Fitne Fesat Bitermi?

Fitne Fesat Bitmez, Sadece Maddî Kalkınma ile Kurtuluş ve Saadet Olmaz

Soru şudur: Türkiyede fitne ve fesat biter mi?.. Bendenizin cevabı da şudur: Bitmez bitmez bitmez… Arada bir sükunet olur, güzel günler iyi havalar gelir, bir müddet rahat edilir, huzur bulunur… Sonra ansızın bir fitne ve fesat daha zuhur eder.

Korkum şudur: Bugünkünden daha vahim, daha şiddetli ve korku verici fitneler gelecektir.

Peki hiç düzelme olmayacak mı? Olacak… Mehdi zuhur edecek, Hz. İsa nüzul edecek ve bir Altın Çağ yaşanacak…

Lâkin, bu Altın Çağ gelmeden önce dehşetli savaşlar olacak, yer yerinden oynayacak, yerinden oynamayan tek çivi kalmayacak.

Öyle savaşlar ki, onlara katılan on kişiden ancak biri geri dönecek.

Bu fitne ve fesatlar devrinde Müslümanların ne yapması gerekir?.. Dikkat buyurunuz, Müslümanlar dedim…

Pek kısa bir cümle ile cevap vereyim: İslamı yaşamaları gerekir.

İslamı yaşamak ne demektir?

*Dinin, Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak.

*Dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilip o sınavı kazanmak için var gücüyle, gece gündüz çalışmak.

*Hayatın, dünyevî ve beşerî faaliyetlerin her safhasında Allahın rızasını, Peygamberin şefaatini kazanmaya yönelik olmak.

*İslamın azgınlık=fuhşiyyat dediği çirkin ve kötü şeylerden uzak durmak.

*Bütün Müslümanların birleşerek, dünyanın batmaması, insanlığın korkunç bir felakete uğramaması için neler yapılması gerekiyorsa onları yapmaları.

Yeni bir soru: Türkiyede iyi şeyler yapılmıyor mu?

Cevap: Elbette mükemmel yollar, hızlı trenler, hava alanları, barajlar, fabrikalar, okullar, üniversiteler, hastaneler, stadyumlar, limanlar ve daha nice maddî kalkınma eserleri yapılıyor ama bunlar dünya hayatının esası, amacı değildir. Maddî terakki=ilerleme İslamın, Şeriatin ve bilgeliğin=hikmetin kontrolünde olmazsa faydasından çok zararı olur.

İslamın temel kurallarından biri şudur:

Doğan her insan ölmeye mahkumdur… Yapılan her bina harap olmaya mahkumdur…

Müslümanlar din hükümlerine arka çevirirlerse, maddî kalkınma onlar için saadet kaynağı olmaz, felaket kaynağı olur.

Bendeniz dünya imar edilmesin demiyorum. Dünya elbette imar edilecektir ama İslam dininin ve hikmetinin gösterdiği ve istediği şekilde.

Türkiye Müslümanlarını bir konuda uyarmak istiyorum: Maddî kalkınma ve zenginlikte Almanya’yı bile geçsek; şayet İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, ahlaka uygun şekilde yaşamıyorsak bu kalkınma ve zenginlik bizim için bir felaket olur.

Fert=birey ve toplum olarak Müslümanların kurtuluşu dünya zenginlikleriyle değil, dine uymakla olur.

Dinin birinci emri: Sahih=doğru bir imana sahip olun…

İkinci emri: Beş vakit namazı kılın…

Üçüncü emir: Her Müslüman kendini kurtaracak derecede ilmihalini öğrensin ve bu bilgileri hayatına uygulasın.

Dördüncü emir: Mü’minler başlarına ehliyetli bir İmam=Emîr seçsinler veya bulsunlar ve bu zata biat ve itaat etsinler, sakın tefrikaya düşüp parçalanmasınlar, tek bir Ümmet olsunlar.

Beşinci emir: Adaletten ve insaftan ayrılmasınlar.

Altıncı emir: Her türlü azgınlıktan ve gayr-i meşru şehvetlerden uzak dursunlar.

Yedinci emir: Müslümanların gerek Darülislamda, gerekse Darülharbte kendi aralarında riba=faiz muameleri yapmaları kesinlikle haramdır, Kur’an ribacıları, Allahın düşmanları olarak sıfatlandırmakta ve yermektedir. Dünya kalkınması faaliyetlerinde ribadan uzak durmak gerekir.

Sekizinci emir: Müslümanlar zengin ve varlıklı olsalar da lüks ve israflı bir hayat süremezler. Dinimiz kanaati, iktisadı, ölçülü yaşamayı emir ve tavsiye buyurmaktadır. Kur’ana göre müsrifler=saçan savuranlar şeytanın kardeşleridir. Bir İslam toplumunda israf, aşırılık olmaması gerekir.

Halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülke düşünün ki, orada dehşetli bir maddî kalkınma ve zenginlik var ama şu sayacağım şeyler yok:

Ümmet birliği ve teşkilatı yok…. Bütün mü’minlerin reisi durumunda bir İmam veya Emîr yok… Müslümanlara dini öğretecek icazetli ulema, fukaha yetiştirecek İslam Medreseleri yok…. İnsanları terbiye eden, olgunlaştıran Tasavvuf Tarikatları yok.… Orada Allahın inzal ettiği hükümlerle hükm edilmiyor…. Kur’anın. Sünnetin, Şeriatin yasakladığı ve kötülediği azgınlıklar açıkça işleniyor….

Bu saydıklarım yoksa, oradaki otoyollar, fabrikalar, stadyumlar, hızlı trenler, hava alanları, göklere ser çekmiş yüksek binalar onları kurtarmaya yeter mi?

Namazı yitiren ve şehvetlerine uyan bir İslam toplumunu zenginlik ve para kurtaramaz. İslamın temel emir ve yasaklarına uyulmayan bir ülkedeki maddî zenginlik ve refah keramet değil, istidractır.

Yıllardan beri bu konuda çeşitli yazılar kelame aldım, dilimin döndüğü kadar Müslümanları uyarmaya çalıştım ama birileri var ki, onlara laf anlatmak mümkün değil.

Allah hepimize akıl fikir nasip etsin.