Dünya Hırsı
Dünyada elde edilen şeyler, bir sofraya davet edilen kimsenin durumuna benzer. Ziyafet verenlerin âdeti gereği ev sahibi misafirler için evini süsler ve sonra insan-
49 Aynı konuda benzer bir hadis için bkz: Ibnu Ebi'd-Dünya, Zemmü'd-Dünya, No: 89; Beyhaki, Şuabu'l-iman, No: 10583; Zebidî, ithaf, 9/599; Ğazalî, İhyau Ulûmi'd-Dîn, 3/266. (Beyrut, 2000)
İMAM GAZALİ
87
lan grup grup ziyafete avdet eder. Misafirlerinin önüne, yemekten hariç olarak cevherle dolu altından bir tabak ve gümüşten yapılmış buhurdanlık, tütsü yapılan bir alet koyar; bu şekilde ondan tütsülenmelerini ve kokudan istifade etmelerini temin eder.
Misafirlerin işleri bitince, kendilerine ikram ettiği gibi, başkalarına da ikram etmesi için tabak ve buhurdanlığı olduğu gibi bırakıp giderler.
Davetin usul ve adabını iyi bilen bir kimse, misafirliği esnasında o kokuyu ateşe kor, ondan istifade eder ve sonra yerine bırakıp ayrılır gider. Giderken o tabağı ve buhurdanlığı alıp götürmeye tamah etmeyip gönül hoşluğu ile onları yerine bırakır, ayrıca ev sahibine teşekkür eder.
Misafirler içinde ahmak ve akılsız olan kimse ise, bu tabak ve buhurdanlığın kendisi için hazırlandığını zanneder; onların kendisine hediye edilmesini ister. Evden çıkmaya niyetlendiğinde, altın tabak ve buhurdanlığı alıp götürmek ister fakat, kendisine bu imkan verilmez, görevliler onları geri bırakması isterler. O zaman adamın göğsü daralır, sıkıntıdan kalbi yorulur; kusuru ortaya çıkınca, affedilmesini ister.
İşte dünya, yolcunun gitmekte olduğu bir yola ve misafirin davet edildiği ziyafet evine benzer.Yolcudan istenen, yolda lazım olacak kadar azık edinmeleri ve misafirden beklenen ise, ziyafete gittiği evde kalmaya hırs göstermemesidir.
88