Cahillik bütün fenalıkların kaynağıdır

Cahillik, ilim ve marifetten mahrumiyet demektir ve kötü ahlâktandır. Zira cahil kimse kendisini çirkinlik ve edepsizliklerden kurtaramaz. Görüşü daima hatalı olur, vebalden kurtulamaz. Cahillik bütün fenalıkların kaynağıdır.

Cahilde birkaç haslet vardır ki; cehaleti onunla bilinir:

• Kendisiyle ülfet edip, geçinen kimseye zulmeder.

• Kendisinden aşağıda bulunanlara zulmedip hakkına tecavüz eder.

• Daima kendisinin üstünde bulunanlara bakıp, onlara galip gelmek düşüncesinde olur.

• Sözünü, kendi aleyhinde olabileceğini düşünmeksizin söyler.

• Bir kimsede üstünlük ve fazilet görürse ondan yüz çevirir. Alimler dediler ki:

"Cehalet bir binektir, ona kim binerse aşağılanır, kim de beraber gider ise yolunu şaşırır."

"Allah vergisi olan şeylerin hayırlısı akıl, insanın başına gelebilecek kötülüklerin en şerlisi de cahilliktir."

"Câhil, bir şeye gözleriyle bakar; akıllı, kalbiyle bakar. Yani cahil her şeyi dışarıdan gördüğü kadar bilir, akıllı ise her şeyi aklıyla tarttığı için, dışını da içini de bilir."