Zamanın İyiliği ve Kötülüğü
Muaviye, Ahnef b. Kays'a:108 "Ey Ebu Yahya! Zaman nasıldır?" diye sordu; Ahnef: "Zaman sensin; sen iyi olursan zaman da iyi olur; sen kötü olursan, zaman da kötü olur."
Ahnef b. Kays demiştir ki: "Dünya adalet ile mamur olur; zulüm ile harabeye döner. Çünkü adaletin nuru bin fersah öteden parlar ve ışığını yayar. Zulmün karanlığı da bin fersah öteden, insanı kaplar."
Fudayl b. İyaz der ki: "Eğer, kabul edilen bir duam olsa, onu ancak adil sultana yaparım; çünkü adil sultan kulların ıslahı ve beldelerin süsüdür."
İnsanlığın Efendisi Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Adaletli olanlar, kıyamette inciden yapılmış minberler üzerine oturacaklar."109
Hikâye: İskender tahtında otururken önüne bir hırsız getirildi. İskender onun konuşmasını istedi. Hırsız: "Ey melik, ben hırsızlık yaptım, fakat bende hiç hırsızlık arzusu yoktur; kalbim onu hiç istemiyor" dedi. Bunu işiten İskender: "Şüphesiz ki sen asılacaksın; biliyorum, aslında kalbin bunu da istemiyor!" dedi.
108 Nesebi; Ahnef b. Kays b. Muaviye b. Husayn el-Meriyyi el-Munkarî et-Temimî'dir. Temim kabilesinin reislerindendir. Basra'da doğmuştur. Fesahat, belagat sahibi ve yumuşak huylu birisidir. Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında yaşamış fakat onu görmek kendisine nasip olmamıştır. Hz. Ali'nin (r.a) ordusunda bulunmuş, Sıffın'da Muaviye'ye karşı savaşmıştır.
109 El-Müttakî, Kenzu'l-Ummâl, İmaret, No: 14618, 14619.
178
YÖNETİCİLERE ALTIN ÖĞÜTLER
Sultana gereken adalettir. O, verdiği emirlerde çok ince ve derin görüşlü olması gerekir. Vezir, kapıcı, vekil ve valilerine sözünü geçirmesi için bu şarttır. Çünkü, sultanın pek çok siyaseti, adaleti, görüşü ve güzel düşüncesi, etrafındakilerin rüşvet ve benzeri işleri ile perdelenmekte, zamanındaki güzel işler örtülmektedir. Bu, sultanın gaflet ve gevşekliğinden ileri gelmektedir. Sultan bunları ortadan kaldırmak için ciddi olarak çalışması gerekir.