CENNET

Cennette dört deniz vardır .Biri sütten ,biri baldan ,biri sudan , biri de şerbettendir. Bunlardan dereler ,nehirler çıkıp,cennettekilerin makamları ve cennet ağaçları altından akarlar . Biri kafur , biri tesnim ve biri selsebil adında üç pınar vardır . Rahman suresinin 50.ayet-i kerimesinde ( mealen ): “İki cennette iki pınar vardır ki akar giderler .” buyuruldu. BU pınarın suyu sayısız ikramlar ile akar..Ufak taşları yakuttan ve zebercedden , toprağı misk ve kafurdandır .Miskten dağlar ve nurlu sahralardan , ovalardan akarlar.

Bu iki pınar fıskiye halindedir .Gayet hızlı fışkırırlar .

Hz Abdullah bin Mes’ud ( r.a. ) buyurdu ki : ” Bu iki pınar misk ve kafur şerbetleridir .”

Hz Enes ( r.a. ) buyurdu ki :” Cennettekilerin bulundukları evlere bu iki pınardan misk ve anber akar .”

Cennette Kevser ırmağı vardır .Etrafı altundan ,su akan yeri inci ve yakuttandır . Toprağı misktir.Suyu baldan tatlı ,kardan beyazdır .

Cennette oyulmuş inciden latif çadırlar vardır .Uzunluğu altmış mil ve eni otuz mil kadardır .

Cennette en aşağı mertebede bulunanın on dünya büyüklüğünde yeri olur .

Cennette mü’minler birbirine şefaat ederler .Mesela bir kimsenin babası daha yüksek derecede olsa ,evladına şefaat eder, o da yüksek dereceye çıkarılır .Allahü Teala çocukların babalarına ,babaların çocuklarına şefaatini kabul eder. Peygamberler ve diğer salihler de şefaat ederler .Böylece daha yüksek dereceler kavuşurlar .

Cennette gözlerin görmediği , kulakların işitmediği ve kimsenin hatırına gelmeyen nimetler ve rızıklar hazırlanmıştır .

Allahü Teala cennette olanların hepsinden razıdır .Hiçbir zaman onlara gazap etmez . Cennette güneş yoktur .Cennet ,Arş-ı Ala’nın nuru ile aydınlanır ( Birgivi )