EN CÖMERT KİM?

Resûlüllah (s.a.v.) buyurdular ki;

“Size en cömert olanı haber vereyim mi?” Ashâb-ı kirâm:

“Evet, Yâ Resûlallah” dediler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

“Cömerdlerin en cömerdi Allâhü Teâlâ’dır.

Ben ise Âdemoğlunun en cömerdiyim.

Benden sonra insanların en cömerdi ise, öğrendiği ilmi yayan kimsedir.

İşte bu kimse kıyâmet günü tek başına bir ümmet olarak ba’s olunur (diriltilir).

Bir başka cömert de Allah yolunda şehid oluncaya kadar nefsini cömertçe harcayan kimsedir.

SADAKANIN KABUL OLMASININ ŞARTLARI

1- Sadaka helâl olan ve şüpheli olmayan maldan verilmelidir. Çünkü Allâhü Teâlâ temizdir, temiz olmayanı kabul etmez. Hadîs-i Şerîf’de: “Kim haram malı toplayıp da ondan sadaka verirse hiç ecir alamadığı gibi vebâli de üzerine olur.” buyurulmuşdur.

2- Malının en iyisinden olmalıdır.

3- Kişi sıhhatte olup yaşamak ümidini beslerken ve fakirlikten korkmadığı vakitte olmalı,

4- En muhtaç ve lâyık olana vermeli,

5- Söylememeli,

6- Başa kakmamalı, eza etmemeli,

7- Maksadı sırf Allah rızası olmalı,

8- Verdiği çok olsa da onu az ve ehemmiyetsiz görmeli,

9- En sevdiği malından olmalı,

10- Sadakayı sâdık bir niyet ve gönül hoşluğu ile vermelidir. Verdiği ne kadar çok ve büyük olsa da onu az görmelidir. Zira dünyânın tamamı azdır ve hakîrdir.

11- Fakire verirken -evine götürüvermek gibi- onu en ziyade memnun edecek şekilde vermelidir.