PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran-ı Kerim AyetleriSayfa : [1] 2 3

 1. Ali İmran Suresi Ayet 102 Meali Ve tefsiri
 2. Yunus Suresi Ayet 25 Meali Ve Tafsiri
 3. Yunus Suresi Ayet 45 Meal Tefsiri
 4. Hud Suresi Ayet 38 Tefsiri
 5. Yunus Suresi Ayet 23 tefsiri
 6. Hucurat suresi Ayet 12
 7. Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu
 8. Nisa Suresi Ayet 147, Eğer şükreder iman ederseniz
 9. Şuara Suresi 78-82 Ayetler
 10. Yusuf Suresi Ayet 101,Rabbim Gerçekten bana mülk verdin
 11. Yusuf Suresi Ayet 111, Andolsunki, onların kıssalarında
 12. Hud Suresi Ayet 115, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez
 13. Hud Suresi Ayet 114, Gündüzün iki tarafında
 14. Hud Suresi Ayet 23, iman edip, salih ameller işleyen
 15. Hud Suresi Ayet 6, Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki
 16. Yusuf suresi ayetler 96-97
 17. Yunus Suresi 30 Ayet
 18. Yunus Suresi 61 Ayet
 19. Yunus suresi ayetler 52-53
 20. Subhanallah Hatimi Yapma
 21. Elhamdülillah Hatimi Yapma
 22. Mâun Suresi Hatimi
 23. İbrahim Suresi Ayet 42, Zalimler İçin Kuran Ayetleri
 24. Mümin Suresi Ayet28 Allah Yalancıları Sevmez
 25. Onlar sağırdırlar dilsizdirler kördürler, Bakara suresi Ayet 18
 26. Allah dilediğini yapar - Ali imran suresi Ayet 40
 27. Fetih Suresi Dinle İzle - Kabe imamı Şeyh Mahir al Muayqali
 28. Deki Allah bana yeter, Zümer suresi Ayet 38
 29. Sakın hainlerin savunucusu olma, Nisa suresi ayet 105
 30. Kuranda oruç ile ilgili Kuran Ayetleri bakara suresi ayet 184
 31. Allaha hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz, yusuf suresi ayet 38
 32. Mümin suresi ayet 118, Rabbim, bağışla merhamet et
 33. Kuranı Kerimin ilk suresi fatiha suresi
 34. Besmelenin Tefsiri ve meali
 35. Gökten suyu indiren Odur Her çeşit bitkiyi çıkardık, Enam suresi Ayet 99
 36. Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım, Kasas suresi Ayet 34
 37. Nebe suresi 21-28 Ayetler, Kuranı Kerim Ayetleri
 38. Kıyamet suresi 1,2,3,4 Ayetler, Kuran Ayetleri
 39. Yedi gök yer ve bunların içinde bulunanlar, Allahı tesbih ederler
 40. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, zuhruf suresi ayet 5
 41. Kuran insanlar için bir açıklamadır, Ali imran ayet 138
 42. Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur, Ankebut Suresi Ayet 6
 43. Çünkü Allahdır ancak zati hak
 44. Ramazan ayı insanları irşad için hak ile batılı ayırt eder
 45. Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz - Bakara 286
 46. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök - Bakara suresi ayet 250
 47. Saff Suresi Ayet 8 - Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar
 48. Ey inananlar kendinize dikkat edin - Maide Ayet 105
 49. İşte bu Kuranda mübarek bir Kitaptır - Enam suresi Ayet 155
 50. Fatiha suresi arapçası, Fatiha suresi türkçe manası türkçe okunuşu
 51. ihlas suresi arapçası türkçe manası türkçe yazılışı
 52. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez - Nisa suresi ayet 116
 53. Rabbim kavmim bu Kuranı bir kenara itip bıraktılar - furkan suresi 30
 54. Rabbını zikret de gafillerden olma - Araf suresi ayet 205
 55. Nisa Suresi Ayet 175 - Kurani Kerim Ayetleri
 56. Yeryüzünde çalımla yürüme - Lokman suresi ayet:18
 57. Biz öncekileri helak etmedik mi? - Murselat Suresi Ayet 16
 58. Bir damla sudan onu yarattı - Abese suresi Ayet 19
 59. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır - Cuma suresi ayet 11
 60. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın - Cuma suresi Ayet 10
 61. Cuma günü namaz için çağrıldığız zaman - Cuma suresi ayet 9
 62. Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm - Cuma Suresi Ayet 8
 63. Allah zalimleri bilir - Cuma suresi ayet 7
 64. Ey Yahudi olanlar - Cuma Suresi Ayet 6
 65. Allahın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür - Cuma suresi ayet 5
