Ebu Said (r.a) Rivayatle
Hz Muhammed (s.a.v) Yemek yediğinde şöyle dua ederdi
Biz yediren içiren ve bizi musluman kılan ALLAHA hamd olsun

Ebari,Et'ime: 54 tirmizi Daavat:55.
İbniMace,Efime 16