Ses ışık sistemleri nin, ışık efektleri yle birlikte bazen yüksek ses hacminde ışık gösterisine eşlik etmesiyle hemen hemen herkes için görsel ve işitsel bir şölen olan gösterilerde, insan kulağının ve gözünü rahatsız edecek ölçülerde kullanılmasıyla ses ve ışık kirliliği oluşmaktadır. İnsan kulağının rahatsız olduğu ses seviyesi 80 dB dir.Gürültü düzeyinin ölçülmesi ve analizi için ses düzeyi ölçü aletleri, frekans analizörleri ve kişisel veya ortam gürültü doz metreleri kullanılır. Sesin yoğunluğunu (şiddetini) ölçmeye yarayan aletlere ses ölçer, ses düzeyini ölçer, sanometre veya ses seviye ölçer gibi isimler verilmektedir. Ses ölçer; sesin şiddetini desibel(dB) olarak gösterir. Genellikle ses ölçerlerde A, B, C olmak üzere üç filtre vardır. Bu filtreler kablosuz ses sistemleri , insan kulağı tarafından algılandığı gibi ölçülmesini sağlar. Bir ortamdaki toplam gürültü, gürültü kaynağı sayısı arttıkça artmaktadır. Ancak 80 dB(A)’lık iki farklı gürültü kaynağının oluşturduğu toplam gürültü değeri 160 dB(A) olmayıp 83 dB’dir. Işık kirliliği ise yanlış yerde, miktarda, yönde ve zamanda kullanılan ışık kaynağının neden olduğu geniş, ışıldayan ışık kubbesidir. Bu konuda özellikle büyük şehirlerimiz tehlike sinyali vermektedir. Işık ve ses kirliliğinden tek zarar görenler sadece insanlar değillerdir. Örneğin göçmen kuşlar için ışık kirliliği yeni bir tehlikedir, gökdelenler, deniz fenerleri, ışık gösterileri gibi yerden veya yüksek yapılardan yayılan ışıklar onlar için çekici olur. Bunun sonucu, kuşlar ya yorulup düşünceye kadar ışık etrafında sürekli dönerler ya da doğrudan binaya çarparlar. Bu şekilde bir gecede binlerce kuşun öldüğü bilinmektedir. Yine, kimi deniz hayvanlarının yuvalama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma yüzünden tehlikededir. Yapılan bir araştırmaya göre denizlerdeki mercanlar, üzerlerine düşen aşırı ışık yüzünden kendilerine renklerini veren mikroskobik bitkileri reddetmekte, beyazlaşmakta ve strese girmektedirler. Önemli bir çevre kirliliği problemi olan ses ve ışık kirliliği bizlerin yarattığı diğer doğayı tahrip eden kirlilikler arasında aşırı uygulamalarla yerini ne yazık ki almıştır ve kontrol edilmelidir.