+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Like Tree1Beğeniler
 • 1 Post By ammar

Hz. Ademin Eşinin Yaratılması

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Hz. Ademin Eşinin Yaratılması Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Ondan da onun zevcesini yarattı" (Nis. 1). Buradaki (zevce) kelimesinden murad, Havva (aleyhimesselâm)'dır. Hz. Havva'nın Hz. Âdem'den yaratıldığı hususunda iki görüş bulunmaktadır: Birinci görüş: Bu, ekseri âlimlerin kabul ettiği görüştür. Buna göre, Allah Teâlâ Hz. Adem'i yaratınca, O'nu bir süre uyuttu. Sonra da, O'nun sol kaburgalarının birinden Hz. Havva'yı yarattı. ...

 1. #1
  Gönüllü Paylaşımcı
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  48
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Hz. Ademin Eşinin Yaratılması

  Ondan da onun zevcesini yarattı" (Nis. 1).
  Buradaki (zevce) kelimesinden murad, Havva (aleyhimesselâm)'dır. Hz. Havva'nın Hz. Âdem'den yaratıldığı hususunda iki görüş bulunmaktadır:
  Birinci görüş: Bu, ekseri âlimlerin kabul ettiği görüştür. Buna göre, Allah Teâlâ Hz. Adem'i yaratınca, O'nu bir süre uyuttu. Sonra da, O'nun sol kaburgalarının birinden Hz. Havva'yı yarattı. Hz. Adem uyandığında onu gördü, ona meyledip, onunla ünsiyyet kurdu. Çünkü o, Hz.Adem'in bedeninin bir parçasından yaratılmıştı. Âlimler bu görüşlerine Hz. Peygamber'in, "Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan onu kırarsın. Onu eğri olarak bırakırsan ondan istifâde edersin."
  İkinci görüş: Bu, Ebu Müslim el-İsfehânî'nin görüşüdür. Buna göre Hak Teâlâ'nın, buyruğundan murad, "Onun çişinden, ani insan cinsinden, onun zevcesini yarattı" manasıdır. Bu, HakTeâlâ'nın "Allah sizin için, kendinizden zevceler yaptı" (Nah. 72), "Allah, onlara kendilerinden bir peygamber gönderdiği için.." (Âl-i imran, 164) ve "Andolsun, size kendinizden Öyle bir peygamber gelmiştir ki..." (Tevbe, 128) âyetlerinde olduğu gibidir. Kâdi birinci görüşün daha kuvvetli olduğunu söylemiştir. Çünkü ancak bu durumda, âyetteki "Sizi bir tek candan yarattı" ifâdesi, yerinde olmuş olur. Zira, şayet Hz. Havva da yoktan yaratılmış olsaydı, o zaman insan soyu bir candan değil iki candan (nefisten) yaratılmış olurlardı.
  Kâdî'nin bu görüşüne şu şekilde cevap verilir. "Âyetteki "bir kişiden" sözünün başındaki "mîn", ibtidâ-i gaye içindir. Yaratmanın ve yoktan varetmenin başlangıcı, bu tek can olan Hz. Adem olunca, "sizi bir tek candan yarattı" denilmesi yerinde olur. Yine Cenâb-ı Hakk'ın, Hz. Adem'i topraktan yaratmaya kadir olduğu sabit olduğuna göre, Hz. Havva'yı da topraktan yaratmaya kadirdir. Durum böyle olunca, Hz. Havva'yı, Hz. Adem'in bir kaburgasından yaratmasının manası nedir?"
  Hz. Adem (a.s)'ın Yaratılması
  İbn Abbas (r.a) şöyle demektedir: Hz. Adem'e, "Adem" ismi verilmiştir. Zira Allah Teâlâ onu, yeryüzünün kızıl, siyah güzel ve çirkin topraklarından yaratmıştır. İşte bu sebepten ötürü, onun çocukları arasında kızıl derili, siyah derili, güzel ve çirkin olanlar vardır. Onun hanımı da "Havva" diye adlandırılmıştır. Çünkü o Hz. Adem'in kaburgalarının birinden yaratılmıştır. Demek ki o, canlı (hayy) olan bir şeyden yaratılmış ve ona nisbetle de "Havva" diye adlandırılmıştır.
  Yoktan Yaratma Meselesi
  Bir grup tabiatcı, bu âyetle istidlal ederek şöyle demişlerdir: "Allah Teâlâ'nın "Sizi bir tek candan yarattı.." buyruğu bütün insanların tek bir nefisten yaratıldığını gösterir. O'nun, "Ondan da onun zevcesini yarattı" sözü de, eşinin o nefisten yaratıldığına delâlet eder. Cenâb-ı Allah, daha sonra Hz. Adem hakkında, "Onu topraktan yarattı" (Al-i İmran, 59) buyurmuştur. Binâenaleyh bu, Hz. Adem'in de topraktan yaratıldığına delâlet eder. Allah Teâlâ, insanlar hakkında ise, "sizi ondan (topraktan) yarattık" (Taha.55) demiştir. Bütün bu âyetler, sonradan olan bir şeyin, önceden olan bir maddeden yaratıldığına ve herhangi bir şeyin sırf ademden (yokluktan) yaratılmasının imkânsız olduğuna delâlet etmektedir." (.......)
  "... Ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türetip yayan (Rabb'iniz'den ittikâ edin). Kendisi adına birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarım kesmekten) sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir" (Nisa. 1)
  Cenâb-ı Allah'ın, "İkisinden birçok erkekler ve kadınlar türetip yayan (Allah)" buyruğu ile ilgili birkaç mesele vardır: (17)

