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanete uğradılar. Hayır, O'nun iki eli açıktır, cömerttir. Dilediği gibi infak eder..." (Maide: 64)

  Mümin Allah'ın hiçbir emrini dünyalık hiçbir şeye değişmeden işittik itaat ediyoruz şuuruyla eda eder. "Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için besili atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız." (Enfal: 60)

  Mümin Allah yolunda infakta bulunmayı bedeviler gibi angarya saymaz. "Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiği şeyi angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun! Allah her şeyi işitendir, bilendir." (Tevbe: 98)

  Mümin Allah'ın infak emrini yerine getirmeyerek kendisini tehlikeye atmaz. "Allah yolunda infak edin. (harcayın) Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever." (Bakara:195)

  Türkiye'de 1969 yılında merhum Erbakan hocamızın önderliğinde başlatılan Milli Görüş hareketi bu milleti aslına döndürme mücadelesi veren bir ıslah hareketidir. Bu hareketin temel hedefi "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya"yı kurarak bütün insanlığın saadetini temin etmektir. Bu gayeye ulaşmak için camianın her ferdinin her zamankinden daha fazla maddi ve manevi fedakârlıkta bulunması inancın gereğidir. Şu emre kulak tıkayanlardan değil tabi olanlardan olmalıyız. "İşte sizler, Allah yolunda infak etmeye çağrılanlarsınız. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik yaparsa kendine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer siz infak etmekten yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar." (Muhammed: 38)

  Zira inanalar infakta cimrilik yapmanın belasını bilecek kadar şuur sahibidirler. "(İnfakta) cimrilik yapanlar, Allah'ın, fazl-ı kereminden verdiğini kendileri için hayır sanmasınlar. Tersine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü o cimrilik yaptıkları şeyle zincire vurulacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır." (Ali İmran: 180)

  O halde ne yapacaksak ölüm gelmeden önce yapmalıyız. "Herhangi birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktir de sadaka vereyim ve salihlerden olayım!" demeden önce, bizim size verdiğimiz rızıktan infak ediniz." (Münafikun: 10)

  Allah bizi infak konusunda nefsimizin cimriliğinden korusun. "Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan sakının, dinleyin ve itaat edin, kendiniz için hayır olarak infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa işte onlardır kurtuluşa erenler." (Teğabün: 16)

  Allah ne söylemişse doğrudur.


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255