 66. hüküm ve hikmet sahibidir - Cuma suresi Ayet 3
 67. Odurki ümmiler içinde - Cuma suresi ayet 2
 68. Göklerde yerde olanlar Allahı tesbih etmektedir Cuma suresi ayet 1
 69. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir - Rahman suresi ayet 43
 70. Suçlular simalarından tanınır - Rahman suresi ayet 41
 71. insana ve cinne günahından sorulmaz - Rahman suresi ayet 39
 72. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi - Rahman suresi Ayet 37
 73. Üstünüze ateşten bir alev bir zehir duman salınır - Rahman suresi ayet 35
 74. Ey cin ve insan toplulukları - Rahman Suresi Ayet 33
 75. Ey insanlar ve cinler - Rahman suresi Ayet 31
 76. Sulu iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar - Rahman Suresi Ayet 19
 77. Cinleri de dumansız alevden yarattı - Rahman suresi ayet 15
 78. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı - Rahman suresi 14
 79. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? - Rahman suresi ayet 13
 80. Orada meyvalar salkımlı hurma ağaçları vardır - Rahman suresi ayet 11
 81. Güneşin ve ayın konumları - Rahman suresi ayet 5
 82. Bitkiler ağaçlar Onun buyruğuna boyun eğerler - Rahman suresi ayet 6
 83. Göğü yükseltti ve mizanı koydu - Rahman Suresi Ayet 7
 84. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin - Rahman Suresi Ayet 8
 85. Tartıyı adaletle yapın - Rahman suresi ayet 9
 86. Sürelerinin sonuna vardıklarında - Talak Suresi Ayet 2
 87. Tağutu İnkar Etmek - Nisa Suresi Ayet 60
 88. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz - Tekvir Suresi Ayet 29
 89. Andlaşma yaptığınız zaman Allahın ahdini yerine getirin - Nahl 91
 90. Siz çok az şükrediyorsunuz - Secde Suresi Ayet 9
 91. Allah dinden Nuha tavsiye buyurduğu şeyi - Şura Suresi Ayet 13
 92. Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakınırsanız - Enfal Suresi Ayet 29
 93. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın - Rum Suresi Ayet 31
 94. Deki Hakikaten Allah dilediğini şaşırtır - Rad Suresi Ayet 27
 95. Allahın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler - Rad Suresi Ayet 21
 96. Nisa suresi ayet 175 - Allaha inanıp Ona sımsıkı sarılın
 97. Kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın - Ali İmran Ayet 73
 98. Yahudiler de hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar - Bakara Suresi Ayet 120
 99. Şahidliği Allah için yapın - Talak Suresi Ayet 2
 100. Enfal suresi Ayet 25 - Ve öyle bir fitneden sakınınki
 101. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak - Furkan suresi ayet 25
 102. Ey iman edenler içki kumar putlar kısmet çekilen zarlar şeytan işidir - Maide suresi Ayet 90
 103. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et - Hicr suresi Ayet 99
 104. İşte o Allahtır ondan başka tanrı yoktur - Kasas suresi ayet 70
 105. Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla - Fatiha Suresi
 106. İki denizi birbirine salıveren Odur - Furkan Suresi Ayet 53
 107. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanmayın - Al-i İmran Ayet 169
 108. Her halde yol Allah yoludur - Bakara Suresi Ayet 120
 109. Bu Ayetleri mutlaka okuyun - Bakara 186, Zümer53,Ali imran 135, Zümer36
 110. Kafirler kendilerine mühlet vermemizin - Ali İmran Suresi Ayet 178
 111. Allahtan korkan kimseyi sakındırırsın - Yasin suresi ayet 11
 112. İbtahim Suresi Ayet 22 - Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti
 113. Bakara suresi Ayet 216 - Savaş size farz kılındı
 114. Hud Suresi Ayet 26 - Allahdan başkasına ibadet etmeyin
 115. Göklerde yerlerde olanlar Allahı tesbih etmektedir - Haşr Suresi Ayet 1
 116. Nahl suresi ayet 116 - Allaha yalan uyduranlar asla kurtulamazlar
 117. işittik ve itaat ettik
 118. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor - Yusuf suresi Ayet 18