  [10] Buhârî, Enbiya, 1; Müslim, Redâ', 60 (2/1091).
  [17] Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 7/312-313
  ..................
  “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbımzdan korkıın. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan da kürkün. Akrabalık hağım kesmekten de. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.”
  UMÜMi MANA
  Şam Yüce Allah, yarattıklarına kendisinden korkmalarını emretmektedir. Bu ise O’na hiçbir şeyi şirk koşmaksızın yalnızca Allah’a ibadetin bir sonucudur. Bize bu emri verirken bizleri tek bir candan yaratmış olduğuna da dikkatimizi çekmektedir ki bu tek can, Hz. Adem (a.s.)’dir. O’ndan eşi Hz. Havva’yı da yaratmıştır.
  Kendisi uykuda iken sırt tarafından sol kaburga kemiğinden yaratıldı. Uyanıp da gördüğünde ondan hoşlandı ve birbirlerine ısındılar. Hz. Adem ve Havva’dan da birçok sayıda erkek ve kadın türetti. Değişik gruplar, nitelikler, renkler ve farklı dillerde olmalarına rağmen onları, dünyanın dört bir yanına yaydı. (.......)
  “Ey insanlar!”; Ey Ademoğulları; “Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ikisinden bir çok erkek ve kadın türeten Rabbınızdan korkun”.
  Şanı Yüce Allah sizleri bir tek asıldan dallandırıp budaklandırmıştır Bu asıl ise babanız Adem’dir. Eşi Havva’yı,. onun kaburga kemiklerinin bir tanesinden yaratmıştır. Adem’i ise topraktan yarattı. Eşini de ondan yarattı. Daha sonra bütün insanları işte bu iki nefisten grup grup çıkarıp türetti. Yani Adem ve Havva’dan bir çok erkek ve birçok kadın çoğaldı.

