DÜRÜST ESNAF AHİRETTE SIDDIKLAR VE ŞEHİDLERLEDİR

Tüccârın terazisini doğru tutması lâzımdır. Ayet-i kerîmede "Veyl (vadisinin azabı) o mutaffifîne (alış-verişte hile yapanlara)." (Mutaffifîn sûresi, âyet 1) buyurulmuştur.
Yiyecek maddelerinde ihtikâr (yüksek fiyatla satmak için satmamak) yasaklanmıştır. Bunu yapan melundur ve böylelerinin âhiretteki fenâ âkıbeti hakkında çok tehdidler naklolunmuştur.
Malın aybını gizlemek de haramdır, zira hıyânettir.
Hâsılı ticârette insanları aldatmak ve nevi hile haramdır.
Alış verişte kolaylık göstermelidir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.); "Satışta kolaylık gösteren, alımda kolaylık gösteren, hüküm verirken kolaylık gösteren kimseye Allâh rahmet eylesin" diye duâ buyurmuştur. Kim Resûlullâh'ın (s.a.v.) duâsına kıymet verip rağbet ederse yaptığı işle dünyâ ve âhirette kazançlı çıkar.
"Kim dardaki kimseye borcunu ödemekte kolaylık gösterir veya alacağından vazgeçerse Allâhü Teâlâ -âhirette- böyle kimsenin hesâbını kolay kılar."
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
"Günahlardan öyleleri vardır ki ancak geçim yolunda çekilen meşakkatler onlara keffâret olur."
Ticâretle meşgul olan kimsenin niyeti sırf dünya kazancı olmamalıdır ki âhiret sermayesi elden gitmesin. Tacirin niyeti helâlinden kazanç, insanlardan dilenmekten korunmak, topladığı geçimlikle âhiret ameli işlemek için vakit ayırmak olmalıdır. Namazlarını terk etmemeli, kulağı ezanda olmalıdır. Çarşıya her çıktığında kalbinden Allâh'ı zikretmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "Kim çarşıya girdiği zaman 'Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü velehü'l-hamdü, yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihilhayr, ve hüve alâ külli şey'in kadîr' derse Allâhü Teâlâ onun için milyon sevâb yazar, ondan milyon günahı siler ve onun derecesini milyon yükseltir."