Allah, Musa'nın Annesine Ne Bildirdi

Yüce Allah buyuruyor: "Musanın annesine onu emzirmesini bildirdik. Onun için korkacak olursan, suya at, korkma ve üzülme. Biz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız".
Bu âyette iki haber, iki emir, iki yasck, iki müjde uyum içinde, icaz, etki ve belagat içinde toplanrr ştır.
âyetteki iki haber şudur: Vahyettik, Onun için korkarsan.
İki emir de şudur: Süt ver, suya at. îki yasak da şudur: Korkma, üzülme. iki müjde de şudur: Biz onu sana geri getireceğiz, peygamber yapacağız.
Şüphe yok ki Allah, Musanın annesinin sadece hayatım garantilemekle kalmamış, oğlunun kendisine geri gelmesini, büyüyünceye kadar yaşamasını ve peygamber olmasını da garantilemiştir.