+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak Allah ile ezelde yapmış olduğu ahd ü misaka sâdık, Resulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) biat ve itaat etmiş her Müslüman, ilmi ve iktidarı nispetinde Kur'ana, Sünnete hizmet etmekle yükümlüdür. Şeriat, Kur'andan, Sünnetten çıkartılmış İslamî hükümlerin tamamına verilen isimdir. Şeriat din ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak

  Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak

  Allah ile ezelde yapmış olduğu ahd ü misaka sâdık, Resulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) biat ve itaat etmiş her Müslüman, ilmi ve iktidarı nispetinde Kur'ana, Sünnete hizmet etmekle yükümlüdür.

  Şeriat, Kur'andan, Sünnetten çıkartılmış İslamî hükümlerin tamamına verilen isimdir. Şeriat din mânasına gelir.
  Her sadık ve uyanık Müslüman Şeriat'a var gücüyle hizmet etmelidir.
  Namaz, oruç, zekât ile ilgili hükümler Şeriattır.
  İnsanı ebedî saadete götüren yol Şeriat yoludur.
  Şeriatın insan münasebetleri ile ilgili hükümleri dünyevî hükümleri de vardır. Bunlara muamelat, ukubat, feraiz, ahkâm-ı sultaniye denilir.
  İslam'a, Kur'ana, Sünnete, Şeriata hizmet etmekle mükellef birtakım kişi ve kurumların Şeriata aykırı işler yapmalarına hoşgörü ile bakmak, dinin yıkılmak istenmesine göz yummak olur.
  Şeriat-ı Garra-i Ahmediyenin kadın ve aile ile ilgili kesin ve değiştirilemez zarurî hükümleri de vardır. Bu hükümler mukaddestir.
  14oo yıllık İslam tarihinde Müslüman kadınların namazlarda ve başka islamî faaliyetler için camilere doldurulması gibi bir bid'at hareketi görülmemiştir.
  Müslüman kadınlar lüzum olursa, isterlerse camilere gelebilir, kendilerine ayrılan yerlerde namaz kılar, Kur'an ve vaaz dinler ama camilere kadınları doldurmak ayrı bir şeydir.
  Kadınların camilere gelip namaz kılmaları, vaaz dinlemeleri bir ruhsattan ibarettir.
  Bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlarının Kur'ana, Sünnete ve Şeriata aykırı faaliyetlerden, davranışlardan, teşebbüslerden (girişimlerden) uzak durmaları ve bunlara muhalif olmaları gerekir.
  Bugün ülkemizde yapılması gereken temel ve öncelikli vazifelerden birincisi halka ilmihalini (temel İslamî bilgileri) doğru şekilde öğretmek, itikadı tashih etmek ve günlük namazların dosdoğru kılınması için etkili propaganda yapmaktır.
  Erkek Müslümanlar farz namazlar için camiye ve cemaate çekilmelidir.
  Camileri bilhassa genç hanımlarla doldurmanın sakıncaları ve fitneleri vardır.
  Çok uzaklara gitmeyelim, böyle bir bid'at teşebbüsü merhum cennetmekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri zamanında yapılmaya kalkışılmış olsaydı ne yapardı?.. Halife-i Müslimîn ve veliyyülemr olarak izin vermez ve engellerdi.
  Sen erkekleri bırak, camilere kadın doldurmaya kalk... Olacak şey midir bu!
  Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) böyle yapmamıştır.
  Selef-i Sâlihîn böyle yapmamıştır.
  1400 yıllık İslam tarihinde gelip geçmiş eimme-i müctehidîn, ulema, fukaha, sülehâ, umera böyle yapmamıştır.
