PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslami SözlükSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Muvahhid ne demek?
 2. Mutmainne ne demek?
 3. Mutlak ne demek?
 4. Mutezile ne demek?
 5. Mutemir ne demek?
 6. Mutemed ne demek?
 7. Mutekif ne demek?
 8. Mutahhar ne demek?
 9. Mustafa ne demek?
 10. Muska ne demek?
 11. Musibet ne demek?
 12. Mushaf ne demek?
 13. Musevi ne demek?
 14. Musavvir ne demek?
 15. Musalli ne demek?
 16. Musalla ne demek?
 17. Muris ne demek?
 18. Murdar ne demek?
 19. Murakabe ne demek?
 20. Murad ne demek?
 21. Murabaha ne demek?
 22. Multekit ne demek?
 23. Muktedi ne demek?
 24. Muksit ne demek?
 25. Mukît ne demek?
 26. Mukim ne demek?
 27. Mukayyed ne demek?
 28. Mukavele ne demek?
 29. Mukarreb ne demek?
 30. Mukallid ne demek?
 31. Mukaddim ne demek?
 32. Mukaddesat ne demek?
 33. Mukaddes ne demek?
 34. Mukadderat ne demek?
 35. Mukabele ne demek?
 36. Muizz ne demek?
 37. Muîn ne demek?
 38. Muîd ne demek?
 39. Muhyî ne demek?
 40. Muhtesib ne demek?
 41. Muhtekir ne demek?
 42. Muhsin ne demek?
 43. Muhsan ne demek?
 44. Muhlis ne demek?
 45. Muhlas ne demek?
 46. Muhkemat ne demek?
 47. Muhkem ne demek?
 48. Muhit ne demek?
 49. Muhdis ne demek?
 50. Muhazat ne demek?
 51. Muhayyire ne demek?
 52. Muhayyerlik ne demek?
 53. Muhasebe ne demek?
 54. Muharremat ne demek?
 55. Muharref ne demek?
 56. Muhannes ne demek?
 57. Muhalefet ne demek?
 58. Muhala ne demek?
 59. Muhal ne demek?
 60. Muhaddis ne demek?
 61. Muhacir ne demek?
 62. Muhabbetullah ne demek?
 63. Muhabbet ne demek?
 64. Muğni ne demek?
 65. Mugalata ne demek?
 66. Mudıll ne demek?
 67. Mucize ne demek?
 68. Mucizat ne demek?
 69. Mucid ne demek?
 70. Mubah ne demek?
 71. Muayede ne demek?
 72. Muavvizeteyn ne demek?
 73. Muattala ne demek?
 74. Muatebe ne demek?
 75. Muaşeret ne demek?
 76. Muamma ne demek?
 77. Muamelat ne demek?
 78. Muahhir ne demek?
 79. Muaheze ne demek?
 80. Muahede ne demek?
 81. Muaccel ne demek?
 82. Mizmar ne demek?
 83. Mizan ne demek?
 84. Mizah ne demek?
 85. Mizac ne demek?
 86. Mişna ne demek?
 87. Misvak ne demek?
 88. Miskin ne demek?
 89. Miskal ne demek?
 90. Misak ne demek?
 91. Miras ne demek?
 92. Mirac ne demek?
 93. Minnet ne demek?
 94. Minber ne demek?
 95. Minare ne demek?
 96. Mina ne demek?
 97. Millet ne demek?
 98. Milhafe ne demek?
 99. Milad ne demek?
 100. Mikat ne demek?
 101. Mihrab ne demek?
 102. Mıska ne demek?
 103. Mezmum ne demek?
 104. Mezheb ne demek?
 105. Mezar ne demek?
 106. Meyyit ne demek?
 107. Meyte ne demek?
 108. Mevt ne demek?
 109. Mevlid ne demek?
 110. Mevleviyye ne demek?
 111. Mevla ne demek?
 112. Mevkıf ne demek?
 113. Mevki ne demek?
 114. Mevhum ne demek?
 115. Mevhibe ne demek?
 116. Mevcudat ne demek?
 117. Mevacid ne demek?
 118. Metrukat ne demek?
 119. Metbu ne demek?
 120. Metanet ne demek?
 121. Metafizik ne demek?
 122. Meta ne demek?
 123. Meşveret ne demek?
