Halktan Sıkıntıyı Gidermek
Devleti idare eden kimselerin, halkı bir darlığa, şiddet ve sıkıntı içerisine düştüğünde onlara yardım etmesi gerekir. Özellikle kıtlık baş gösterdiğinde ve fiyatlar aşırı pahalandığında bunu ihmal etmemelidir. İnsanlar artık maişetleri temin edemeyecek bir duruma geldiklerinde ve kazanç kapılarının kapandığında onlara yiyecek-içecek yardımı yapmalı; devlet hazinesinden yararlanmalarına müsaade etmelidir.
Halkının zayıf düşmemesi ve başka ülkelere göç etmemesi için sultan, yakın çevresi, hizmetçi ve memurlarından hiçbirisinin insanlara zulmetmesine imkan vermemelidir. Aksi takdirde sultanın itibarı düşer, devletin geliri azalır, bundan, fiyatların yükselmesinden hoşlanan karaborsacılar istifade eder.
Sonuçta sultanın/devlet başkanının adı kötüye çıkar, halk kendisine beddua eder. Bunun için, önceki sultanlar bu duruma düşmekten son derece sakınır, gerektiğinde halka devlet hazinesinden yardımda bulunur, onları çeşitli kaynaklarla desteklerlerdi.
192