 119. Allah bana yeter - Zümer suresi ayet 38
 120. Ankebut suresi ayet 2 - İnsanlar imtihandan geçirilmeden
 121. Cuma Suresi Ayet 9 - Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman
 122. Cuma Suresi Ayet 10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın
 123. Mehmet Emin Ay - Amenerrasulu Suresi Dinle
 124. Yasin Suresi Ayet 80 - Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O dur
 125. Tevbe Suresi Ayet 116 - Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allahındır
 126. Sad Suresi Ayet 87 - Kuran bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.
 127. Mümin Suresi Ayet 56 - Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın
 128. İnsan Suresi Ayet 27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar
 129. Hud Suresi Ayet 115 - Allah iyi davrananların mükafatını ziyan etmez
 130. Hucurat Suresi Ayet 1 - Allahın Resulünün huzurunda öne geçmeyin
 131. Hac Suresi Ayet 73 - Ey insanlar Bir misal verilmektedir
 132. Enfal Suresi Ayet 29 - Ey iman edenler, Allaha sığınıp korunursanız
 133. Bakara Suresi Ayet 155 - Çaresiz biz sizi biraz korku
 134. Ali İmran Suresi Ayet 96 - Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet
 135. Fetih Suresi Kabe imamları kuran dinle, fetih suresi dinle
 136. İbrahim Suresi 42 - Sakın Allahı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma
 137. Bakara 184 - İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan
 138. Tevbe Suresi 112 - Tevbe edenler ibadet edenler
 139. Bakara ayet 183 - oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi
 140. Bakara Suresi 153 - Sabır ve namazla yardım isteyin
 141. Enam Suresi 25 - Onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman
 142. Ahzab Suresi Ayet 2 - Muhakkakki Allah ne yaparsanız haberdardır
 143. Ali imran 145 - Hiçbir kimse Allahın izni olmadan ölmez
 144. Hucurat Suresi 1 - Allahtan korkun Allah işitendir bilendir
 145. Nisa Suresi 56 - Şüphesizki ayetlerimizi inkar eden kafirler
 146. Beled Suresi 19/20 - Ayetlerimizi tanımayanlar
 147. Bakara Suresi Ayet 274 - onlara herhangi bir korku yoktur
 148. Ahzab suresi 59 - Tesettür Allahın Emridir
 149. Ankebut suresi 2, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece
 150. Zümer 53 - Allahın rahmetinden ümid kesmeyin
 151. Ali İmran 160 - Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur
 152. İbrahim 41 - Ey Rabbimiz Herkesin hesaba çekileceği günde
 153. Furkan 74 - Ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler bağışla
 154. Kafirun Suresi, Sheikh Mahmood Shahat, Surah Kafiroon
 155. Yunus suresi 31 ayeti arapça ve türkçe meali
 156. Kurandan deliller
 157. Kimin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir
 158. Maide Suresi Ayet 105 tefsiri meali
 159. Ayet-i kerime
 160. İbret alınacak bir söz.
 161. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik
 162. Mülk suresi okumanin fazileti
 163. Şüphesiz son varış rabbinedir
 164. KURAN OKUMAK MI düşündük mü.
 165. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün
 166. Ey insanlar yeryüzünde olan şeyleri helal yiyin
 167. Sabretmek ve sabir ayeti
 168. İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun
 169. Muhakkak ki Allah rızık verendir - Allah güç kuvvet sahibidir
 170. Tevbe Eden Kimse
 171. Zina ile ilgili kuran ayetleri
 172. (Fussilet /34. ayetin meali)
 173. Selam ayetleri ve anlamlari
 174. Müminun Suresi 84/85 Ayetler - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 175. Ahzab Suresi 56 Ayet - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 176. Kadir suresi arapça okunuşu türkçe meali türkçe okunuşu
 177. Başbakanımız Tayyip Erdoganın Sesinden Ali İmran Sure 191 Ayet Dinle
 178. Nisa Suresi 147 Ayeti Kerime
 179. Enfal Suresi 67 Ayet - Kuran Ayetleri