 124. Meşru ne demek?
 125. Meşreb ne demek?
 126. Meşayıh ne demek?
 127. Meşakkat ne demek?
 128. Mesture ne demek?
 129. Mesnevi ne demek?
 130. Mesih ne demek?
 131. Mesh ne demek?
 132. Mescid ne demek?
 133. Mesbuk ne demek?
 134. Mesanid ne demek?
 135. Merve ne demek?
 136. Mertebe ne demek?
 137. Merhamet ne demek?
 138. Merhale ne demek?
 139. Merhaba ne demek?
 140. Merdud ne demek?
 141. Mensuh ne demek?
 142. Menkul ne demek?
 143. Menkıbe ne demek?
 144. Menhi ne demek?
 145. Menfeat ne demek?
 146. Mendub ne demek?
 147. Menakıb ne demek?
 148. Memnu ne demek?
 149. Melun ne demek?
 150. Melik ne demek?
 151. Melekut alemi ne demek?
 152. Melek ne demek?
 153. Melami ne demek?
 154. Mektubat ne demek?
 155. Mekruh ne demek?
 156. Mekki ne demek?
 157. Mekil ne demek?
 158. Mehir ne demek?
 159. Mehdi ne demek?
 160. Megazi ne demek?
 161. Medyun ne demek?
 162. Medrese ne demek?
 163. Medlul ne demek?
 164. Medh ne demek?
 165. Medeniyyet ne demek?
 166. Medeni ne demek?
 167. Med ne demek?
 168. Meczub ne demek?
 169. Mecusi ne demek?
 170. Mecüc ne demek?
 171. Mecnun ne demek?
 172. Mecid ne demek?
 173. Mecelle ne demek?
 174. Mebi ne demek?
 175. Meal ne demek?
 176. Mazmaza ne demek?
 177. Mazlum ne demek?
 178. Matüridi ne demek?
 179. Matlub ne demek?
 180. Materyalizm ne demek?
 181. Matem ne demek?
 182. MaşaAllah ne demek?
 183. Masum ne demek?
 184. Maslahat ne demek?
 185. Masiyet ne demek?
 186. Masiva ne demek?
 187. Maruf ne demek?
 188. Marifetullah ne demek?
 189. Marifet ne demek?
 190. Manevi ne demek?
 191. Mana ne demek?
 192. Malum ne demek?
 193. Malik ne demek?
 194. Malayani ne demek?
 195. Maktul ne demek?
 196. Makam ne demek?
 197. Maiyyet ne demek?
 198. Maişet ne demek?
 199. Mahzurat ne demek?
 200. Mahya ne demek?
 201. Mahşer ne demek?
 202. Mahrem ne demek?
 203. Mahmud ne demek?
 204. Mahlukat ne demek?
 205. Mahluk ne demek?
 206. Mahkeme ne demek?
 207. Mahiyyet ne demek?
 208. Mahcur ne demek?
 209. Mahbubiyyet ne demek?
 210. Mahbub ne demek?
 211. Mağrur ne demek?
 212. Mağfiret ne demek?
 213. Maddiyyun ne demek?
 214. Madde ne demek?
 215. Macin ne demek?
 216. Mabud ne demek?
 217. Mabed ne demek?
 218. Maaz-Allah ne demek?
 219. Lütf ne demek?
 220. Lukata ne demek?
 221. Livata ne demek?
 222. Liva ne demek?
 223. Lifafe ne demek?
 224. Lian ne demek?
 225. Levm ne demek?
 226. Letafet ne demek?
 227. Lehv ne demek?
 228. Ledünni ilmi ne demek?
 229. Lebbeyk ne demek?
 230. Lazy ne demek?
 231. Latife ne demek?
 232. Latif ne demek?
 233. Laşe ne demek?
 234. Lanet ne demek?
 235. Lakit ne demek?
 236. Lakab ne demek?
 237. Laim ne demek?
 238. Lahn ne demek?
 239. Lahik ne demek?
 240. Lahid ne demek?
 241. Lab ne demek?
 242. Kürsi ne demek?
 243. Külli irade ne demek?
 244. Küfv ne demek?
 245. Küfr ne demek?
 246. Kübreviyye ne demek?
 247. Kuşluk vakti ne demek?
 248. Kusva ne demek?
 249. Kurra ne demek?
 250. Kureyş ne demek?