Karun'un Hazineleri

Kur'anı Kerim, " Anahtarları, güçlü kuvvetli bir gruba ağır gelecek kadar ona hazineler verdik" diyerek hazinelerinin çokluğuna işaret etmektedir. Bu âyet, Karun'un mal ve hazinelerinin çok olduğunu göstermektedir. Erkeklerden güçlü kuvvetli bir grup onların anahtarlarını veya hazinelerin kendisini taşımaktan aciz kalır.
Kur'an'da geçen Kunûz kelimesi, kenz kelimesinin çoğulu olup üst üste yığılan ve toprağa gömülen define anlamındadır. Ancak Kur'an'da malı yığma ve saklama anlamında geçmektedir. "Hurmayı tabakta biriktirdim, et tutmuş deve, ifadelerindeki gibi.

Karun'un mallarının 'Künûz' kelimesiyle anlatılmasının sebepleri herlahde şunlardır;

1- Bu mallar, kolay elde edilen ve kazanılan mallardı. Çok az bir emekle bu malları elde etmiştir. Sanki yede defineler bulmuş gibi, alabildiği kadar almıştır.

2- Kârûn bu mallan korumuş, geliştirerek çoğaltmış ve biriktirmeye gayret etmiştir.

3- Kârûn, mallarından fakir ve muhtaçların hakkını vermemiş ve zekatını ödememiştir.Kenz, zekatı ödenmeyen, kendisinden fakir ve muhtaçlara harcama yapılmayan maldır.

Kur'an, "Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayan kişileri acıklı bir azapla müjdele .Cehennem ateşinde onlar üzerine kızdınldığı gün, onunla alınları,

yanları ve sırtları dağlanır. Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadm, denir"[186] âyetlerinde bu anlama işaret etmektedir