  Tekrar ediyorum: Camilere kadınlar elbette gelebilir ama bu onlar için farz veya sünnet değil, bir ruhsattan ibarettir. Gelmemeleri daha faziletlidir.
  Camilere davet edilmeleri ve gelmeleri gerekenler erkeklerdir.
  Allaha, Kur'ana, Sünnete, Şeriata sâdık Müslümanlar erkekleri camilere ve cemaate çağırmalıdır.
  İslamda cami imamı, maaş ve ücret alarak namaz kıldıran memur değildir.
  İmamların fakih, itikadı sahih, ahlaklı, faziletli, örnek, sâlih, muhlis, müteşerri', mu'temen ve zâmin kimseler olması gerekir.
  İmamlığa ehil olmayan kimseleri imam yapmak dine hıyanet olur.
  Pakistanlı Fazlurrahmanın tarihsellik ve tâtiliye mezhebi Kur'ana, Sünnete, Şeriata, Ehl-i Sünnet ve Cemaat aykırıdır.
  Koyu Müslüman, sofu Müslüman, hafif Müslüman, ılımlı Müslüman olabilir ama ılımlı/light İslam olamaz.
  Şeriatsız, fıkıhsız BOP İslamlığı gerçek İslam değildir.
  ABD, AB, İsrail cihadsız bir İslam türetmek istiyor. Cihad Kıyamet'e kadar baki İslamî bir müessesedir. Kur'anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle sâbittir.
  Kadınların tesettürü de Kıyamete kadar baki olacaktır.
  Camilere öncelikle kadınları doldurmak isteyenler yeni bir bid'at mezhebi mi kurmak istiyor?
  Ehl-i Sünnet Müslümanlarının böyle bir teşebbüse karşı çıkmaları ve yasal sınırlar içinde bununla ve diğer bid'atlerle mücadele etmeleri gerekir.
  Bu yazıda anlattıklarım, camilere kadın doldurma seferberliği dünyanın çeşitli yerlerindeki fetva merkezlerine sorulsa hiçbiri bunun cevazına fetva vermeyecektir.
  Mugalâta yapanlar beni kadınların camilere gelmesine karşı olmakla suçlamaya kalkmasınlar, Bu bir iftira ve yalan olur. Her zamanki gibi gelsinler, namaz kılsınlar, vaaz dinlesinler ama camilere kadın doldurmak kampanyası başka bir şeydir. Bu işin altında başka bir iş olmasından korkuyorum.
  Bunu yapanlar ilhamlarını nereden alıyor?
  İslam dini ve İslam Şeriatı kadına o kadar saygı gösterir, o kadar değer verir ki, Darülislam'da kadınlara ayrı nakil vasıtaları tahsis edilir. Ta ki rahat etsinler, huzur içinde seyahat yapsınlar, birtakım terbiyesizlerin sarkıntılıklarına maruz kalmasınlar.
  Sultan Albdülhamid zamanında Ramazanlarda bazı camilerde sırf kadınlar için vaaz verilirdi. Bu saygıdandı.
  Kadınları camilere doldurma işinin başını çekenler, tesettür için çalışsalar daha iyi ederler.
  Bazı İslamcı gençler ailelerine ve çevrelerine haber vermeden gizlice mut'a nikahı (geçici nikah) yapıp birlikte yaşıyorlar. Bu ise haramdır. Camilere kadın doldurmak isteyenler bu haramı/münkeri önlemeye çalışsınlar, nasihat etsinler.
  İslam kadına çok değer veriyor, o halde haydi kadınlar camiye...
  Böyle gülünç mantıklar Şeriata uygun değildir.
  Hak din İslam ile Feminizm sapık ideolojisi asla bağdaşmaz.
  Şeriata aykırı her şey hederdir.
  (Gerek merkezdeki, gerekse yurt sathındaki Ehl-i Sünnet ve Cemaat Diyanet personeline, müftü efendilere, diğer hocalara hürmetlerimi arz ederim. Hiç şüphe yok ki, onlar dinde her türlü bid'ate karşıdır.)