  TAMAMLAYICI BİLGİLER
  1. Alusi, Yüce Allah’ın: “Sizi bir tek nefisten yaratan...” buyruğunu açıklarken şunları söylemektedir:
  “Bir tek nefisden kasıt, Hz. Adem’dir. Fukahanın, muhaddislerin ve onlara muvafakat edenlerin çoğunun kabul ettiklerine göre Adem sadece bir tanedir, insanlığın ilk atasıdır. (........)
  2. Sahih hadiste şöyle buyurulmuştur: “Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı ise onun üst kısmıdır. Onu düzeltmek isteyecek olursan kırarsın. Ondan yararlanmak isteyecek olursan da bu eğriliği ile birlikte yararlanırsın,”
  Bu hadis-i şerifte kadına yumuşaklıkla davranmak emri olduğu gibi, Hz. Havva annemizin atamız Hz. Adem’den nasıl yaratılmış olduğuna da bir delil vardır.
  İbn Abbas şöyle demiştin “Kadin erkekten yaratılmıştır. Bu bakımdan o erkeğe tutkundur. Erkekte arzdan yaratılmış. Bu bakımdan o da arza tutkundur. Bu sebeple siz de kadınlarınızı evlerinizde tutunuz.” Bu haberi İbn Ebi Hatim rivayet etmiştir. İbn Abbas’dan gelen bu haber Yüce Allah’ın: “Ondan eşini vareden” buyruğunu sadece bir tek anlama şekli olduğunu kesinlikle ortaya koymaktadır. Zaten konu ile ilgili nas ve haberlerin de delalet ettiği gerçek budur.
  Alüsi bu konuda anlamsız sözler söyleyenlerin görüşlerini reddetmek üzere şöyle demektedir: “Hz. Havva’nın, Adem’in kaburgasından yaratılmasının faydası ne ki? Çünkü Yüce Allah onu da topraktan yaratmaya kadirdir. Bu gibi kimselere şöyle denilir: Bizim farkedemediğimiz hikmetlerinin dışında, bunun bir faydası da şudur: Şanı Yüce Allah, bir canlıdan bir başka bir canlıyı doğum yolunun dışında da yaratmaya kadir olduğunu ortaya koymaktadır.
  Nitekim 0, bir cansızdan da bir canlıyı yaratmaya kadirdir. Şayet, topraktan yaratma kudreti faydasızdır, diye başka şeylerden de yaratmayı engelleyecek olsaydı, bütün herkesin herhangi bir vasıta olmaksızın topraktan yaratılması gerekirdi. Ancak Şanı Yüce Allah, Hz. Adem’i topraktan yaratmaya kadir olduğu gibi, insanların diğer fertlerini de ondan yaratmaya kadirdir. Peki, onların Hz. Adem’in yaratılması gibi yaratılmaları mümkün iken birbirlerinden yaratılmış olmalarına vereceğiniz cevap ne olabilir? Siz buna ne cevap verirseniz aynı cevap: Allah (c.c.)’ın Hz. Havva’yı topraktan yaratma kudreti olmasına rağmen, Adem’den yaratmasının sebebi veya cevabı olacaktır." (Said Havva, El-Esas Fi't-Tefsir, C/3, sh:19-22.Şamil Yay.İstanbul)


 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  12.914
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Hz. Ademin Eşinin Yaratılması

