GÜZEL AHLAK, HİLİM

Hilim; yumuşaklık, öfkesini yenerek halim selim olmaktır. Hilim, aklın kemâline, gazab kuvvetinin kırıldığına ve onun akla bağlı olduğuna delildir.

Hilim, Allâhü Teâlâ'nın sevgisini kazanmaya sebep olur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• "Cenâb-ı Hak katındaki yüksek dereceleri araştırınız." "Onu ne ile elde ederiz?" diye soruldu. Şöyle buyurdular: "Senden bağını, alakasını kesene sen gider, sıla-i rahim yaparsın. Seni mahrum bırakıp vermeyene sen verirsin.

Sana cahilce davranana hilimle, tatlılıkla davranırsın."

• "Kim gazablanır da (öfkesine yenilmeyip) hilim gösterir (yumuşak davranırsa) Allâhü Teâlâ'nın muhabbeti ona vâcib olur."

• "Allâh'ım, beni ilimle zenginleştir, hilimle süsle, takvâyı ikrâm eyle, âfiyet ile güzelleştir"

• "Muhakkak ilim, zorluklara katlanarak tahsil edilir. Hilim de dâimâ halîm olmaya çalışmakla elde edilir.

Kim hayır peşinde olur, hayrı araştırırsa ona verilir.

Kim de şerden, fenalıklardan sakınır, uzak durmaya çalışırsa şerden

korunur."

• "İlim taleb ediniz, öğreniniz. İlimle birlikte sekînet, vakar ve hilmi de taleb ediniz.

Her kimden ilim öğreniyorsanız ona karşı mütevâzı ve nazik olunuz. Sizden ilim öğrenenlere de böyle davranınız. Sakın âlimlerin zorbalarından olmayın, yoksa cehâletiniz ilminize galip gelir. Bir insan seni kötülese, gıybetini etse, ayıplasa hilimle hareket etmelisin. Zira dünya ve âhirette, kurtuluş onunladır. Hilim bu dünyada sana olan hürmeti artırır, âhirette de sevâbını çoğaltır. Hadîs-i Şerîfde: "Bir kimse sende olan (bir ayıp)la seni kötülerse, sen onda olan ayıpla onu kötüleme" buyurulmuştur.