Dünyanın Oyalaması
İnsanoğlu, dünyada bulunmadan önce ezelde ne kadar süre kaldığını, ölümden sonra ne kadar süre var olacağını ve ezel ile ebed arasındaki dünya hayatında ne kadar yaşayacağını hesap eder, bilmek ister.
İnsan şunu bilsin ki, dünya, bir yolcunun yol hâline benzer. Bu dünya hayatının evveli beşik, sonu mezardır. İkisi arasında sayılı menzil ve duraklar vardır. Her sene bir menzile, her ay bir fersahlık mesafeye, her gün bir mile ve her nefes bir adıma benzer. O ise bu yolda devamlı seyir halindedir.
Birisinin son menzile bir fersahı kalmıştır, diğerinin ise daha fazladır. Halbuki insan gaflet içinde oturmakta, sonundan habersiz sakin durmakta; sanki hiç yerinden ayrılmayacakmış gibi yaşamına devam etmektedir. Bu
arada insan, kendisine hiç ihtiyacı olmayacağı on sene sonraki işlerle uğraşmaktadır. Halbuki böyle olanların çoğu, on gün sonra toprak altında olur.