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  11.813
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart İslam Mektebinde Kavaid-i Külliye Dersleri

  İslam Mektebinde Kavaid-i Külliye Dersleri

  AÇILMASINI istediğim İSLAM MEKTEBİ'nde Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'nin Kavaid-i Külliyesi ders olarak okutulacaktır. Bunlar sadece hukukun temel ve genel ilkeleri değil, doğru/sahih kültürün, bilgeliğini temel prensipleridir. Her okumuş Müslüman bunları iyi öğrenmeli ve hayata uygulamalıdır. Edebiyatçı da bilmeli, doktor ve mühendis de bilmeli, iktisatçı da, veteriner de...

  Evvelce birkaç kez yazdım ama tekrarlayayım: İSLAM MEKTEBİ'ndeki bütün Müslüman talebeler, bir eksiksiz, vakit namazlarını okul camiinde, okul imamının ardında cemaatle kılacaklardır. Namazsız Müslümanlık çok eksik olur.

  İslam Mektebi'nde çocuklara ve gençlere ihlas, mürüvvet, fütüvvet, âlicenablık, taqva ve bunlara benzer memduh (övülmüş) hasletler de öğretilecektir.

  İslam mektebinin öğrencileri okul dışında tek başına gezmeyecekler, en az üç kişilik gruplar halinde dolaşacaklardır.

  Okuldan, çok sıkı, çok zor, yazılı ve sözlü imtihan vererek diploma alan her öğrenci, Fuzulî Divanı'nı, orijinal Osmanlıca metninden kolayca okuyabilecek, manasını iyi anlayacak, metin şerhi yapabilecek ve bu kıraatten haz ve zevk alacak derecede Osmanlı edebiyatına vâkıf olacaktır.

  Okulun dinî tedrisatı Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığına uygun olacaktır.

  Okulda bir cemaatin, bir tarikatın, bir meşrebin hâkim olmasına, tekel kurmasına izin ve fırsat verilmeyecek, faydalı çeşitlilik ve çoğulculuk olacaktır.

  İstidadı ve nasibi olan öğrencilerin çeşitli tarikatlara girmesine izin verilecektir. Biri Nakşî, biri Kadirî, biri Rufâî, biri Mevlevî ve hâkeza... Bunlar, aralarında kesinlikle çatışmayacak, tartışmayacak, rekabet etmeyecektir. Bütün hak tarikatlar tarikat-ı Muhammediyedir.

  İslam Mektebi için dostların övgülerinin kıymeti olmayacak, düşmanların ve karşıtların dediklerine bakılacaktır. Şayet onların hepsi olmasa bile bir kısmı "Pes!.. Böyle mükemmel bir okul tarihte görülmemiştir. Tedrisatın, öğretmen kadrosunun, öğrencilerin mükemmeliyeti karşısında hayran kalmamak mümkün değildir" diyorlarsa işte o zaman biiznillah başarmış oluruz.

  Okulda Osmanlı yazısı mükemmel şekilde öğretilecektir.

  Öğrenciler rik'a yazısını iyi bilecekler ve her biri hattat gibi güzel yazı yazacaktır.

  Latin harflerini de uzman, üstad, mâhir kaligraflardan öğreneceklerdir.

  Öğrenciler, kendilerini kapmak ve çalmak isteyen birtakım hırsız sektlere, hizip ve fırkalara karşı uyarılacak ve onların tuzaklarına düşmekten korunacaktır.

  Her hâl ü kârda hür fikirli, ahlaklı, faziletli, kültürlü, bilge, gerçekten aydın genç hür Müslümanlar olarak yetiştirileceklerdir.

  İslam Mektebinin her yıl üç sayı neşr edilen dergileri olacaktır. Bunlardan biri Arap harfleriyle Osmanlıca, biri Arapça, biri İngilizce olacaktır. Ayrıca kültür ve sanatla ilgili yıllıklar da yayınlanacaktır.

  Çok zor şeyler değil mi?

  Bendeniz kolaycı ve başta maarif/kültür hizmetleri olmak üzere bütün hizmet dallarında ucuzcu değilim.

  M.Şevket Eygi


+ Cevap Ver

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331