  .............................................
  "1- Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da zevcesini var eden ve her ikisinden bir çok erkekler ve ka*dınlar türeten Rabbinizden sakının ve O'nun adı ile birbirinizden dilek-Hıılıı iı^ığımın: Allah'tan sakının. Akrabalık (bağlarını koparmak)tan da (sakının). Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (Nisa:1)
  Kelime ve İbareler:
  "İnsanlar (en-nâs)", beşer cinsinin adıdır. Kelimenin teklik şekli onun lafzından olmayarak "insân" şeklinde gelir. "Sizi tek bir nefisten" Adem'den "yaratan, ondan da zevcesini var eden" Havva'yı sol kaburga kemiklerinden birisinden yaratan..." "Her ikisinden" Adem ve Havva'dan tenasül ve doğum yoluyla "bir çok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinizden sakının." Yani O'na itaat etmek suretiyle cezasından sakının.
  Arkasından onların yaratıcısı olduğu hatırlatılmakta ve kendilerini tek bir nefisten yaratma kudretine dikkatleri çekmektedir. Onlar tek bir asıldan gelmişlerdir. Hepsi Adem'dendirler, Adem ise topraktandır. Yüce Allah bu candan eşini yarattı ve erkek ve dişi bütün insanlar da her ikisinden üreyip türedi.
  İlim adamlarının cumhurunun görüşüne göre tek bir candan kasıt, insanlığın babası olan Adem (a.s.)'dir. Onlar, Hz. Adem dışında "tek bir can" diye nitelenecek kimsenin olmadığını kabul ederler. Ondan önce bir takım Ademlerin varlığını iddia edenlere gelince, bu iddia Kur'an-ı Kerim'in zahir ifadeleriyle çatışmaktadır.
  Eşinden kasıt da Havva'dır. Havva Hz. Adem'in sol kaburga kemiğinden uykuda bulunduğu sırada yaratılmıştır. Hz. Adem uyanıp da Havva'yı gördüğünde onu beğenmiş ve karşılıklı birbirlerine yakınlık duymuşlardı.
  Buna delil ise Buharî ile Müslim'de yer alan sahih hadistir. Buna göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadınlar bir kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Kaburga kemiğinde en eğri olan kısım ise onun üst tarafıdır. Sen onu düzeltmeye kalkışırsan onu kırarsın. Olduğu gibi bırakırsan eğri kalmaya devam eder."
  Ebu Müslim el-Isfahânî gibi bazı ilim adamlarının görüşüne göre ise maksat, "o canın cinsinden onun eşini de yaratmıştır" şeklindedir. Her ikisi de buna göre tek bir cinstir ve aynı tabiattır. Diğer taraftan eşinin kaburga kemiğinden yaratılmasının faydası nedir? Çünkü Yüce Allah Adem'i topraktan yarattığı gibi, onu da ayrıca yaratmaya kadirdir. Ebu Müslim buna delil olarak Yüce Allah'ın şu buyruklarını göstermektedir: "Sizin için nefsinizden kendileriyle sükûn bulacağınız eşler yaratmış olması da O'nun ayetlerindendir." (Rûm, 30/21). Burada "nefsinizden" buyruğundan kasıt sizin cinsinizdendir. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi: "Ümmîler arasında kendilerinden bir rasul gönderen O'dur." (Cuma 62/2). Yine burada kasıt onların cinsidir. Şu buyruk da böyledir: "Andolsun ki size kendi nefislerinizden bir peygamber gelmiştir." (Tevbe, 9/128).
  Ancak Ebu Müslim'e az önce geçen sahih hadisin delâletine aykırı iddiada bulunduğu belirtilerek cevap verilmektedir. Buna göre böyle bir yaratmadaki hikmet Yüce Allah'ın canlıdan -doğum yoluyla değil de- canlı yaratmaya, tıpkı cansızdan bir canlı yaratmaya kadir olduğunu ortaya çıkartmaktır.
  Daha sonra Yüce Allah insan türünün çoğalma yolunu açıklamakta ve Adem ile Havva'dan insan cinsinin iki türünü etrafa yayıp dağıttığını söz konusu etmektedir. Bu iki tür ise yeryüzünde yerleşen, orayı imar eden ve her ikisinden dallanıp budaklanan erkek ve dişilerdir.
  2- İnsanlığın tek bir asıldan, tek bir menşeden oluşu. Onların babaları Adem'dir, Adem ise topraktandır. İşte tek bir nefis, tek can odur. Onun bir olması ise insanlık ailesinin karşılıklı merhametleşen, dayanışan, sevişen, birbirine düşmanlık göstermeyen, adalette bulunan, ilişkilerini koparmayan bir topluluk olmasını gerektirir.
  3- Tek bir candan kasıt, insanlığın atası Hz.Adem (a.s.)'dir. Burada candan maksat, cisim ve ruhtur. Cismin yahut cesedin maddî, organik bir takım görevleri olduğu gibi, nefsin de ruhî ve manevî bir takım görevleri vardır. Ayrıca akletme, koruma ve hatırlatma gibi hissedilir etkileri de vardır.
  4- Kadın, erkeğin hakikî bir parçasıdır. Ondan yaratılmıştır ve ona döner. Her birisi onunla ünsiyet bulur. Ona alışır, ona ısınır, bağlanır. Kadın ister anne, ister kızkardeş, ister kız, isterse de eş olsun, bütün bunlar hayat yolculuğunda erkek ile kadın arasında yardımlaşmanın devamlılığını gerektiren hususlardır. Erkeklik ve dişilik özelliklerinin varlığı kâinatın mükemmelliğine delâlettir; erkek ve dişinin insan türünün bekasının kaynağı olduğunu belgele*mektedir. Nitekim ayet-i kerimede, "Ve her ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türeten..." diye buyurulmaktadır.