 180. Bakara Suresi Ayet 100 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 181. Bakara Suresi Ayet 99 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 182. Bakara Suresi Ayet 97 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 183. Bakara Suresi Ayet 98 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 184. Bakara Suresi Ayet 96 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 185. Bakara Suresi Ayet 95 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 186. Bakara Suresi Ayet 94 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 187. Bakara Suresi Ayet 93 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 188. Bakara Suresi Ayet 92 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 189. Bakara Suresi Ayet 91 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 190. Bakara Suresi Ayet 90 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 191. Bakara Suresi Ayet 89 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 192. Bakara Suresi Ayet 88 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 193. Bakara Suresi Ayet 87- Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 194. Bakara Suresi Ayet 86 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 195. Bakara Suresi Ayet 85 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 196. Bakara Suresi Ayet 84 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 197. Bakara Suresi Ayet 83 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 198. Bakara Suresi Ayet 82 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 199. Bakara Suresi Ayet 81 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 200. Bakara Suresi Ayet 80 - Kuran Ayetleri Arşivi
 201. Bakara Suresi Ayet 79 - Kuran Ayetleri Arşivi
 202. Bakara Suresi Ayet 78 - Kuran Ayetleri Arşivi
 203. Bakara Suresi Ayet 77 - Kuran Ayetleri Arşivi
 204. Bakara Suresi Ayet 76 - Kuran Ayetleri Arşivi
 205. Bakara Suresi Ayet 75 - Kuran Ayetleri Arşivi
 206. Bakara Suresi Ayet 74 - Kuran Ayetleri Arşivi
 207. Bakara Suresi Ayet 73 - Kuran Ayetleri Arşivi
 208. Bakara Suresi Ayet 72 - Kuran Ayetleri Arşivi
 209. Bakara Suresi Ayet 71 - Kuran Ayetleri Arşivi
 210. Şehit İle İlgili Ayetler - Kuranda Şehit Ayetleri
 211. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa İle İlgili Kuran Ayetleri
 212. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Ayetleri
 213. Bakara Suresi Ayet 69 - Kuran Ayetleri
 214. Bakara Suresi Ayet 68 - Kuran Ayetleri
 215. Bakara Suresi Ayet 67 - Kuran Ayetleri
 216. Bakara Suresi Ayet 66 - Kuran Ayetleri
 217. Bakara Suresi Ayet 65 - Kuran Ayetleri
 218. Bakara Suresi Ayet 64 - Kuran Ayetleri
 219. Bakara Suresi Ayet 63 - Kuran Ayetleri
 220. Bakara Suresi Ayet 62 - Kuran Ayetleri
 221. Bakara Suresi Ayet 61 - Kuran Kerim Ayetleri
 222. Bakara Suresi Ayet 60 - Kuran Kerim Ayetleri
 223. Bakara Suresi Ayet 59 - Kuran Kerim Ayetleri
 224. Bakara Suresi Ayet 58 - Kuran Kerim Ayetleri
 225. Bakara Suresi Ayet 57 - Kuran Kerim Ayetleri
 226. Bakara Suresi Ayet 56 - Kuran Kerim Ayetleri
 227. Bakara Suresi Ayet 55 - Kuran Kerim Ayetleri
 228. Bakara Suresi Ayet 54 - Kuran Ayetleri
 229. Bakara Suresi Ayet 53 - Kuran Ayetleri
 230. Bakara Suresi Ayet 52 - Kuran Kerim Ayetleri
 231. Bakara Suresi Ayet 51 - Kuran Kerim Ayetleri
 232. Bakara Suresi Ayet 50 - Kuran Kerim Ayetleri
 233. Bakara Suresi Ayet 49 - Kuran Kerim Ayetleri
 234. Bakara Suresi Ayet 48 - Kuran Kerim Ayetleri
 235. Bakara Suresi Ayet 47 - Kuran Kerim Ayetleri
 236. Bakara Suresi Ayet 46 - Kuran Kerim Ayetleri
 237. Bakara Suresi Ayet 45 - Kuran Kerim Ayetleri
 238. Bakara Suresi Ayet 44 - Kuran Kerim Ayetleri
 239. Bakara Suresi Ayet 43 - Kuran Kerim Ayetleri
 240. Bakara Suresi Ayet 42 - Kuran Kerim Ayetleri
 241. Bakara Suresi Ayet 41 - Kuran Kerim Ayetleri
 242. Ey Muhammed De ki
 243. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Kerim Ayetleri
 244. Bakara Suresi Ayet 39 - Kuran Kerim Ayetleri
 245. Bakara Suresi Ayet 38 - Kuran Kerim Ayetleri
 246. Bakara Suresi Ayet 37 - Kuran Kerim Ayetleri
 247. Bakara Suresi Ayet 36 - Kuran Kerim Ayetleri
 248. Bakara Suresi Ayet 35 - Kuran Kerim Ayetleri
 249. Bakara Suresi Ayet 34 - Kuran Kerim Ayetleri
 250. Bakara Suresi Ayet 33 - Kuran Kerim Ayetleri