Yemek Esnasındaki Âdâb

(1)

Bunlar şöyle sıralanabilir:

1) Yemeğe besmele ile başlamalıdır.

2) Sonunu elhamdülillah ile bitirmelidir. Hatta her lokma ile beraber bismillah denmesi çok güzeldir ki, oburluk onu Allah'ın zikrinden alıkoymasın,...

3) Birinci lokma ile beraber bismillah, ikinci ile beraber bismillahirrahman, üçüncü lokma ile beraber bismillahirrahmânirrahim demelidir.

4) Besmeleyi, başkası da hatırlasın diye sesli söylemelidir.

5) Sağ el ile yemelidir.

6) Yemeğe tuz ile başlayıp, yemeği tuz ile bitirmelidir.

7) Lokmasını küçük tutmalı ve güzelce çiğnemelidir.

Bir lokmayı yutmadan diğer lokmaya elini uzatmamalıdır; zira boyle yapmak yemekte acelecilik yapmak demektir.

9) Yenebilecek hiçbir şeyi hor görmemelidir.

Hz. Peygamber yemeklerin hiçbirisini hor görmezdi. Eğer hoşuna giderse yerdi. Aksi takdirde yemezdi. Müslim ve Buhârî, (Ebu Hüreyre'den)

10) Önünden yemelidir. Ancak meyvelerde istediği taraftan alabilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) şöyle demiştir:

Yemeğin senin tarafına düşen kısmından ye! Müslim ve Buhârî, (Ömer b. Ebî Seleme'den)

Sonra Hz. Peygamber (s.a), ellerini meyveler üzerinde gezdirdi. Kendisine 'Neden böyle yapıyorsunuz?' denildiğinde şöyle buyurdu: '

Meyveler bir çeşit değildir'. Tirmizî ve İbn Mâce

İHYA - CİLT 2 » Yemek Adablari