  [6] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/469.
  [10] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/472-474.
  ........................
  "Bakara:35. "Ve dedik ki: "Ey Âdem, sen zevcenle birlikte cennette yerleş ve ondan istediğiniz gibi bol bol, afiyetle yeyiniz. Yalnız bu ağaca yaklaşmayınız-, yoksa ikiniz de zulmedenlerden olursunuz."
  Bu buyruğa dair açıklamalarımızı onüç başlık halinde yapacağız:
  4- Hz. Âdem'in Eşi Hz. Havva:
  Âdem (a.s)'ın zevcesi Havva (aleyhesselam)dır. Ona bu ismi ilk veren yine Hz. Âdem'dir. Hz. Havva, Hz. Âdem'in kaburga kemiğinden farkına varmaksızın yaratılmıştır. Eğer bundan dolayı bir acı çekmiş olsaydı, hiçbir erkek hanımına şefkat göstermezdi. Uyandığında: Bu kimdir diye sorulmuş, Hz. Âdem de: Bu bir kadındır, cevabını vermiş. Ona: Adı nedir, diye sorulunca o da: Havva demiş. Niye bir kadındır (imrâe) dedin diye sorulunca o: Çünkü (kişi anlamına gelen) mer'den alınmadır. Bu sefer: Neden peki Havva adını verdin, diye sorulunca Hayy (diri)den yaratılmıştır. Cevabını vermiş.
  Rivayet edildiğine göre ona bu soruları bilgisinin sınırını ölçmek amacıyla melekler sormuşlardır. Yine rivayete göre melekler ona: Ey Âdem, sen bunu seviyor musun deyince o: Evet demiş. Bu sefer melekler Havva'ya: Ey Havva, ya sen bunu seviyor musun diye sorunca Havva ise, Âdem'in kalbindeki sevginin katlarca fazlasını kalbinde taşımakla birlikte: Hayır cevabını vermiş. Derler ki: Eğer bir kadın kocasına olan sevgisini samimi olarak dile getirseydi, şüphesiz ki Havva bunu dile getirirdi. İbn Mes'ud ve İbn Abbas der ki: Hz. Âdem, cennete yerleştirilince, yalnızlıktan sıkıntılı bir halde yürüyüp durdu. Uykuya dalınca Havva, sol tarafından kısa kaburga kemiğinden yaratıldı ki, onunla sükûn bulsun ve onunla yalnızlıktan kurtulsun diye. Hz. Âdem uyanıp da onu görünce sen kimsin, diye sormuş, o da: Ben bir kadınım, benimle sükûn bulasın diye, senin kaburga kemiklerinden yaratıldım, cevabını vermiş. İşte yüce Allah'ın şu buyruğunun anlamı da budur: "Sizi tek bir candan yaratandır O. Bu candan da onunla sükûn bulsun diye eşini yaratmıştır." (el-A'raf, 7/189)
  İlim adamları derler ki: İşte bundan dolayı kadında bir eğrilik vardır. Zira kadın eğri olan kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Müslim'in Sahih'inde Ebû Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmektedir: Rasulullah (s.a) buyurdu ki: "Kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. -Bir rivayette şu da vardır: Kaburga kemiğinin en eğri bölgesi ise, en üst tarafıdır.- O bakımdan kadın sana karşı hiçbir zaman aynı şekilde dosdoğru olamaz. Sen ondan istifade edecek olur isen eğriliği ile birlikte ondan istifade edersin. Onu doğrultmaya kalkışırsan onu kırarsın. Onu kırmak ise onu boşamaktır." (322) Şair de buna işaretle şöy*le demektedir:
  "O, eğri olan kaburga kemiğidir, sen onu düzeltemezsin Şunu bil ki kaburga kemiklerini düzeltmek onların kırılması demektir. (Kadın) nasıl olur da yiğide karşı hem zayıf hem de iktidar sahibidir? Aynı anda hem güçlü hem güçsüz olması şaşılacak birşey değil midir?" İşte ilim adamları buradan hareket ederek sakal, meme ve küçük abdestini bozmak bakımından eşit şekilde erkek ve kadın alametlerini kendisinde taşıyan hünsa-i müşkil'in mirasına kaburga kemiklerinin eksikliğini delil gösterirler. Eğer onun kaburga kemiklerinin sayısı kadının kaburga kemiklerinden eksik olursa, ona erkek payı verilir. -Bu aynı zamanda Hz. Ali'den rivayet edilmiştir.- Çünkü Hz. Havva, Hz. Âdem'in kaburga kemiklerinden yaratılmıştır. Mirasa dair açıklamalarda bu hususta etraflı bilgiler -inşaallah- gelecektir. (323)
  [313] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 1/581-582.
  [314] Bk. Hûd, 11/61. âyet 4. başlık
  [315] İbn Mace, Hibât 4; Nesâî Rukbâ, 2
  [316] İbn Mace, Hibât 4; Nesâî, Rukbâ, 1, 2
  [317] Tirmizi, Buyu' 39, Vasaya 5; Ebû Davud, Buyu' 88; Darakutnî, III, 41.
  [318] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 1/582-584.
  [319] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 1/584.
  [320] Bk. el-Bakara, 2/25'in tefsiri
  [321] Müslim, Selâm 23, 24; ayrıca bk. Buhârî, Ahkâm 21, Bedu'1-halk 11; İ'tikâf 11, 12; Ebû Dâvûd, Savm 78, Sünne 17; Edeb 81 v.s.
  [322] Buhârî, Enbiyâ 1; Müslim, Radâ' 61-62.
  [323] Bk. en-Nisâ, 4/11-14. âyetlerin tefsiri 12. başlık.
  (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 1/584-586.)


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. 12-28-2015, 12:18 AM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-13-2014, 04:06 AM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349