PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslami SözlükSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça sözlük
 2. Rab Kelimesini Anlam ve Manası Nedir?
 3. Dergah Ne Demektir? - Dergahın Anlamı Nedir?
 4. Cemre Nedir - Cemre suya toprağa havaya nasıl düşer
 5. Mühür nedir? - mühürün anlami ne demektir?
 6. Günümüzde Teknoloji
 7. Ecmain Nedir - Ecmain Ne demektir?
 8. Burçların Arapça Manaları
 9. Radıyallahü Anh Demek, (r.a) anlami nedir?
 10. Zünnar ne demek?
 11. Zühd ne demek?
 12. Zulmet ne demek?
 13. Zulüm ne demek?
 14. Zinnureyn ne demek?
 15. Zinet ne demek?
 16. Zina ne demek?
 17. Zillet ne demek?
 18. Zilhicce ne demek?
 19. Zikr ne demek?
 20. Zındık ne demek?
 21. Zımmi ne demek?
 22. Zıll ne demek?
 23. Zıhar ne demek?
 24. Zeval ne demek?
 25. Zerdüşt ne demek?
 26. Zengin ne demek?
 27. Zemzem ne demek?
 28. Zemm ne demek?
 29. Zemherir ne demek?
 30. Zelil ne demek?
 31. Zekat ne demek?
 32. Zeka ne demek?
 33. Zebur ne demek?
 34. Zebh ne demek?
 35. Zebayıh ne demek?
 36. Zebani ne demek?
 37. Zeamet ne demek?
 38. Zaviye ne demek?
 39. Zat ne demek?
 40. Zaruret ne demek?
 41. Zan ne demek?
 42. Zalim ne demek?
 43. Zahir ne demek?
 44. Zahid ne demek?
 45. Yuhanna ne demek?
 46. Yetmiş iki fırka ne demek?
 47. Yetim ne demek?
 48. Yeseviyye ne demek?
 49. Yerhamükallah ne demek?
 50. Yemin ne demek?
 51. Yed ne demek?
 52. Yakin ne demek?
 53. Yad etmek ne demek?
 54. Vücud ne demek?
 55. Vuslat ne demek?
 56. Vird ne demek?
 57. Vildan ne demek?
 58. Velayet ne demek?
 59. Veyl ne demek?
 60. Vesvese ne demek?
 61. Vesk ne demek?
 62. Vesile ne demek?
 63. Veseniyye ne demek?
 64. Veraset ne demek?
 65. Vera ne demek?
 66. Velime ne demek?
 67. Veli ne demek?
 68. Vekar ne demek?
 69. Vekalet ne demek?
 70. Vehm ne demek?
 71. Vehhab ne demek?
 72. Vefa ne demek?
 73. Vedud ne demek?
 74. Vedia ne demek?
 75. Vedia ne demek?
 76. Vedi ne demek?
 77. Veda haccı ne demek?
 78. Vecd ne demek?
 79. Vaaz ne demek?
 80. Vatan ne demek?
 81. Vasl ne demek?
 82. Vasiyet ne demek?
 83. Vasiyetname ne demek?
 84. Vasi ne3 demek?
 85. Varis ne demek?
 86. Vallahi ne demek?
 87. Vakit ne demek?
 88. Vakfe ne demek?
 89. Vakıf ne demek?
 90. Vaid ne demek?
 91. Vahiy ne demek?
 92. Vahid ne demek?
 93. Vahdaniyyet ne demek?
 94. Vade ne demek?
 95. Vacid ne demek?
 96. Vacib ne demek?
 97. Üveysi ne demek?
 98. Üstad ne demek?
 99. Ümmi ne demek?
 100. Ümmet ne demek?
 101. Üflet ne demek?
