1.KULAK

Kimi Kulak vardır ki;Mühürlüdür.(2/Bakara-7)(16/Nahl-108)(41/Fussilet-44)
Kimi Kulak vardır ki;Ölüm korkusuyla tıkalıdır.(2/Bakara-19)
Kimi Kulak vardır ki;Yalana Kulak verir.(5/Maide-41-42)
Kimi Kulak vardır ki;Vahyi dinledikleri halde kaale almazlar.(6/Enam-25)(17/İsra-46)(18/Kehf-57)
Kimi Kulak vardır ki;Vahyi işitmek istemezler.(7/Araf-179)(41/Fussilet-5)(71/Nuh-7)
Kimi Kulak vardır ki;Şeytanın vesveselerine verir.(26/Şuara-223)
Kimi Kulak vardır ki;zorbalık,kibir yüzünden vahyi duymazdan gelir.(31/Lokman-7)

2.KULAK

Kimi Kulak vardır ki; Allah'a inanan ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden inanan kimselere rahmet olan bir kulaktır.9/Tevbe-61
Kimi Kulak vardır ki;Yeryüzünü dolaştıkça vahye karşı kulağı duyarlı hale gelir.(22/Hacc-46)
Kimi Kulak vardır ki;Kur’an’ı dinleyince etkilenir ve vahyin temsilcisi olur.(46/Ahkaf-29)
Kimi Kulak vardır ki;Tarihteki olaylardan ibret alır.(50/Kaf-37)
Kimi Kulak vardır ki;Çağırıcın davetine Kulak verir.(50/Kaf-41