 102. Uzlet ne demek?
 103. Umre ne demek?
 104. Uluhiyyet ne demek?
 105. Ulema ne demek?
 106. Ukubat ne demek?
 107. Ukba ne demek?
 108. Ucub ne demek?
 109. Ubudiyyet ne demek?
 110. Turi sina ne demek?
 111. Tumaninet ne demek?
 112. Tuba ne demek?
 113. Tivele ne demek?
 114. Timsal ne demek?
 115. Timar ne demek?
 116. Tilavet ne demek?
 117. Ticaniyye ne demek?
 118. Tıla ne demek?
 119. Tezyin ne demek?
 120. Tezvic ne demek?
 121. Tezkiye ne demek?
 122. Tezellül ne demek?
 123. Tezekkür ne demek?
 124. Teyemmüm ne demek?
 125. Tevvab ne demek?
 126. Tevrat ne demek?
 127. Tevkil ne demek?
 128. Tevkifi ne demek?
 129. Tevil ne demek?
 130. Tevhid ne demek?
 131. Tevfik ne demek?
 132. Tevessül ne demek?
 133. Teverrük ne demek?
 134. Tevelli ne demek?
 135. Tevekkül ne demek?
 136. Teveccüh ne demek?
 137. Tevbe ne demek?
 138. Tevazu ne demek?
 139. Tevatür ne demek?
 140. Tevacüd ne demek?
 141. Teva ne demek?
 142. Tetayyur ne demek?
 143. Tetavvu ne demek?
 144. Teşyi ne demek?
 145. Teşrik Tekbiri ne demek?
 146. Teşri ne demek?
 147. Teşmit ne demek?
 148. Teşeüm ne demek?
 149. Teşehhüd ne demek?
 150. Teşeffü ne demek?
 151. Tesvif ne demek?
 152. Teslis ne demek?
 153. Teslim ne demek?
 154. Tesettür ne demek?
 155. Teselsül ne demek?
 156. Tesbih ne demek?
 157. Tertil ne demek?
 158. Tertib ne demek?
 159. Tereke ne demek?
 160. Terci ne demek?
 161. Tercüme ne demek?
 162. Terbiye ne demek?
 163. Terbi ne demek?
 164. Terakki ne demek?
 165. Tenzil ne demek?
 166. Tenzihen Mekruh ne demek?
 167. Tenzih ne demek?
 168. Teneşir ne demek?
 169. Tenasüh ne demek?
 170. Temyiz ne demek?
 171. Temlik ne demek?
 172. Temkin ne demek?
 173. Teminat ne demek?
 174. Temime ne demek?
 175. Temenni ne demek?
 176. Temelluk ne demek?
 177. Telvin ne demek?
 178. Telkin ne demek?
 179. TEL'İN ne demek?
 180. Te'lif ne demek?
 181. Telfik ne demek?
 182. Telbiye ne demek?
 183. Tekvin ne demek?
 184. Tekke ne demek?
 185. Tekfir ne demek?
 186. Tekfin ne demek?
 187. Tekebbür ne demek?
 188. Tekbir ne demek?
 189. Tehlil ne demek?
 190. Tahiyyat ne demek?
 191. Tehir ne demek?
 192. Tehevvür ne demek?
 193. Tehavvül ne demek?
 194. Tehavün ne demek?
 195. Teharri ne demek?
 196. Tehaddi ne demek?
 197. Teganni ne demek?
 198. Tefviz ne demek?
 199. Tefsir ne demek?
 200. Tefeül ne demek?
 201. Tefekkür ne demek?
 202. Tefahür ne demek?
 203. Teenni ne demek?
 204. Tedvin ne demek?
 205. Tedib ne demek?
 206. Tedebbür ne demek?
 207. Tedbir ne demek?
 208. Tecviz ne demek?
 209. Tecvid ne demek?
 210. Tecrübe ne demek?
 211. Techiz ne demek?
 212. Tecessüs ne demek?
 213. Tecemmül ne demek?
 214. Tecelli ne demek?
 215. Tecdidi nikah ne demek?
 216. Tecdidi iman ne demek?
 217. Tebzir ne demek?
 218. Tebşir ne demek?
 219. Tebliğ ne demek?
 220. Tebessüm ne demek?
 221. Teberrük ne demek?
 222. Teberru ne demek?
 223. Tebe-i tâbiîn ne demek?
 224. Tebcil etmek ne demek?
 225. Tebasbus ne demek?
 226. Tebareke ve Teala ne demek?
 227. Teayyün ne demek?
 228. Teati ne demek?
 229. Taassub ne demek?
 230. Teamül ne demek?
 231. Teala ve Tekaddes ne demek?
 232. Teakkul ne demek?
 233. Tazmin ne demek?
 234. Taziye ne demek?
 235. Ta'zir ne demek?
 236. Ta'zim ne demek?
 237. Tazarru ne demek?
 238. Tayyib ne demek?
 239. Tayin ne demek?
 240. Tayfuriyye ne demek?
 241. Tayere ne demek?
 242. Ta'vîz ne demek?
 243. Tavassut ne demek?
 244. Tavaf ne demek?
 245. Taun ne demek?
 246. Tasvir ne demek?
 247. Tasnif ne demek?
 248. Tashih ne demek?
 249. Tasfiye ne demek?
 250. Tasdik ne demek?